Universiteit Leiden

nl en

Cornelis de Groot

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. C. de Groot
Telefoon
+31 71 527 7234
E-mail
c.degroot@law.leidenuniv.nl

Cees de Groot is sinds 2005 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair hoofddocent Ondernemingsrecht.

Meer informatie over Cornelis de Groot

Cees de Groot studeerde in 1985 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de afstudeerrichting sociaal-economisch recht. Tijdens het laatste jaar van zijn studie was hij als student-assistent verbonden aan de afdeling Europees en economisch recht. Daarna was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden en als universitair docent aan de afdeling Handelsrecht/Ondernemingsrecht, en is nu universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective.

Binnen het ondernemingsrecht houdt Cees de Groot zich voornamelijk met de volgende onderwerpen bezig: governance, waaronder corporate governance en semi-public sector and civil society governance, (organieke) medezeggenschap en personenvennootschappenrecht.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.36

Contact

 • Bartman S.M. & Groot C. de (2021), De Shell Nigeria-arresten van het hof Den Haag, een doorbraak bij internationale milieuschade?, Ars Aequi 70(4): 384-391. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de, Nijland J. & Koster H. (2021), Modernisering NV recht en vergroting diversiteit bestuur en RvC. Het (ontwerp) wetsvoorstel modernisering van het NV recht en het evenwichtiger maken van de man/vrouw verhouding in het bestuur en de RvC van grote vennootschappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7320): 291-303. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nijland J. & Groot C. de (20 april 2020), Corporate raiders at the gate: Screening of investments in Dutch companies by non-EU parties. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Nijland J. & Groot C. de (14 april 2020), ‘Corporate raiders at the gate’: screening van overnames van Nederlandse ondernemingen door niet-EU partijen. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Groot C. de & Nijland J. (6 april 2020), Corona en aandeelhouders­vergaderingen van NV’s en BV’s. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Groot C. de (2020), Enkele opmerkingen over beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een bestuurder van een rechtspersoon na ontslag: opzeggen of ontbinden?, Onderneming en Financiering 28(1): 47-58. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2020), Redactioneel: Conflictmineralen en de Europese 3TG-verordening: duurzaamheid met een vleugje extraterritoriale werking, Onderneming en Financiering 28(4): 3-7. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2019), De rafelranden van het ondernemingsrecht: basis van een nieuw “adaptief” (“adaptive”) ondernemingsrecht?. In: Veen W. van, Verdam A. (red.) JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 197-209. boekdeel
 • Groot C. de (2019), De (soms ingewikkelde) reikwijdte van de Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie [Bb 2019/89], Bedrijfsjuridische Berichten 2019(25): 385-390. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de & Verdoes T.L.M. (2019), Het goedkeuringsrecht voor deelnemingen in art. 2:107a (en 2:164/274) BW: Mylan/Meda revisited, Onderneming en Financiering 27(2): 44-61. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2019), Hoofdstuk 18: Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Wolters Kluwer. 483-519. boekdeel
 • Groot C. de (2019), Smallsteps: de uitspraak, de Nederlandse rechtspraak en voorgestelde regelgeving, Onderneming en Financiering 27(3): 72-88. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2018), Organisator 'Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. S.M. Bartman’. Leiden, (Universiteit Leiden). [overig]. overig
 • Groot C. de (30 november 2018), Presentatie 'inspiratie' tijdens het symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. S.M. Bartman (Lezing). Leiden: Universiteit Leiden. overig
 • Nijland J. & Groot C. de (2018), Ronde-tafelsymposium over het thema ‘‘Overheid en Private Governance’’. Sterrewacht, Universiteit Leiden. [overig]. overig
 • Nijland J. & Groot C. de (26 april 2018), Reporting obligation for acquisitions in the Dutch telecom sector. Leiden Law Blog [blog entry]. overig
 • Nijland J. & Groot C. de (2018), De ledenaansprakelijkheid bij de coöperatie. In: Bedeuker M., Kastrop E.M.J., Dortmond P.J., Nijland J., Groot C. de, Sangen G.J.H. van der, Wiggers M.Ph.M., Brabers M.C., Wuisman I.S., Zaman D.F.M.M. (red.) De coöperatie anno 2017. Ars Notariatus nr. 166 Deventer: Wolters Kluwer. 61-75. boekdeel
 • Groot C. de (2017), Besluitvorming en vertegenwoordiging van rechtspersonen over de band van artikel 2:16 BW. In: Pol F. van de, Beumers M.T., Kluiver Ch. de, Overheul M., Trapman L. (red.) Vijftig weeffouten in het BW. Ars Aequi Libri Nijmegen: Ars Aequi Libri. 31-38. boekdeel
 • Zaman D.F.M.M., Groot C. de & Steensel M. van (2017), Foundations in the Netherlands: present and proposed legislation and their role in the economy. In: Weitemeyer B., Hütteman R., Rawert P., Schmidt K. (red.) Non Profit Law Yearbook 2016/2017. Hamburg: Bucerius Law School Press. 217-275. boekdeel
