Universiteit Leiden

nl en

Anchrit Wille

Bijzonder hoogleraar Transities in de Publieke Sector

Naam
Prof.dr. A.C. Wille
Telefoon
+31 70 800 9500
E-mail
a.c.wille@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7194-4119

Anchrit Wille bekleedt sinds november 2021 de bijzondere leerstoel Transities in de publieke sector die is ingesteld door de Stichting Leerstoelen CAOP (voor link zie kopje profiel). In haar onderzoek werkt ze op het grensvlak van bestuurskunde en politicologie. Centrale thema's zijn onder andere: politiek-ambtelijke verhoudingen in het Nederlands en Europees bestuur; publieke verantwoording, de invloed van experts en beleidsevaluaties; diplomademocratie en opleiding als sociale en politieke scheidslijn, politieke participatie en vertrouwen.

Meer informatie over Anchrit Wille

Anchrit Wille richt zich met haar onderzoek op het grensvlak van bestuurskunde en politicologie. In de afgelopen jaren heeft ze aan een drietal specialistische onderzoekslijnen gewerkt, die hebben geleid tot een reeks van toonaangevende publicaties. De eerst onderzoeklijn is die rond diplomademocratie, meritocratie en opleiding als sociale en politieke scheidslijn. De tweede lijn richt zich op politieke ambtelijke verhoudingen in het Nederlands en Europees bestuur. De derde onderzoekslijn spitst zich toe op publieke verantwoording en de groeiende rol van beleidsanalyses en evaluaties, in het bijzonder het veranderend verantwoordingslandschap en de rol van moderne waakhonden als de ombudsman en de rekenkamer.

Op 21 november 2022 sprak ze haar oratie uit, getiteld ‘De illusie van het politieke primaat. Macht en onmacht van de Nederlandse politiek’

