Universiteit Leiden

nl en

Cornelis de Groot

Universitair hoofddocent

Naam
Mr. C. de Groot
Telefoon
+31 71 527 7234
E-mail
c.degroot@law.leidenuniv.nl

Cees de Groot is sinds 2005 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair hoofddocent Ondernemingsrecht.

Meer informatie over Cornelis de Groot

Cees de Groot studeerde in 1985 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de afstudeerrichting sociaal-economisch recht. Tijdens het laatste jaar van zijn studie was hij als student-assistent verbonden aan de afdeling Europees en economisch recht. Daarna was hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Sociaal recht van de Universiteit Leiden en als universitair docent aan de afdeling Handelsrecht/Ondernemingsrecht, en is nu universitair hoofddocent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. In 1990 promoveerde hij op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective.

Binnen het ondernemingsrecht houdt Cees de Groot zich voornamelijk met de volgende onderwerpen bezig: governance, waaronder corporate governance en semi-public sector and civil society governance, (organieke) medezeggenschap en personenvennootschappenrecht.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C221

Contact

 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Reactie op: “(Ambtelijk voorontwerp van de) Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie”. [overig]overig
 • Nijland J. & Groot C. de (2017), Nationale publieke belangen in de telecomsector afdoende beschermd tegen ongewenste zeggenschap?, Onderneming en Financiering 2017(2): 36-44.artikel in tijdschrift
 • Nijland J. & Groot C. de (9 oktober 2016), Third major overhaul of corporate law in the Netherlands. Leiden Law Blog. Leiden: Faculty of Law, Leiden University [blog entry].overig
 • Castermans A.G., Dijkhuizen T.C.A., Groot C. de & Wuisman I.S. (2016), Reactie op: "De Nederlandse Corporate Governance Code. Voorstel voor herziening. Een uitnodiging voor commentaar".rapport
 • Groot C. de (2016), The Duty of Directors to be Guided by the Best Interests of the Company. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Oever H.A. ten (red.) Core Concepts in the Dutch Civil Code. Continuously in Motion. BW Krant Jaarboek nr. 30. Deventer: Wolters Kluwer. 187-209.boekdeel
 • Groot C. de (2016), Wanbeleid bij Meavita?, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(1 & 2): 31-38.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de, annotatie bij: Hoge Raad 12 februari 2016, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016,5 & 6; 132-135 ('The Law BV': heeft het bewijsvoordeel in artikel 2:138 lid 2 / 248 lid 2 BW zijn langste tijd gehad?).annotatie
 • Groot C. de, European Company Law 2016,3; 98-104.annotatie
 • Groot C. de (2016), Personenvennootschappen. In: Schelhaas H.N., Verheij A.J., Wessels B. (red.) Bijzondere overeenkomsten.. Deventer: Wolters Kluwer. 425-466.boekdeel
 • Groot C. de (2016), Het Huis voor Klokkenluiders: klokkenluidersregelingen en het OESO-rapport "Committing to Effective Whistleblower Protection". In: Halem van A. (red.) Klokkenluiders en medezeggenschap.. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 37-44.boekdeel
 • Groot C. de (2016), Enkele "lessen" uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen. In: Lückerath-Rovers M., Bier B., Ees van H., Kaptein M. (red.) Jaarboek Corporate Governance 2016-2017.. Deventer: Wolters Kluwer. 171-183.boekdeel
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2015), De Hoge Raad en externe bestuurdersaansprakelijkheid: duidelijkheid over Villa Mundo?, Onderneming en Financiering 23(1): 19-31.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2015), Het verplichte openbaar overnamebod als gevolg van acting in concert. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden van der T., Nieuwenhuis J.H., Oever ten H.A. (red.) De meerpartijenovereenkomst. BW Krant Jaarboek nr. 29. Deventer: Wolters Kluwer. 77-95.boekdeel
 • Groot C. de (2015), Drie ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad in 2015 over personenvennootschappen, Onderneming en Financiering 2015(4): 28-44.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2015), Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (2013), Drie opmerkingen bij de 'Wet bestuur en toezicht', Onderneming en Financiering 21(1): 5-22.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Beloning van bestuurders en werknemers: aanpassing op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (waaronder begrepen onvoorziene omstandigheden)?. In: Snijders H., Tavernier P. de (red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht.. Antwerpen: Maklu. 151-171.boekdeel
