Universiteit Leiden

nl en

Hans-Martien ten Napel

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. H.M.T.D. ten Napel
Telefoon
+31 71 527 7710
E-mail
h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9824-0878

Hans-Martien ten Napel is universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Voor zijn overstap naar de rechtenfaculteit doceerde hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij was als ‘Post-Doctoral Fellow’ verbonden aan het Minda de Gunzburg Center for European Studies aan de Harvard University (Cambridge, MA). In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. Hierdoor kon hij gedurende het academische jaar 2014-2015 deelnemen aan een interdisciplinair onderzoeksproject over het thema ‘Law and Religious Freedom’.

Meer informatie over Hans-Martien ten Napel

Researchgate

Hans-Martien ten Napel is universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens coördinator van het Netwerk Geloof in democratie en lid van de stuurgroep van het Onderzoekersnetwerk recht en religie. Voor zijn overstap naar de rechtenfaculteit doceerde hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij was als ‘Post-Doctoral Fellow’ verbonden aan het Minda de Gunzburg Center for European Studies aan de Harvard University (Cambridge, MA).

Hij initieerde zowel het populaire bachelorkeuzevak Politiek Staatsrecht als het masterprofileringsvak Vergelijkend Constitutioneel Recht en trad op als coach in het extracurriculaire Leiden Leadership Programme. In de zomer van 2016 verzorgde hij, samen met de vice-president van de Raad van State, de Honours Class ‘Constitutionele concepten en praktijk’. Recentelijk ontwikkelde hij de module ‘Politiek en recht’ voor de bachelor theologie, track religie en samenleving, aan de Theologische Universiteit Kampen (2021-2022). Daarnaast begeleidt hij momenteel drie Ph.D.-projecten.

In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. Hierdoor kon hij gedurende het academische jaar 2014-2015 deelnemen aan een interdisciplinair onderzoeksproject over het thema ‘Law and Religious Freedom’. In 2017 kende het Leidse profileringsgebied Interaction Between Legal Systems hem een 'seed money grant for frontier research' toe.

Recentelijk verschenen artikelen van zijn hand in onder meer Ars Aequi, European Constitutional Law ReviewEuropean Public LawJournal of Interreligious StudiesJournal of Markets and MoralityMuslim World Journal of Human RightsNederlands JuristenbladThe Theory and Practice of Legislation, Oxford Journal of Law and Religion en Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Tevens was hij co-redacteur en -auteur van de bundels Regulating Political Parties: European Democracies in Comparative Perspective (2014), The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers (2015) en Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (2021).

Sinds 2015 maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (Boom Juridische uitgevers). In het voorjaar van 2017 verscheen, mede als uitvloeisel van eerdergenoemd Research Fellowship en NWO-project, van zijn hand de monografie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge).

Onderwijs

  • Constitutionele vraagstukken in Europese context
  • Staatsrecht
  • Scriptiebegeleiding (zie lijst met suggesties voor onderwerpen elders op de site van de afdeling staats- en bestuursrecht)

Onderzoek

Hans-Martien ten Napel verricht onderzoek binnen de deelprogramma's ‘The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdiction’ en 'Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.11

Contact

  • Center for Religion, Culture & Democracy Senior Fellow
  • Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid Lid redactie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.