Link naar Stichting Leerstoelen CAOP

Bijzonder hoogleraar Transities in de Publieke Sector

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.121

Contact

 • Wille A.C. (21 november 2022). De illusie van het politieke primaat: macht en onmacht van de Nederlandse politiek. Institute of Public Administration, Faculty of Governance and Global Affairs , Leiden University. Leiden. [oratie]. Inaugurale rede
 • Bovens M. & Wille A. (31 maart 2021), Weinig Buitenstaanders op het Binnenhof. Stuk Rood Vlees. [blog].
 • Wille A. & Bovens M. (12 januari 2021), The EU’s ‘watchdogs’: assessing the powers of the European Ombudsman and European Court of Auditors . The EU’s ‘watchdogs’: assessing the powers of the European Ombudsman and European Court of Auditors: LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog. [blog].
 • M. Bovens & A. Wille (2021), Opleiding is de nieuwe verzuiling: Het gevaar van de diplomademocratie [Opleiding is de nieuwe verzuiling: Het gevaar van de diplomademocratie] (vertaling M. Bovens & A. Wille ), (1): 35-36.
 • Wille A. & Bovens M. (2020), Watching EU watchdogs: Assessing the accountability powers of the European Court of Auditors and the European Ombudsman. , Journal of European Integration : 1-24.
 • Wille A. (2020), Benoeming van ministers in achterkamer is niet van deze tijd, De Hofvijver 10(111): .
 • Bovens M. & Wille A. (2020), Indexing watchdog accountability powers a framework for assessing the accountability capacity of independent oversight institutions. , Regulation & Governance : 1-21.
 • Wille A., Papenborg S., Liu I. T., Heinmaa A. & Dauteuil P. (2020), Comparing the audit capacity of supreme audit institutions (SAIs) in the context of European multilevel governance. In: Stephenson P., Sánchez-Barrueco M.L. & Aden H. (red.), Financial Accountability in the European Union: Institutions, Policy and Practice.: Routledge. 91-108.
 • Wille A.C. (2019), De hoorzittingen in het Europees Parlement: een beproefde toets voor kandidaat-Eurocommissarissen, jaargang 9(101 (oktober)): .
 • Wille A.C. (2019), De hoorzittingen van Eurocommissarissen: een waardevol democratisch instrument?, De Hofvijver (Augustusnummer): .
 • Wille A.C. (2019), De Commissie als institutionele kameleon: Is de Europese Commissie nog steeds motor van integratie. In: Heringa A.W. & Schinkelshoek J. (red.), Europa, Europa: Op weg naar de Europese verkiezingen van mei 2019 nr. 12. Den Haag: Boom Juridisch. 33-42.
 • Wille A. & Bovens M. (2018), Education as a New Political Divide, Green European Journal : .
 • Wille A. (2018), Ongelijkheid en de hoogopgeleide participatie elite in: Meer, T. van der, Kolk, H. van der., & Rekker, R (eds.). (2017). Aanhoudend wisselvallig: Nationaal Kiezersonderzoek 2017. Stichting Kiezersonderzoek Nederland: Stichting Kiezersonderzoek Nederland.
 • Bovens M. & Wille A.C. (24 oktober 2017), A not so universal suffrage: How Europe’s political elites have become educational elites. LSE EUROPP Blog.. London: London School of Economics. [blog].
 • Bovens M. & Wille A.C. (5 juli 2017), It’s education, stupid: How globalisation has made education the new political cleavage in Europe. LSE EUROPP Blog. London: London School of Economics. [blog].
 • Bovens M. & Wille A. (2017), Diploma Democracy: The Rise of Political Meritocracy. Oxford: Oxford University Press.
 • Bovens M. & Wille A. (30 maart 2017), Kamerleden lijken steeds minder op hun kiezers. NRC Handelsblad.
 • Christensen J., Wille A.C. & Bovens M. (2017), De opmars van de politieke experts, Idee: wetenschappelijk tijdschrift D66 2017(December): 32-35.
 • Wille A. (2017), The dynamics of the EU accountability landscape: moving to an ever-denser union. In: Christensen T. & Laegreid P. (red.), The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. London, New York: Routledge. 280-293.
 • Jarle Trondal & Anchrit Wille (2017), The European Ombudsman: a resilient institutions in a turbulent, evolving administrative order. In: Hofmann H.C. & Ziller J. (red.), Accountability in the EU: The Role of the European Ombudsman.. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd. 28-52.
 • Trondal J., Wille A. & Stie A.E. (2017), The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman. In: Trondal Jarle (red.), The Rise of Common Political Order: Institutions, Public Administration and Transnational Space. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd. 92-121.
 • Wille A. (2016), The evolving EU accountability landscape: Moving to an ever denser union, International Review of Administrative Sciences 82(4): 694-717.
