Universiteit Leiden

nl en

Hanno Pijl

Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht

Naam
Prof.dr. H. Pijl
Telefoon
+31 71 526 3571
E-mail
h.pijl@lumc.nl

Ik ben internist-endocrinoloog op de Afdeling Interne Geneeskunde en hoogleraar diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. Ik ben lid van het bestuur van het profileringsgebied Veroudering. Ik ben van 2008-2017 lid geweest van de gezondheidsraad (commissie voeding) en van 2014-2017 voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).

Meer informatie over Hanno Pijl

Ik ben internist-endocrinoloog op de Afdeling Interne Geneeskunde en hoogleraar diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. Ik ben lid van het bestuur van het profileringsgebied Veroudering. Ik ben van 2008-2017 lid geweest van de gezondheidsraad (commissie voeding) en van 2014-2017 voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). 

Op dit moment ben ik lid van de Maatschappelijke Adviesraad van Diagnose Voeding & Gezondheid, een publiek-privaat consortium dat projecten op het gebied van voeding en gezondheid initieert, faciliteert en versnelt. Ik ben bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek en adviserend bestuurslid van de Vereniging Arts en Voeding. Ik ben een van de twee wetenschappelijke coördinatoren van een door TNO en LUMC opgericht Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde.

Leefstijlpreventie bij type 2 diabetes

Type 2 diabetes ontstaat door interactie tussen onze leefstijl, omgeving en genetische architectuur. Dat geldt ook voor veel andere chronische ziekten. De Nationale Wetenschapsagenda herkent het belang van die interactie en stimuleert onderzoek naar effecten van leefstijl op gezondheid en ziekte. Met mijn leerstoel probeer ik invulling te geven aan die maatschappelijk breed gedragen vraag naar kennis en toepassing op dit gebied. De focus ligt op preventie en behandeling van type 2 diabetes door leefstijlinterventie. Andere chronische ziekten hebben in deze context echter zeker ook mijn aandacht. Mijn onderzoek maakt deel uit van de lijn “Metabolic Health: pathophysiological trajectories and therapy  (20102)” binnen het profileringsgebied Vascular and Regenerative Medicine.

Wetenschappelijke carrière

In 1994 ben ik gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'Serotonin and food selection; studies in obese and bulimic humans'. In 2007 ben ik benoemd tot hoogleraar in de Diabetologie. In 2008 volgde de oratie, getiteld 'In het land van bitterbal en boterkoek'.

Prijzen en eervolle benoemingen

Ik ben met eervolle vermelding geselecteerd als senior lid van de Food100 2017, de 100 meest prominente 'gamechangers' op het gebied van voeding en gezondheid in Nederland in 2017.

Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde
  • Endocrinologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-56

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.