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?, Onderneming en Financiering 2017(2): 36-44. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot & C. de, annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 12 juni 2016, Strafblad 2017,1; 29-37. annotatie
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Reactie op: “(Ambtelijk voorontwerp van de) Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie”. [overig]. overig
 • Nijland J. & Groot C. de (29 september 2016), Third major overhaul of corporate law in the Netherlands. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry]. overig
 • Castermans A.G., Dijkhuizen T.C.A., Groot C. de & Wuisman I.S. (2016), Reactie op: "De Nederlandse Corporate Governance Code. Voorstel voor herziening. Een uitnodiging voor commentaar". rapport
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2016), Enkele "lessen" uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen. In: Lückerath-Rovers M., Bier B., Ees van H., Kaptein M. (red.) Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. Deventer: Wolters Kluwer. 171-183. boekdeel
 • Groot C. de (2016), Het Huis voor Klokkenluiders: klokkenluidersregelingen en het OESO-rapport "Committing to Effective Whistleblower Protection". In: Halem van A. (red.) Klokkenluiders en medezeggenschap. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 37-44. boekdeel
 • Groot C. de (2016), Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Deventer: Wolters Kluwer. 425-466. boekdeel
 • Groot C. de (2016), The Duty of Directors to be Guided by the Best Interests of the Company. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30 Deventer: Wolters Kluwer. 187-209. boekdeel
 • Groot C. de, annotatie bij: Hoge Raad 12 februari 2016, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016,5 & 6; 132-135 ('The Law BV': heeft het bewijsvoordeel in artikel 2:138 lid 2 / 248 lid 2 BW zijn langste tijd gehad?). annotatie
 • Groot C. de, European Company Law 2016,3; 98-104. annotatie
 • Groot C. de (2016), Wanbeleid bij Meavita?, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(1 & 2): 31-38. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2015), De Hoge Raad en externe bestuurdersaansprakelijkheid: duidelijkheid over Villa Mundo?, Onderneming en Financiering 23(1): 19-31. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2015), Drie ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad in 2015 over personenvennootschappen, Onderneming en Financiering 2015(4): 28-44. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2015), Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam: Rozenberg Publishers. boek
 • Groot C. de (2015), Het verplichte openbaar overnamebod als gevolg van acting in concert. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden van der T., Nieuwenhuis J.H., Oever ten H.A. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29 Deventer: Wolters Kluwer. 77-95. boekdeel
 • Groot C. de (2013), A Difficult Conversation, European Company Law 2013(6). artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Beloning van bestuurders en werknemers: aanpassing op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (waaronder begrepen onvoorziene omstandigheden)?. In: Snijders H., Tavernier P. de (red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht. Antwerpen: Maklu. 151-171. boekdeel
 • Groot C. de (2013), Drie opmerkingen bij de 'Wet bestuur en toezicht', Onderneming en Financiering 21(1): 5-22. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Editorial: A Difficult Conversation, European Company Law 20013(6): 177-178. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten Studiereeks Burgerlijk Recht. Bijzondere Overeenkomsten nr. 6 Deventer: Kluwer. 379-421. boekdeel
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten. Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6 Deventer: Kluwer. 379-421. boekdeel
 • Groot C. de (2013), Three Innovations in Corporate Law in the Netherlands: On Directors' Employment Contracts, Limits to Non-Executive Directorships and Gender-Balanced Boards, European Company Law 10(4/5): 147-155. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer. boek
 • Groot C. de (2011), [Bespreking van: Jong, B.J. de (2010) Schade door misleiding op de effectenmarkt. Deventer: Kluwer], Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 81-83. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2011), 'Book Review: Philippa Watson, EU Social and Employment Law' [Bespreking van: Watson, Ph. (2009) EU Social and Employment Law. Oxford: Oxford University Press], Common Market Law Review 48: 646-648. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2011), De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: UItgeverij Paris. boek
 • Groot C. de (2011), Inleiding NV- en BV-recht. In: Groot C. de (red.) De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: Uitgeverij Paris. 25-90. boekdeel
 • Groot C. de (2011), Involvement of Works Councils in Corporate Strategic Decision Making in the Netherlands. In: Oostwouder W., Schenk H. (red.) Corporate Governance: Current Issues and the Financial Crisis. Deventer: Kluwer. 49-65. boekdeel
 • Groot C. de (2010), Een beloningscode voor de financiële sector, Onderneming en Financiering 18(3): 5-31. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2010), Governance en toezicht voor financiëlemarktpartijen; gevolgen van de financiële crisis. Zutphen: Uitgeverij Paris. boek