 • Wille A.C. (2015), Holding Executive Power to Account: The EU administration’s accountability challenge(s). In: Bauer M.W. & Trondal J. (red.), The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan,. 467-481.
 • Meer van der F., Steen T. & Wille A. (2015), Western European civil service systems. A comparative analysis. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen Th.A.J. (red.), Comparative civil service systems in the 21st century (2nd ed). Houndsmill Basingstoke: Palgrave Macmillan. 38-57.
 • Wille A.C. (2014), De Europese Commissie is een normale regering geworden, Res Publica 56(1): 127-129.
 • Wille A.C. (1 september 2013), Holding executive power to account: The EU administration’s accountability challenges(s). EGPA Annual Conference. Edinburgh. [lezing].
 • Bovens M. & Wille A. (2013), Education: The Contours of a New Cleavage? Comparing 23 European Countries. In: Aarts K. & Wittenberg M. (red.), Stabiliteit en Verandering in Europa: Proceedings Vierde Nederlandse Workshop ESS. Amsterdam: DANS/Pallas Publications--Amsterdam University Press. 35-63.
 • Wille A.C. (2013), Education: The contours of a new cleavage? Comparing 23 European countries. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2013), POLITICAL ELITES AS EDUCATIONAL ELITES. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2013), POLITICAL ELITES AS EDUCATIONAL ELITES. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2013), The Meritocratization of Civil Society. [overig].
 • Wille A.C. (2013), The Normalization of the European Commission: Politics and Bureaucracy in the EU Executive. Oxford: Oxford University Press.
 • Wille A.C. (2013), The Normalization of the European Commission. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), What are the causes of declining legitimacy? individual explanations. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Education: the contours of a new cleavage. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Education: The contours of a new cleavage? Comparing 23 European countries. [overig].
 • Wille A.C. (2012), The Art of Shadow Management: What role for head of cabinets in the EU Commission?. [overig].
 • Wille A.C. (2012), Nieuwe scheidslijnen in de samenleving. [overig].
 • Wille A.C. (2012), The Art of Shadow Management: What role for heads of cabinet in the EU Commission?. [overig].
 • Wille A.C. (2012), Changing links between citizen and the state. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Education: The contours of a new cleavage? Comparing 23 European countries. [overig].
 • Hart P. 't & Wille A.C. (2012), Bureaucratic politics: Opening the black box of executive government. In: Peters B.G. & Pierre J. (red.), Handbook of Public Administration. London: Sage. 369-379.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Education: The contours of a new cleavage? A pan-European comparison. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Exploring the Education Gap in Politics: a Ten nation study, Nederland in de jaren nul : 157-159.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), The education gap in participation: a rejoinder, Acta Politica 47(3): 259-271.
 • Wille A.C. (2012), The Politicization of the EU Commission: Democratic Control and the Dynamics of Executive Selection, International Review of Administrative Sciences 78(3): 383-402.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2012), Wat is er mis met een geleerde kamer?, De Republikein. Tijdschrift voor de ware democraat 8(4): .
 • Bovens M. & Wille A.C. (27 november 2011), Dit is een kabinet van waakhonden en rolluiken. Trouw: 19.
 • Wille A.C. (2011), Democratic Innovation: for better or for worse. [overig].
 • Wille A.C. (2011), The Politicization of Executive Selection in the EU Commission. [overig].
 • Wille A.C. (1 juli 2011), Diplomademocratie. masterclass 024colleges. Nijmegen. [lezing].
 • Wille A.C. (2011), Career and Mobility in the EU Commission. [overig].
 • Wille A.C. (2011), The Politicization of Executive Selection in the EU Commission: New challenges, New professionals?. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Education: the contours of a new cleavage (paper). [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (19 mei 2011), Niet geld of geloof bepaalt je sociale leven, maar opleiding. Trouw.
 • Wille A.C. (11 januari 2011), Hoe? Zo! Radio! Diplomademocratie: Een gesprek over verzuiling van de maatschappij door opleidingsniveau. interview. [interview].
