Universiteit Leiden

nl en

Joni Reef

Universitair docent

Naam
Dr. J. Reef
Telefoon
+31 71 527 8596
E-mail
j.reef@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9160-6811

Joni Reef is universitair docent criminologie en research fellow bij de afdeling Criminologie aan de Universiteit van Leiden.

Meer informatie over Joni Reef

Joni Reef is sinds 2010 verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, waar ze betrokken is bij de opzet en uitvoering van verschillende onderzoeksprojecten die zich richten op gedetineerde ouders, achterblijvende kinderen en gezinsgericht werken in de strafrechtsketen. Hiernaast verzorgt zij een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid, is zij Leiden Teacher’s Academy-Fellow en bekleedt zij verschillende bestuurlijke functies.

Eerder werkte ze aan de Universiteit van Maastricht, de Universiteit Utrecht, en de Erasmus Universiteit/Erasmus-MC, waar ze in 2010 haar proefschrift Adult Consequences of Child Psychopathology verdedigde.

Onderzoek

Haar huidige onderzoek richt zich op maatschappelijk relevante vraagstukken rondom onbedoelde effecten van detentie in verschillende generaties en de rol van vaderschap in justitiële kaders, ofwel ouders en kinderen in de strafrechtsketen. Ze is als Research Fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity.

Als senior onderzoeker publiceert zij nationaal en internationaal binnen haar onderzoeksthema’s en maakt zij deel uit van verscheidene nationale en internationale werkgroepen die zich richten op vader-kind relaties bij gedetineerden, gezinsbenadering in de gevangenis en vaderschap in detentie. Zij voerde onder andere voor het NWO-gesubsidieerde en ‘award winning’ Prison Project grootschalig, longitudinaal onderzoek uit onder vaders in Nederlandse gevangenissen, en voor Politie & Wetenschap onderzoek uit naar de zorg voor kinderen tijdens aanhoudingen in Nederland. Zij is co-promotor en ontving verschillende onderzoeksubsidies. In 2018 richtte zij samen met Prof. mr. dr. Pauline Schuyt de Landelijke Werkgroep Ouder en Kind in de Strafrechtketen op.

Onderwijs

Joni Reef heeft een groot aantal vakken binnen Criminologie en Rechtsgeleerdheid verzorgd en verscheidene functies bekleed in onderwijsgerelateerde commissies. Zij is op dit moment lid van de toelatingscommissie van de Forensische Master Criminologie, is docent en coördinator van het Bachelor vak ‘Ontstaan en Ontwikkeling van Crimineel Gedrag’, het Master vak ‘Forensische Psychiatrie’ en begeleidt bachelor- en masterscripties.

Zij zet zich bijzonder in voor innovatie van hoger onderwijs. In 2018 werd zij gekozen als Teaching Fellow door de Leiden Teachers’ Academy (LTA). Zij ontwikkelt in het kader van haar LTA-fellowship een vak waarin studenten en gedetineerden samenwerken aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante sociale thema’s. Met deze methode wil zij haar studenten inclusiever leren denken en hun en maatschappelijke betrokkenheid vergroten.

Nevenfuncties

Zij zit in de Commissie van Toezicht van PI Utrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en maakt onderdeel uit van verscheidene (nationale en internationale) interdisciplinaire werkgroepen teneinde wetenschappelijk kennis binnen haar thema optimaal te benutten in de strafrechtspraktijk.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.12

Contact

  • European Society of Criminology Member Workinggroup 'Prison Life & Effects of Imprisonment'
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.