 • Groot C. de (2009), Belangenconflicten van bestuurders en commissarissen bij overname. In: Meijer S.Y.Th., Wessels B. (red.) Bedrijfsovername. Serie praktijkhandleidingen Deventer: Kluwer. 29-50. boekdeel
 • Groot C. de (2009), Corporate Governance as a Limited Legal Concept. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV. boek
 • Groot C. de (2008), Book review: C. Barnard, EC Employment Law Bespreking van: (2006) C. Barnard, EC Employment Law, Common Market Law Review 2008: 1302-1303. boekbespreking
 • Groot C. de (2008), De drie Versatel-uitspraken, Onderneming en Financiering 2008(77/78): 16-22. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2008), Overzichtsartikel: enkele lijnen in de rechtspraak van de Hoge Raad, Onderneming en Financiering 2008(3): 7-25. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Corporate governance principles: how many are there around?, European Company Law : 2-3. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), De opvattingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Onderneming en Financiering 76: 42-50. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Enkele uitspraken op het gebied van het medezeggenschapsrecht in 2006., Onderneming en Financiering 74: 2-9. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Europaïsche Aktiengesellschaft SE Bespreking van: Manz G., Mayer B. e.a. (2005) Europaïsche Aktiengesellschaft SE, Common Market Law Review : 1564-1566. boekbespreking
 • Groot C. de, annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 oktober 2006, JOR 2007; 66-68. annotatie
 • Groot C. de (2007), Inleiding. In: Groot C de (red.) Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. 9-51. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (red.) (2007), Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. boekredactie
 • Groot C. de, Nood A. van & Lambert F. (2007), The ABN AMRO ruling: some commentaries, European Company Law : 168-176. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), The function of corporate boards: toward a new state of affairs?, European Company Law : 4-9. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Welke eisen stelt corporate governance aan een klokkenluidersregeling?. In: Halem A. van (red.) Klokkenluidersregeling tussen corporate governance en maatschappelijk belang.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 55-65. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2006), Can corporate governance contribute to sustainable development?. In: Nieuwenhuis E. (red.) Neo-liberal globalism and social sustainable globalisation. Leiden: Brill. 195-215. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2006), Executive directors' remuneration., European Company Law : 62-63. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2006), Bespreking van: Ashiagbor D. (2005) The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New Governance., Common Market Law Review : 1770-1772. boekbespreking
 • Groot C. de, Kuijl J.G. & Scheffe J. (2006), Informatieverschaffing over risico's in het directieverslag.. In: Bosman R.G., Camfferman C., Vergoossen R.G.A. (red.) Het jaar 2005 verslagen; Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen.. Deventer/Amsterdam: Kluwer/Koninklijk NIVRA. boekdeel
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. boek
 • Groot C. de (2006), Risicomanagement en risicoverslaggeving tegen de achtergrond van corporate governance, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie : 64-71. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2006), The level and composition of executive remuneration: a view from the Netherlands, European Company Law : 11-17. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2005), 4 verspreide pagina's. In: Dahm e.a. P. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Groot C. de (2005), Bezoldiging van bestuurders van naamloze vennootschappen., Ondernemingsrecht : 464-470. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2005), Corporate Governance. In: Koppenol-Laforce M.E. (red.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk.. Deventer: Kluwer. 41-68. boekdeel
 • Groot C. de (2005), Een doorbraak in de concernenquête, Onderneming en Financiering 2005(69): 19-25. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2005), Tussen corporate governance en arbeidsrecht: de integriteitscode., SMA : 418-425. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2004), 5 verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Groot C. de (2004), Bescherming en breakthrough bij overname. Amsterdam: Rozenberg Publishers. boek
 • Groot C. de & Dorresteijn A.F.M. (2004), Corporate Governance Codes: Origins and Perspectives, European Company Law : 43-56. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2004), De Corus-zaak, een atypisch intra-concerngeschil, Onderneming en Financiering 60: 33-38. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2004), Het adviesrecht van de ondernemingsraad in zes uitspraken van de Ondernemingskamer, Onderneming en Financiering : 2-9. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2003), Artt. 2:190, 191, 191b en 192 BW. In: Rechtspersonen (losbladig).. boekdeel