 • Wille A.C. (2011), Democratische drempels: De moeizame relatie tussen participatie en democratie. In: Andeweg R. & Thomassen J. (red.), Democratie Doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 103-118.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en democratie. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 • Bovens M. & Wille A.C., Een kabinet voor lager opgeleiden: www.socialevraagstukken.nl. [blog].
 • Bovens M. & Wille A.C., Er is wel degelijk een maatschappelijke kloof: www.socialevraagstukken.nl. [webartikel].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Falling or Fluctuating Trust Levels? The case of the Netherlands. In: Zmerli S. & Hooghe M. (red.), Political Trust. Why context matters. ECPR Studies in European Political Science. Colchester: ECPR Press. 47-66.
 • Wille A.C. (2011), Political-Bureaucratic Accountability in the EU Commission: Modernising the Executive. In: Curtin D.M., Mair P. & Papadopoulos Y. (red.), Accountability and European Governance: Routledge.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Politiek vertrouwen in Nederland: Tijdelijke dip of definitieve daling?. In: Andeweg R. & Thomassen J. (red.), Democratie Doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press. 21-43.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Populisme en de kloof tussen hoger en lager opgeleiden, Christen Democratische Verkenningen Lente: 87-94.
 • Wille A.C. (2011), Public Sector Leadership in a 'Reinvented' EU Commission. In: Bjorkman J.W., Eijbergen R. van, Minderman C. & Bekke H. (red.), Public Sector Leadership and Citizen Value. The Hague: Eleven International Publishing. 93-106.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2011), Repliek Dossier Diplomademocratie, Beleid en Maatschappij 38(1): 112-120.
 • Wille A.C. & Bovens M. (11 november 2010), Mind the gap: Education, Participation en its Political Consequences. Derde Nederlandse Workshop European Social Survey: Nederland in de jaren Nul. Den Haag. [lezing].
 • Bovens M.A.P. & Wille A.C. (2010), De diplomademocratie: de tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (dec): 12-17.
 • Wille A.C. (21 mei 2010), Democratische drempels: over de moeizame relatie tusen participatie en democratie. Verkiezingen stem van de wetenschap: mini-symposium georganiseerd door DANS. Den Haag. [lezing].
 • Wille A.C. (18 maart 2010), Public sector leadership in a ‘reinvented’ European Commission. Winelands Conference at Stellenbosch University. Stellenbosch, South Africa. [lezing].
 • Bovens M. & Wille A.C., De tweedeling tussen hoger en lager opgeleiden: www.socialevraagstukken.nl. [webartikel].
 • Wille A.C. (2010), Political-Bureaucratic Accountability in the EU Commission: Modernising the Executive, West European Politics 33(5): 1093-1116.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2010), The Dominance of the Well Educated in the Dutch political Elite. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2010), The education gap in participation and its political consequences, Acta Politica 45(4): 393-422.
 • Wille A.C. (2010), The EU Commission: A Normalized Executive?. [overig].
 • Wille A.C. (2010), The European Commission’s accountability paradox. In: Bovens M., Curtin D. & Hart P. 't (red.), The Real World of EU Accountability: What Deficit?. Oxford: Oxford University Press. 63-86.
 • Wille A.C. (2010), The Politicization of the EU Commission: From Political Careers to Career Politicians. [overig].
 • Wille A.C. (2010), The Politicization of the EU Commission: New Challenges, New Professionals?. [overig].
 • Wille A.C. (11 september 2009), Executive relationships in a ‘reinvented’ European Commission. 5th ECPR General Conference in Potsdam, September 10-12, 2009 Section: Organizing Government: Theoretical and Empirical Perspectives. Panel: Organizing Policy Advice.. Potsdam, Germany. [lezing].
 • Wille A.C. (25 april 2009), Building, bridging, bonding or breaking: Cooperation at the top of the European Commission. 11th Biennial International Conference of EUSA, Panel 4F: The European Commission of the 21st Century. Los Angeles. [lezing].
 • Bovens M.A.P. & Wille A.C. (6 april 2009), Wilders wint dankzij PvdA en VVD. De Volkskrant.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2009), Democratic Governance and the Transformation of Trust: From Withering Condition to Wavering Movement. [overig].
 • Bovens M.A.P. & Wille A.C. (2009), Diploma Democracy, On the Tensions between Meritocracy and Democracy. Verkenning for the programme Contested Democracies. Utrecht, Leiden: Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden.
