Universiteit Leiden

nl en

Cornelis de Groot

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. C. de Groot
Telefoon
+31 71 527 7234
E-mail
c.degroot@law.leidenuniv.nl

Cees de Groot is sinds 2005 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair hoofddocent Ondernemingsrecht.

Meer informatie over Cornelis de Groot

Cees de Groot studeerde in 1985 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de afstudeerrichting sociaal-economisch recht. Tijdens het laatste jaar van zijn studie was hij als student-assistent verbonden aan de afdeling Europees en economisch recht. Daarna was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden en als universitair docent aan de afdeling Handelsrecht/Ondernemingsrecht, en is nu universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective.

Binnen het ondernemingsrecht houdt Cees de Groot zich voornamelijk met de volgende onderwerpen bezig: governance, waaronder corporate governance en semi-public sector and civil society governance, (organieke) medezeggenschap en personenvennootschappenrecht.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C221

Contact

 • Nijland J. & Groot C. de (9 oktober 2016), Third major overhaul of corporate law in the Netherlands. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry].overig
 • Castermans A.G., Dijkhuizen T.C.A., Groot C. de & Wuisman I.S. (2016), Reactie op: "De Nederlandse Corporate Governance Code. Voorstel voor herziening. Een uitnodiging voor commentaar".rapport
 • Mendel M.M. & Groot C. de (2001), Nieuw schadeverzekeringsrecht; wetsontwerp 19529 in een stroomversnelling. Leiden: Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Groot C. de, annotatie bij: HvJEG zaak C-62/99 29 maart 2001 2001; 360-361.annotatie
 • Dortmond P.J., Groot C. de & Delfos-Roy Y.L.L.A.M. (2001), Besloten vennootschap. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 44 pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2007), Europaïsche Aktiengesellschaft SE Bespreking van: Manz G., Mayer B. e.a. (2005) Europaïsche Aktiengesellschaft SE, Common Market Law Review : 1564-1566.boekbespreking
 • Groot C. de (2003), Artt. 2:190, 191, 191b en 192 BW. In: Rechtspersonen (losbladig)..boekdeel
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2004), Het adviesrecht van de ondernemingsraad in zes uitspraken van de Ondernemingskamer, Onderneming en Financiering : 2-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.boek
 • Groot C. de, Kuijl J.G. & Scheffe J. (2006), Informatieverschaffing over risico's in het directieverslag.. In: Bosman R.G., Camfferman C., Vergoossen R.G.A. (red.) Het jaar 2005 verslagen; Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen.. Deventer/Amsterdam: Kluwer/Koninklijk NIVRA.boekdeel
 • Groot C. de (2001), Verspreide pagina's in Overzicht van Handelsrechtelijke Rechtspraak, Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof 1996-2000, Tijdschrift voor Privaatrecht 38.artikel in een tijdschrift
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Reactie op: “(Ambtelijk voorontwerp van de) Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie”. [overig]overig
 • Groot C. de (2004), Bescherming en breakthrough bij overname. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (2007), Welke eisen stelt corporate governance aan een klokkenluidersregeling?. In: Halem A. van (red.) Klokkenluidersregeling tussen corporate governance en maatschappelijk belang.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 55-65.'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2002), Verspreide bijdragen. In: Dahm P. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2000), Medezeggenschapsaspecten van de joint venture; de ondernemingsraad van een joint-venture-BV, Dossier (43): 26-38.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2002), Functie bij : Rechtbank 's-Gravenhage. [overig]overig
 • Groot C. de (2011), De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: UItgeverij Paris.boek
 • Groot C. de (1999), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn W.M. e.a. (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-3.boekdeel
 • Groot C. de, Nood A. van & Lambert F. (2007), The ABN AMRO ruling: some commentaries, European Company Law : 168-176.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2016), Het Huis voor Klokkenluiders: klokkenluidersregelingen en het OESO-rapport "Committing to Effective Whistleblower Protection". In: Halem van A. (red.) Klokkenluiders en medezeggenschap. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 37-44.boekdeel
 • Groot C. de (1998), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW : 1-2.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2003), Verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (red.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (red.) (2007), Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris.boekredactie
 • Groot C. de & Mulder S.J.A. (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142.boekdeel
 • Groot C. de (2007), De opvattingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Onderneming en Financiering 76: 42-50.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2010), Een beloningscode voor de financiële sector, Onderneming en Financiering 18(3): 5-31.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?, 2017(2): 36-44.
