Universiteit Leiden

nl en

Evelyn Bosma

Universitair docent

Naam
Dr. E. Bosma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.bosma@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8550-3720

Evelyn Bosma is Universitair docent aan het Centre for Linguistics.

Meer informatie over Evelyn Bosma

Onderzoek

Evelyn Bosma doet onderzoek naar de relatie tussen tweetaligheid en cognitie, met name bij Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. Voor haar onderzoek maakt ze onder andere gebruik van eye-tracking en EEG. Ze heeft artikelen geschreven over cognaten, code-switching en de cognitieve effecten van tweetaligheid.

Onderwijsactiviteiten

Ze geeft verschillende vakken binnen Latijns-Amerikastudies en begeleidt stage- en scriptiestudenten, zowel op BA- als MA-niveau.

Curriculum vitae

Evelyn Bosma (Rotterdam, 1989) studeerde Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift (Fryske Akademy/UvA) over de taal- en cognitieve ontwikkeling van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. Daarna ging ze aan de slag als docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.

Prijzen

In 2021 kreeg Evelyn Bosma de Keetje Hodshon Prijs toegekend en was ze runner-up van de Gratama Wetenschapsprijs. In 2020 won ze samen met haar voormalig MA-student Naomi Nota de Klokhuis Wetenschapsprijs met een eye-trackingstudie naar het effect van cognaten op de leesvaardigheid van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. In 2018 was ze genomineerd voor de AVT/Anéla Dissertatieprijs en in 2017 won ze de Wetenschapsprijs van de RUG/Campus Fryslân en de Best Poster Award op de TABU-dag.

Popularisering

Ze heeft artikelen geschreven voor Onze Taal en Sprachspiegel en verschillende blogs voor Science Palooza, De AyO-tún, Leiden Language Blog en Meertalig.nl. Verder is ze geïnterviewd door de lokale radio en een aantal kranten, waaronder Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant, Leidsch Dagblad en Kennislink. Met de uitreiking van de Klokhuis Wetenschapsprijs 2020 haalde ze het Jeugdjournaal (vanaf 3:40).

Geselecteerde publicaties

Bosma, E., & Pablos, L. (2020). Switching direction modulates the engagement of cognitive control in bilingual reading comprehension: An ERP study. Journal of Neurolinguistics, 55, 100894.

Bosma, E., & Nota, N. (2020). Cognate facilitation in Frisian-Dutch bilingual children’s sentence reading: an eye-tracking study. Journal of Experimental Child Psychology, 189.

Universitair docent

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Univ Centre for Linguistics
  • LUCL Dutch Studies

Werkadres

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 0.48

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.