 • Wille A.C. (2009), Political and Administrative Leadership in a Reinvented European Commission. In: Raffel J.A., Leisink P. & Middelbrooks A.E (red.), Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 125-144.
 • Wille A.C. & Bovens M. (2009), Political Trust in The Netherlands: Wavering but not Withering. [overig].
 • Wille A.C. (2009), Politicians, Bureaucrats and the Reinvention of the European Commission: From Technical to Good Governance. In: Verhey L., Kiiver P. & Loeven S. (red.), Political Accountability and European Integration. Groningen: European Law Publishing. 91-108.
 • Bovens M.A.P. & Wille A.C. (2009), Politiek vertrouwen in Nederland: De stand van zaken. In: Berg J.Th.J. van den (red.), Humeurig volk, Rusteloze Politiek, Een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Den Haag: SDU Uitgevers. 22-37.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2009), Politiek vertrouwen in Nederland: Tijdelijke dip of definitief dal?. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2009), Politiek vertrouwen in Nederland: Tijdelijke dip of definitief dal?. [overig].
 • Wille A.C. & Bovens M. (2009), The Education Gap in Participation and its Political Consequences. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2008), Deciphering the Dutch drop: Ten explanations for decreasing political trust in the Netherlands, International Review of Administrative Sciences 74: 283-305.
 • Wille A.C. (2008), Europeanization in Brussels: The thinning role of Nationality at the top of the European Commission. [overig].
 • Curtin D. & Wille A.C. (red.) (2008), Meaning and practice of accountability in the EU multi-level context. Mannheim: Connex Report Series.
 • Curtin D. & Wille A.C. (2008), Meaning and practice of accountability in the EU multi-level context: Introduction. In: Curtin D. & Wille A.C. (red.), Meaning and practice of accountability in the EU multi-level context. CONNEX Report Series nr. 7. Mannheim: Connex. 1-18.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2008), Political Participation and the Education Effect The Overrepresentation of the Higher Educated in the Dutch Political Arena’s. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2008), Politiek vertrouwen langs de meetlat, Socialisme & Democratie 10: 32-43.
 • Wille A.C. (2008), The Modernization of Executive Accountability in the European Commission, Paper prepared for Fourth Transatlantic Dialogue. [overig].
 • Wille A.C. (2008), The Modernization of Executive Accountability in the European Commission. [overig].
 • Wille A.C. (2008), The Politics of Equality: How Democratization Influences Access & Voice in Politics. [overig].
 • Wille A.C. (2008), Van technocratie naar ‘Good Governance’, Beleid en Maatschappij 35(1): 40-52.
 • Bovens M. & Wille A.C. (1 december 2007), Het vertrouwen in de overheid is terug. NRC Handelsblad.
 • Bovens M. & Wille A.C. (2007), Deciphering the Dutch drop: Ten explanations for decreasing political trust in the Netherlands. Tilburg: NIG. [overig].
 • Wille A.C. (2007), Research group 2: Lessons learned on meaning and practice of accountability in the EU multi-level context. Utrecht: Utrecht School of Governance. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2007), Deciphering the Dutch drop: Ten explanations for decreasing political trust in the Netherlands. Pisa, Italië: ECPR. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2007), Diploma democracy: The dominance of academics in the Dutch executive. Pisa, Italië: ECPR. [overig].
 • Wille A.C. (2007), Bridging the gap: Political and administrative leadership in a reinvented European Commission. Barcelona, Spanje: Universitat Autonoma de Barcelona. [overig].
 • Wille A.C. (2007), Bridging the gap: Political and administrative leadership in a reinvented European Commission leading the future of the public sector. Newark, Delaware, USA: University of Delaware. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2007), Diploma democracy: The dominance of academics in political life. [overig].
 • Wille A.C. (2007), Senior officials in a reforming European Commission: Transforming the top?. In: Bauer M.W. & Knill C. (red.), Management reforms in international organizations. Baden-Baden: Nomos. 37-50.
 • Meer F.M. van der, Steen T.P.S. & Wille A.C. (2007), Western European civil service systems: A comparative analysis. In: Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Toonen T.A.J. (red.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. London: Palgrave MacMillan. 34-49.
