Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Cool little kids

De effectiviteit van een vroeg interventieprogramma voor angstige peuters in Nederland

Looptijd
2020 - 2024
Contact
Leonie Vreeke
Financiering
ZonMw ZonMw

Angststoornissen komen voor bij ongeveer 20% van alle individuen voor het 16e levensjaar (bijv. Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015), waardoor deze tot de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij kinderen behoren. De hoge prevalentie, negatieve uitkomsten en de continuïteit van angstproblemen benadrukken het belang van vroegtijdige, effectieve interventies. Er bestaan duidelijke indicatoren om peuters op te sporen die risico lopen op het ontwikkelen van angststoornissen. Eén van die indicatoren bij kinderen is gedragsinhibitie, een temperamentkenmerk dat zich uit in verlegen gedrag in onbekende en uitdagende situaties en met onbekende mensen (bijvoorbeeld Clauss & Blackford, 2012; Kagan, Snidman, & Gibbons, 1989). Er is een valide en betrouwbare Nederlandse screeningsmeting beschikbaar (de BIQ-SF, Vreeke et al., 2012), maar een preventieve interventie is nog niet beschikbaar.

In Australië is een veelbelovende vroege interventie voor deze angstgevoelige peuters ontwikkeld, genaamd 'Cool Little Kids' (CLK; Rapee et al., 2005). Dit korte opvoedingsprogramma biedt psycho-educatie aan ouders over de ontwikkeling van angststoornissen en de risico's daarvan. Daarnaast worden ouders praktische manieren aangeleerd om angst bij kinderen te verminderen door middel van geleidelijke blootstelling, contingentiemanagement, vermindering van overbeschermend gedrag, en het omgaan met hun eigen angsten en zorgen.

In de huidige studie wil een interdisciplinaire projectgroep de (kosten)effectiviteit evalueren van dit opvoedingsprogramma in het verminderen van de ernst van angstproblemen bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar in Nederland. Daarnaast onderzoeken we de mediërende rol van ouderlijke angst en overbezorgdheid op de uitkomsten van het interventieprogramma en onderzoeken we de integriteit van de behandeling en de oudertevredenheid.

Om dit te realiseren worden kinderen met beperkingen tussen de 2 en 6 jaar en hun ouders geworven door een promovendus in samenwerking met de GGD Amsterdam en de deelnemende GGZ-instellingen.

Gerelateerd onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.