 • Groot C. de (2003), Enquêterecht tussen Ondernemingskamer en Hoge Raad., Onderneming en Financiering 59: 16-23. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de & Kooij P.A.C.E. van der (2003), Uitleg van polisclausules.. In: Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Meijers-reeks, nr. 51.. nr. 51 Deventer: Kluwer. 37-55. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2003), Verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (red.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel Meijers-reeks nr. 51. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan Prof. mr M.M. Mendel. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Groot C. de (2002), Beginselen van social governance, SMA : 291-300. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2002), Facetten van ondernemingsrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers. boek
 • Groot C. de (2002), Functie bij : Rechtbank 's-Gravenhage. [overig] overig
 • Groot C. de (2002), Shareholder litigation en het enqueterecht, Onderneming en Financiering 54: 60-66. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Groot C. de (2002), Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (red.) Zekerheidshalve. Deventer: Kluwer. 37-55. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (2002), Verspreide bijdragen. In: Dahm P. (red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Mendel M.M. & Groot C. de (2001), Nieuw schadeverzekeringsrecht; wetsontwerp 19529 in een stroomversnelling. Leiden: Universiteit Leiden. [overig] overig
 • Groot C. de, annotatie bij: HvJEG zaak C-62/99 29 maart 2001 2001; 360-361. annotatie
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195a. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195b. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 18 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Dortmond P.J., Groot C. de & Delfos-Roy Y.L.L.A.M. (2001), Besloten vennootschap. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 44 pagina's. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Groot C. de (2001), Corporate governance in het enqueterecht, Dossier over onderneming, financiering en recht (49): 106-114. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2001), C. Vigneau et al., Fixed-Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse Bespreking van: Vigneau C. (2001) Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse, CML : 489-492. boekbespreking
 • Groot C. de (2001), Functie bij : Rechtbank Den Haag. [overig] overig
 • Groot C. de (2001), Het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, SMA (7/8): 367-375. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2001), Hoe problematisch is een actieve raad van commissarissen, Dossier over onderneming, financiering en recht (48): 68-74. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2001), Verspreide pagina's in Overzicht van Handelsrechtelijke Rechtspraak, Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof 1996-2000, Tijdschrift voor Privaatrecht 38. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2000), De Wsnp en werknemersbescherming bij overgang van de onderneming, Schuldsanering 3: 9-13. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2000), Medezeggenschapsaspecten van de joint venture; de ondernemingsraad van een joint-venture-BV, Dossier (43): 26-38. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (2000), Supplement (nr. 22) in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2. boekdeel
 • Groot C. de (2000), Toepassing van het enquêterecht in Boek 2 BW op een verzekeringsmaatschappij. In: Hartlief T. Prof. mr, Mendel M.M. Prof. mr (red.) Verzekering en maatschappij. Deventer: Kluwer. 269-283. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Groot C. de (1999), De ondernemingsraad in recente rechtspraak, Dossier ondernemingszaken 39: 24-33. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1999), Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het verzekeringsrecht?. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 211-217. boekdeel
 • Groot C. de (1999), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn W.M. e.a. (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-3. boekdeel
 • Groot C. de (1999), Supplement in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2. boekdeel
 • Groot C. de & Mulder S.J.A. (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142. boekdeel
 • Mulder S.J.A. & Groot C. de (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142. boekdeel
 • Groot C. de (1998), Algemene bepalingen van schadeverzekeringsrecht. Amsterdam: Thesis Publishers. boek
 • Groot C. de (1998), Bespreking van HvJEG 11 maart 1997, zaak C-13/95 inzake A. Süzen, : 26-28. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Bespreking van Medezeggenschap op Europees niveau (De EU-richtlijn van 22 september 1994), : 78-79. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Ontslag van een bestuurder van een NV of BV, Dossier 34: 12-19. artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW : 1-2. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), The council directive on the safeguarding of employees'rights in the event of transfers of undertakings: an overview of recent case law, Common Market Law Review : 707-729. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Groot C. de (1998), Wetenschappelijk extern rapport aan Ministerie van Justitie. rapport
 • Boom Juridische Uitgevers Lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering
 • Kluwer Law International Redactiesecretaris van het tijdschrift European Company Law
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.