Universiteit Leiden

nl en

Jet Bussemaker

Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg

Naam
Prof.dr. M. Bussemaker
Telefoon
+31 70 800 9047
E-mail
m.bussemaker@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-7496-1627

Jet Bussemaker is hoogleraar met de nieuwe leerstoel ´Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg´. Dit is een gecombineerde leerstoel van het LUMC en de Faculteit Governance and Global Affairs/Leiden University College. Zij werkt in Leiden en op de Haagse campus. Bussemaker was Minister van OCW in het kabinet Rutte II (2012-2017).

Meer informatie over Jet Bussemaker

Beleid en beleidsveronderstellingen

Mijn leerstoel onderzoekt de relatie tussen beleid en beleidsveronderstellingen, en de inzichten uit de  wetenschap. Sluiten deze logisch op elkaar aan? Wat kan beleid leren van wetenschappelijke inzichten, en hoe kan de wetenschap bijdragen om beleid succesvol te maken, met andere woorden hoe kan de maatschappelijke impact vergroot worden? Te denken valt bijvoorbeeld aan het behalen van gezondheidswinst bij groepen die nu slecht bereikt worden door de zorg, en aan diversiteit (gender, etniciteit) in relatie tot zorg. Hiermee bouw ik voort op het initiatief van nationale wetenschapsagenda dat ik als Minister heb genomen.

Wetenschappelijke carrière

Ik ben (cum laude) afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’(bekroond met de Politicologenprijs 1994). Ik heb aan zowel aan de UvA als de VU gewerkt, en was in 1997 visiting fellow bij het Center for European Studies van Harvard University. Vanaf 1998 ben ik Kamerlid geweest voor de PvdA, staatssecretaris van VWS (2007-2010) en Minister van OCW (2012-2017). Van 2011 tot 2012 was ik lid van het CvB van de UvA-HvA en Kroonlid van de SER.

Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Hoogleraar/gast

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Activiteiten

 • NWO Lid adviesraad
 • KNAW Adviserend lid Raad voor Medische Wetenschappen
 • Max Planck Institute for Psycholinguistics Lid Raad van Advies
 • Programmacommissie Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw Voorzitter
 • Amsterdam UMC Lid Raad van Toezicht
 • Nationale Herdenking 15 augustus 1945 Lid Commissie van Advies
 • Concertgebouw Amsterdam Lid Raad van Commissarissen
 • Nederlands Dans Theater Lid Raad van Toezicht
 • VSL, National Metrology Institute Commissaris
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Voorzitter
 • Academie van de Gouden Ganzenveer Voorzitter
 • Rijksoverheid Lid Maatschappelijk Impact Team (MIT)
 • Fonds 21 Vice-voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.