Universiteit Leiden

nl en

Hans-Martien ten Napel

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. H.M.T.D. ten Napel
Telefoon
+31 71 527 7710
E-mail
h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl

Hans-Martien ten Napel is per 1 mei 2013 benoemd tot universitair hoofddocent. Hiernaast is hij Research Fellow aan de Leiden Law School en, sinds 2008, senior onderzoeker bij de Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Meer informatie over Hans-Martien ten Napel

Hans-Martien ten Napel is per 1 mei 2013 benoemd tot universitair hoofddocent. Hiernaast is hij Research Fellow aan de Leiden Law School. Eerder was hij verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen en, als 'Post-Doctoral Fellow', aan het Minda de Gunzburg Center for European Studies aan Harvard University (Cambridge, MA). 

Hij doceert onder meer het populaire bachelorkeuzevak Politiek staatsrecht en het nieuw ontwikkelde masterkeuzevak Vergelijkend constitutioneel recht en verzorgt de Honours Class ‘Constitutionele concepten en praktijk’ (met de vice-president van de Raad van State, prof. mr. J.P.H. Donner). Ook is hij momenteel betrokken bij de begeleiding van een drietal promotie-onderzoeken.
 

In 2013 werd een voorstel, dat hij samen met de historicus James Kennedy (UU) als hoofdaanvrager bij NWO had ingediend, ingewilligd. Op dit project, getiteld ‘Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands Since the 1960s’, zijn inmiddels zowel een promovendus als een post-doctoraal onderzoeker aangesteld. In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry aan Princeton University, USA. Hierdoor kon hij gedurende het (Amerikaanse) academische jaar 2014-2015 deelnemen aan een interdisciplinair onderzoeksproject over het thema 'Law and Religious Freedom'.

Recentelijk verschenen artikelen van zijn hand in onder meer Ars Aequi, European Constitutional Law Review, European Public Law, Journal of Markets and Morality, Muslim World Journal of Human Rights, Nederlands Juristenblad, Oxford Journal of Law and Religion en Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Momenteel werkt hij aan een boekproject, getiteld ‘Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. “To Be Fully Human”’ (onder contract bij Routledge Law).

In 2013 werd hij voor de helft van de tijd benoemd tot voorzitter van de nieuw ingestelde Facultaire Examencommissie. Sinds 2015 maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (Boom Juridische uitgevers). 

Proefschrift

Proefschrift: Universiteit Leiden, 23 januari 1992, 'Een eigen weg'. De totstandkoming van het CDA (1952-1980).

Onderwijs

  • Politiek staatsrecht
  • Vergelijkend constitutioneel recht
  • Scriptiebegeleiding (zie lijst met suggesties voor onderwerpen elders op de site van de afdeling staats- en bestuursrecht)
  • Honours Class 'Constitutionele concepten en praktijk'

Onderzoek

Hans-Martien ten Napel verricht onderzoek binnen de deelprogramma's ‘The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdiction’ en 'Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hiernaast maakt hij deel uit van het interfacultaire profileringsgebied Political Legitimacy: Institutions and Identities.

 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B118

Contact

  • Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid Lid redactie
  • Stichting De Honderd Gulden Reis Secretaris