 • Wille A.C. (2006), Coordinating the EU: Discussing the contribution of Hussein Kassim. London: University of London. [overig].
 • Wille A.C. (2006), Caught in the middle: Administrative leadership in a reinventing European Commission. [overig].
 • Bovens M. & Wille A.C. (2006), Waar bleef het vertrouwen in de overheid?. [overig].
 • Wille A.C. (2006), Politicization of the European Commission. [overig].
 • Hart P. 't & Wille A.C. (2006), Ministers and top officials in the Dutch core executive: Living together, growing apart?, Public Administration 84(1): 121-146.
 • Wille A.C. & Bovens M.A.P. (2006), Waar bleef het vertrouwen in de overheid?, Advances in Electronics 4: 50-64.
 • Meer F.M. van der, Wille A.C. & Steen T.P.S. (2005), Western Europe civil service systems: a comparative analysis. [overig].
 • Meer F.M. van der & Wille A.C. (2005), Western European Civil Service Systems: A Comparative Analysis. [overig].
 • Wille A.C. & Steen T.P.S. (2005), Het lokale bestuur dualiseert: Nieuwe regels, oude praktijken?, Advances in Emergency Medicine 59(2): 172-175.
 • Wille A.C. (2005), Kamervragen en de dagelijkse drang van politieke controle, Advances in Emergency Medicine 59(5): 406-430.
 • Steen T.P.S. & Wille A.C. (2005), Strengthening local government in the Netherlands and Flanders: Similar problems, different solutions?. In: Reynaerts H., Steyvers K., Delwit P. & Pilet J.B. (red.), Revolution or renovation? Reforming local politics in Europe. Gent: Vandenbroele. 445-470.
 • Steen T.P.S. & Wille A.C. (2004), Strengthening local government in the Netherlands and Flanders: Similar problems, different solutions?. [overig].
 • Wille A.C. (2002), De klassieke ambtenaar als moderne manager. Doorwerking van rolopvattingen bij gemeentesecretarissen, Advances in Emergency Medicine 56(3): 201-220.
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
 • Wille A.C. (2001), Citizen Participation in Interactive Governance: Bringing the Public Back into the Policy Process. [overig].
 • Wille A.C. (2001), Binnenlands Bestuur in Verandering. [overig].
 • Wille A.C. (2001), De kwaliteit van de PLP scan. onbekend: SW Bestuurskunde.
 • Wille A.C., Edelenbos J., Monnikhof R., Duyvendak J.W., Edwards A., Horstik I., Koppenjan J. & Krouwel A. (2001), Interactieve beleidsvorming: de inspraak achterna?. In: Edelenbos J. & Monnikhof R. (red.), Lokale Interactieve Beleidsvorming. Utrecht: Lemma. 215-232.
 • Edelenbos J., Edwards A., Wille A.C. & Peppel R. (2001), Introductie op de Cases. In: Edelenbos J. & Monnikhof R. (red.), Lokale Interactieve Beleidsvorming. Utrecht: Lemma. 67-83.
 • Wille A.C. (2001), Political Responses to Dissatisfaction in Russia, Journal of Happiness Studies 2(2): 205-235.
 • Wille A.C. (2001), Politieke Participatie en Representativiteit in het Interactieve beleidsproces. In: Edelenbos J. & Monnikhof R. (red.), Lokale Interactieve Beleidsvorming. Utrecht: Lemma. 87-115.
 • Irwin G.A. & Wille A.C. (25 mei 2000), If you can't define it, bury it: Problems in the conceptualization of political participation. Politicologen etmaal 2000. Veldhoven. [lezing].
 • Berveling J., Dam M.J.E.M. van, Neelen G.H.J.M. & Wille A.C. (1998), 'No more Double Dutch: Understanding the Dutch CEO'. In: Klausen K.K. & Magnier A. (red.), The Anonymous Leader: Appointed CEO's in Western Local Government. Odense: Odense University Press. 159-172.
 • Dam M.J.E.M. van, Neelen G.H.J.M., Berveling J. & Wille A.C. (1998), 'No More double Dutch: Understanding the Dutch CEO'. In: Klausen K.K. & Magnier A. (red.), The Anonymous Leader: Appointed CEO's in Western Local Government. Odense: Odense University Press. 159-172.
 • Peters A. & Wille A.C. (1998), Velen over Veilig, Veiligheidsbeleid en sociale cohesie in Zeewolde. In: Edelenbos J. & Monnikhof R. (red.), Spanning in Interactie. Een analyse van interactief beleid in lokale democratie. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek. 51-71.
 • Berveling J., Dam M.J.E.M. van, Neelen G.H.J.M. & Wille A.C. (1997), 'The Dutch Association of Local Government CEOs'. In: Goldsmith M. & Mouritzen P.E. (red.), The UDITE Leadership Study. Copenhagen 87-92.
 • Wille A.C., Neelen G.H.J.M. & Dam M.J.E.M. van (1997), Zoek de verschillen: Gemeentesecretarissen en griffiers vergeleken. In: Berveling J., Dam M.J. van & Neelen G.H.J.M. (red.), 'De deugd in het midden'. Over de sleutelpositie van de gemeentesecretaris.. Delft: Eburon. 119-134.
 • Kriesi H., Saris W.E. & Wille A.C. (1993), Mobilization Potential for Environmental protest, European Sociological Review 9(2): 155-172.

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.