 • Groot C. de (2003), Enquêterecht tussen Ondernemingskamer en Hoge Raad., Onderneming en Financiering 59: 16-23.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Groot C. de (2002), Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (red.) Zekerheidshalve. Deventer: Kluwer. 37-55.'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2001), Het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, SMA (7/8): 367-375.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2006), Bespreking van: Ashiagbor D. (2005) The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New Governance., Common Market Law Review : 1770-1772.boekbespreking
 • Groot C. de (2002), Beginselen van social governance, SMA : 291-300.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Editorial: A Difficult Conversation, European Company Law 20013(6): 177-178.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de, annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 oktober 2006, JOR 2007; 66-68.annotatie
 • Groot C. de (2005), Corporate Governance. In: Koppenol-Laforce M.E. (red.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk.. Deventer: Kluwer. 41-68.boekdeel
 • Groot C. de (2006), Risicomanagement en risicoverslaggeving tegen de achtergrond van corporate governance, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie : 64-71.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de & Dorresteijn A.F.M. (2004), Corporate Governance Codes: Origins and Perspectives, European Company Law : 43-56.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2002), Shareholder litigation en het enqueterecht, Onderneming en Financiering 54: 60-66.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), The council directive on the safeguarding of employees'rights in the event of transfers of undertakings: an overview of recent case law, Common Market Law Review : 707-729.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1999), Supplement in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2.boekdeel
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195b. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten Studiereeks Burgerlijk Recht. Bijzondere Overeenkomsten nr. 6 Deventer: Kluwer. 379-421.boekdeel
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer.boek
 • Groot C. de & Kooij P.A.C.E. van der (2003), Uitleg van polisclausules.. In: Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Meijers-reeks, nr. 51.. nr. 51 Deventer: Kluwer. 37-55.'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2000), De Wsnp en werknemersbescherming bij overgang van de onderneming, Schuldsanering 3: 9-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Mulder S.J.A. & Groot C. de (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142.boekdeel
 • Groot C. de (2016), The Duty of Directors to be Guided by the Best Interests of the Company. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 187-209.boekdeel
 • Groot C. de (1999), Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het verzekeringsrecht?. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 211-217.boekdeel
 • Groot C. de (2009), Belangenconflicten van bestuurders en commissarissen bij overname. In: Meijer S.Y.Th., Wessels B. (red.) Bedrijfsovername. Serie praktijkhandleidingen Deventer: Kluwer. 29-50.boekdeel
 • Groot C. de (1998), Bespreking van Medezeggenschap op Europees niveau (De EU-richtlijn van 22 september 1994), : 78-79.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2016), Enkele "lessen" uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen. In: Lückerath-Rovers M., Bier B., Ees van H., Kaptein M. (red.) Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. Deventer: Wolters Kluwer. 171-183.boekdeel
 • Groot C. de (2005), Bezoldiging van bestuurders van naamloze vennootschappen., Ondernemingsrecht : 464-470.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2005), 4 verspreide pagina's. In: Dahm e.a. P. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2000), Supplement (nr. 22) in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2.boekdeel
 • Groot C. de (2013), Three Innovations in Corporate Law in the Netherlands: On Directors' Employment Contracts, Limits to Non-Executive Directorships and Gender-Balanced Boards, European Company Law 10(4/5): 147-155.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 18 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan Prof. mr M.M. Mendel. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Groot C. de (2015), De Hoge Raad en externe bestuurdersaansprakelijkheid: duidelijkheid over Villa Mundo?, Onderneming en Financiering 23(1): 19-31.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2006), The level and composition of executive remuneration: a view from the Netherlands, European Company Law : 11-17.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2000), Toepassing van het enquêterecht in Boek 2 BW op een verzekeringsmaatschappij. In: Hartlief T. Prof. mr, Mendel M.M. Prof. mr (red.) Verzekering en maatschappij. Deventer: Kluwer. 269-283.'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de, annotatie bij: Hoge Raad 12 februari 2016, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016,5 & 6; 132-135 ('The Law BV': heeft het bewijsvoordeel in artikel 2:138 lid 2 / 248 lid 2 BW zijn langste tijd gehad?).annotatie
 • Groot C. de (2009), Corporate Governance as a Limited Legal Concept. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV.boek
 • Groot C. de (2007), Enkele uitspraken op het gebied van het medezeggenschapsrecht in 2006., Onderneming en Financiering 74: 2-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Algemene bepalingen van schadeverzekeringsrecht. Amsterdam: Thesis Publishers.boek
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Kluwer. 379-421.boekdeel