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (Red.) Bijzondere overeenkomsten Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 6. Deventer: Kluwer. 379-421.boekdeel
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer.boek
 • Groot C. de (2013), Three Innovations in Corporate Law in the Netherlands: On Directors' Employment Contracts, Limits to Non-Executive Directorships and Gender-Balanced Boards, European Company Law 10(4/5): 147-155.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2013), A Difficult Conversation, European Company Law 2013(6).artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Editorial: A Difficult Conversation, European Company Law 20013(6): 177-178.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2013), Personenvennootschappen. In: Wessels B, Verheij A.J. (red.) Bijzondere overeenkomsten Studiereeks Burgerlijk Recht. Bijzondere Overeenkomsten nr. 6. Deventer: Kluwer. 379-421.boekdeel
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk. Deventer: Kluwer.boek
 • Groot C. de (2011), 'Book Review: Philippa Watson, EU Social and Employment Law' [Bespreking van: Watson, Ph. (2009) EU Social and Employment Law. Oxford: Oxford University Press], Common Market Law Review 48: 646-648.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2011), [Bespreking van: Jong, B.J. de (2010) Schade door misleiding op de effectenmarkt. Deventer: Kluwer], Rechtsgeleerd Magazijn Themis : 81-83.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2011), De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis. Zutphen: UItgeverij Paris.boek
 • Groot C. de (2011), Inleiding NV- en BV-recht. In: Groot C. de (red.) De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv': Een tussenstand van de parlementaire geschiedenis.. Zutphen: Uitgeverij Paris. 25-90.boekdeel
 • Groot C. de (2011), Involvement of Works Councils in Corporate Strategic Decision Making in the Netherlands. In: Oostwouder W., Schenk H. (red.) Corporate Governance: Current Issues and the Financial Crisis.. Deventer: Kluwer. 49-65.boekdeel
 • Groot C. de (2010), Governance en toezicht voor financiëlemarktpartijen; gevolgen van de financiële crisis. Zutphen: Uitgeverij Paris.boek
 • Groot C. de (2010), Een beloningscode voor de financiële sector, Onderneming en Financiering 18(3): 5-31.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2009), Corporate Governance as a Limited Legal Concept. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV.boek
 • Groot C. de (2009), Belangenconflicten van bestuurders en commissarissen bij overname. In: Meijer S.Y.Th., Wessels B. (Red.) Bedrijfsovername Serie praktijkhandleidingen. Deventer: Kluwer. 29-50.boekdeel
 • Groot C. de (2008), De drie Versatel-uitspraken, Onderneming en Financiering 2008(77/78): 16-22.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2008), Overzichtsartikel: enkele lijnen in de rechtspraak van de Hoge Raad, Onderneming en Financiering 2008(3): 7-25.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2008), Book review: C. Barnard, EC Employment Law [Bespreking van: (2006) C. Barnard, EC Employment Law] Common Market Law Review 2008: 1302-1303.boekbespreking
 • Groot C. de (2007), The function of corporate boards: toward a new state of affairs?, European Company Law: 4-9.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Corporate governance principles: how many are there around?, European Company Law: 2-3.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de, annotatie bij: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 oktober 2006, JOR 2007; 66-68.annotatie
 • Groot C. de (2007), Enkele uitspraken op het gebied van het medezeggenschapsrecht in 2006., Onderneming en Financiering 74: 2-9.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2007), De opvattingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Onderneming en Financiering 76: 42-50.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (Red.) (2007), Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris.boekredactie
 • Groot C. de (2007), Inleiding. In: Groot C de (Red.) Parlementaire Geschiedenis het openbaar overnamebod. Zutphen: Paris. 9-51.congresbijdrage
 • Groot C. de, Nood A. van & Lambert F. (2007), The ABN AMRO ruling: some commentaries, European Company Law: 168-176.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2007), Europaïsche Aktiengesellschaft SE [Bespreking van: Manz G., Mayer B. e.a. (2005) Europaïsche Aktiengesellschaft SE] Common Market Law Review: 1564-1566.boekbespreking
 • Groot C. de (2007), Welke eisen stelt corporate governance aan een klokkenluidersregeling?. In: Halem A. van (Red.) Klokkenluidersregeling tussen corporate governance en maatschappelijk belang.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 55-65.congresbijdrage
 • Groot C. de (2006), The level and composition of executive remuneration: a view from the Netherlands, European Company Law: 11-17.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2006), Risicomanagement en risicoverslaggeving tegen de achtergrond van corporate governance, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie: 64-71.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2006), Can corporate governance contribute to sustainable development?. In: Nieuwenhuis E. (Red.) Neo-liberal globalism and social sustainable globalisation. Leiden: Brill. 195-215.congresbijdrage
 • Groot C. de, Kuijl J.G. & Scheffe J. (2006), Informatieverschaffing over risico's in het directieverslag.. In: Bosman R.G., Camfferman C., Vergoossen R.G.A. (Red.) Het jaar 2005 verslagen; Onderzoek jaarverslaggeving ondernemingen.. Deventer/Amsterdam: Kluwer/Koninklijk NIVRA.boekdeel
 • Groot C. de (2006), [Bespreking van: Ashiagbor D. (2005) The European Employment Strategy: Labour Market Regulation and New Governance.] Common Market Law Review: 1770-1772.boekbespreking
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.boek
 • Groot C. de (2006), Executive directors' remuneration., European Company Law: 62-63.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2005), 4 verspreide pagina's. In: Dahm e.a. P. (Red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2005), Tussen corporate governance en arbeidsrecht: de integriteitscode., SMA: 418-425.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2005), Bezoldiging van bestuurders van naamloze vennootschappen., Ondernemingsrecht: 464-470.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2005), Corporate Governance. In: Koppenol-Laforce M.E. (Red.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk.. Deventer: Kluwer. 41-68.boekdeel
 • Groot C. de (2005), Een doorbraak in de concernenquête, Onderneming en Financiering 2005(69): 19-25.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de & Dorresteijn A.F.M. (2004), Corporate Governance Codes: Origins and Perspectives, European Company Law: 43-56.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2004), De Corus-zaak, een atypisch intra-concerngeschil, Onderneming en Financiering 60: 33-38.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2004), 5 verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M. (Red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2004), Bescherming en breakthrough bij overname. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (2004), Het adviesrecht van de ondernemingsraad in zes uitspraken van de Ondernemingskamer, Onderneming en Financiering: 2-9.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan Prof. mr M.M. Mendel. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Groot C. de (2003), Artt. 2:190, 191, 191b en 192 BW. In: Rechtspersonen (losbladig).boekdeel
 • Groot C. de (2003), Verspreide pagina's. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (Red.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel Meijers-reeks nr. 51. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Groot C. de & Kooij P.A.C.E. van der (2003), Uitleg van polisclausules.. In: Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Meijers-reeks, nr. 51. nr. 51. Deventer: Kluwer. 37-55.congresbijdrage
 • Groot C. de (2003), Enquêterecht tussen Ondernemingskamer en Hoge Raad., Onderneming en Financiering 59: 16-23.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2002), Verspreide bijdragen. In: Dahm P. (Red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2002), Beginselen van social governance, SMA: 291-300.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2002), Facetten van ondernemingsrecht. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boek
 • Groot C. de (2002), Functie bij : Rechtbank 's-Gravenhage. [overig]overig
 • Groot C. de (2002), Shareholder litigation en het enqueterecht, Onderneming en Financiering 54: 60-66.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Groot C. de (2002), Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Red.) Zekerheidshalve. Deventer: Kluwer. 37-55.congresbijdrage
 • Mendel M.M. & Groot C. de (2001), Nieuw schadeverzekeringsrecht; wetsontwerp 19529 in een stroomversnelling. Leiden: Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Groot C. de, annotatie bij: HvJEG zaak C-62/99 29 maart 2001, SEW 2001; 360-361 ( 2001, , ()).annotatie