 • Groot C. de (2004), De Corus-zaak, een atypisch intra-concerngeschil, Onderneming en Financiering 60: 33-38.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195a. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel Meijers-reeks nr. 51. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Groot C. de (2001), Corporate governance in het enqueterecht, Dossier over onderneming, financiering en recht (49): 106-114.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2004), 5 verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2005), Een doorbraak in de concernenquête, Onderneming en Financiering 2005(69): 19-25.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Wetenschappelijk extern rapport aan Ministerie van Justitie.rapport
 • Groot C. de (1998), Ontslag van een bestuurder van een NV of BV, Dossier 34: 12-19.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Corporate governance principles: how many are there around?, European Company Law : 2-3.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2011), 'Book Review: Philippa Watson, EU Social and Employment Law' [Bespreking van: Watson, Ph. (2009) EU Social and Employment Law. Oxford: Oxford University Press], Common Market Law Review 48: 646-648.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2011), Inleiding NV- en BV-recht. In: Groot C. de (red.) De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: Uitgeverij Paris. 25-90.boekdeel
 • Groot C. de (2007), Inleiding. In: Groot C de (red.) Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. 9-51.'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2002), Facetten van ondernemingsrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (1998), Bespreking van HvJEG 11 maart 1997, zaak C-13/95 inzake A. Süzen, : 26-28.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2008), Overzichtsartikel: enkele lijnen in de rechtspraak van de Hoge Raad, Onderneming en Financiering 2008(3): 7-25.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2016), Wanbeleid bij Meavita?, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(1 & 2): 31-38.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2016), Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Deventer: Wolters Kluwer. 425-466.boekdeel
 • Groot C. de (2015), Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (2015), Het verplichte openbaar overnamebod als gevolg van acting in concert. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden van der T., Nieuwenhuis J.H., Oever ten H.A. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 77-95.boekdeel
 • Groot C. de (1999), De ondernemingsraad in recente rechtspraak, Dossier ondernemingszaken 39: 24-33.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2008), De drie Versatel-uitspraken, Onderneming en Financiering 2008(77/78): 16-22.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2001), Functie bij : Rechtbank Den Haag. [overig]overig
 • Groot C. de (2006), Can corporate governance contribute to sustainable development?. In: Nieuwenhuis E. (red.) Neo-liberal globalism and social sustainable globalisation. Leiden: Brill. 195-215.'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer.boek
 • Groot C. de (2008), Book review: C. Barnard, EC Employment Law Bespreking van: (2006) C. Barnard, EC Employment Law, Common Market Law Review 2008: 1302-1303.boekbespreking
 • Groot C. de (2010), Governance en toezicht voor financiëlemarktpartijen; gevolgen van de financiële crisis. Zutphen: Uitgeverij Paris.boek
 • Groot C. de (2001), C. Vigneau et al., Fixed-Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse Bespreking van: Vigneau C. (2001) Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse, CML : 489-492.boekbespreking
 • Groot C. de (2011), Involvement of Works Councils in Corporate Strategic Decision Making in the Netherlands. In: Oostwouder W., Schenk H. (red.) Corporate Governance: Current Issues and the Financial Crisis. Deventer: Kluwer. 49-65.boekdeel
 • Groot C. de (2013), Drie opmerkingen bij de 'Wet bestuur en toezicht', Onderneming en Financiering 21(1): 5-22.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2011), [Bespreking van: Jong, B.J. de (2010) Schade door misleiding op de effectenmarkt. Deventer: Kluwer], Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 81-83.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2015), Drie ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad in 2015 over personenvennootschappen, Onderneming en Financiering 2015(4): 28-44.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2001), Hoe problematisch is een actieve raad van commissarissen, Dossier over onderneming, financiering en recht (48): 68-74.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Beloning van bestuurders en werknemers: aanpassing op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (waaronder begrepen onvoorziene omstandigheden)?. In: Snijders H., Tavernier P. de (red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Antwerpen: Maklu. 151-171.boekdeel
 • Groot C. de (2013), A Difficult Conversation, European Company Law 2013(6).artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2005), Tussen corporate governance en arbeidsrecht: de integriteitscode., SMA : 418-425.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2006), Executive directors' remuneration., European Company Law : 62-63.artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de, European Company Law 2016,3; 98-104.annotatie
 • Groot C. de (2007), The function of corporate boards: toward a new state of affairs?, European Company Law : 4-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boom Juridische Uitgevers Lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering
 • Kluwer Law International Redactiesecretaris van het tijdschrift European Company Law