 • Dortmond P.J., Groot C. de & Delfos-Roy Y.L.L.A.M. (2001), Besloten vennootschap. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 44 pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2001), Het SER-advies over het functioneren en de toekomst van de structuurregeling, SMA(7/8): 367-375.artikel in tijdschrift
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 18 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2001), C. Vigneau et al., Fixed-Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse [Bespreking van: Vigneau C. (2001) Fixed-term work in the EU: A European agreement against discrimination and abuse] CML: 489-492.boekbespreking
 • Groot C. de (2001), Corporate governance in het enqueterecht, Dossier over onderneming, financiering en recht(49): 106-114.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2001), Hoe problematisch is een actieve raad van commissarissen, Dossier over onderneming, financiering en recht(48): 68-74.artikel in tijdschrift
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195a. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Dortmond P.J. & Groot C. de (2001), Artikel 195b. In: Losbladige Rechtspersonen, suppl. nr. 163, 5 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Groot C. de (2001), Functie bij : Rechtbank Den Haag. [overig]overig
 • Groot C. de (2001), Verspreide pagina's in Overzicht van Handelsrechtelijke Rechtspraak, Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof 1996-2000, Tijdschrift voor Privaatrecht 38.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2000), De Wsnp en werknemersbescherming bij overgang van de onderneming, Schuldsanering 3: 9-13.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2000), Toepassing van het enquêterecht in Boek 2 BW op een verzekeringsmaatschappij. In: Hartlief T. Prof. mr, Mendel M.M. Prof. mr (Red.) Verzekering en maatschappij. Deventer: Kluwer. 269-283.congresbijdrage
 • Groot C. de (2000), Medezeggenschapsaspecten van de joint venture; de ondernemingsraad van een joint-venture-BV, Dossier (43): 26-38.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de (2000), Supplement (nr. 22) in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M (Red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2.boekdeel
 • Groot C. de (1999), Het indemniteitsbeginsel in de rechtspraak van de Hoge Raad: een grens aan de contractvrijheid in het verzekeringsrecht?. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 211-217.boekdeel
 • Mulder S.J.A. & Groot C. de (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (Red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142.boekdeel
 • Groot C. de & Mulder S.J.A. (1999), Vereenzelviging (en doorbraak van aansprakelijkheid) in recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In: Boom e.a. W.H. van (Red.) Civiele constructies. Deventer: Gouda Quint. 123-142.boekdeel
 • Groot C. de (1999), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn W.M. e.a. (Red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-3.boekdeel
 • Groot C. de (1999), Supplement in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (Red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-2.boekdeel
 • Groot C. de (1999), De ondernemingsraad in recente rechtspraak, Dossier ondernemingszaken 39: 24-33.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Groot C. de (1998), Supplement in losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW: 1-2.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Groot C. de (1998), The council directive on the safeguarding of employees'rights in the event of transfers of undertakings: an overview of recent case law, Common Market Law Review: 707-729.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Groot C. de (1998), Algemene bepalingen van schadeverzekeringsrecht. Amsterdam: Thesis Publishers.boek
 • Groot C. de (1998), Bespreking van Medezeggenschap op Europees niveau (De EU-richtlijn van 22 september 1994), Sociaal-Economische Wetgeving: 78-79.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Groot C. de (1998), Bespreking van HvJEG 11 maart 1997, zaak C-13/95 inzake A. Süzen, Sociaal-Economische Wetgeving: 26-28.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Groot C. de (1998), Wetenschappelijk extern rapport aan Ministerie van Justitie.rapport
 • Groot C. de (1998), Ontslag van een bestuurder van een NV of BV, Dossier 34: 12-19.artikel in tijdschrift
 • Boom Juridische Uitgevers Lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering
 • Kluwer Law International Redactiesecretaris van het tijdschrift European Company Law