Universiteit Leiden

nl en

Boek recensie Anchrit Wille in the Economist

Anchrit Wille, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Openbaar Bestuur van de Universiteit Leiden, schreef samen met Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Utrecht, het boek "Diploma Democracy". The Economist schreef een recensie: "Dit fascinerende boek laat zien dat wat zij politieke meritocratie noemen, de rijke wereld overneemt."

70% van de bevolking heeft geen universitair diploma, maar is een kleine minderheid onder de Britse parlementsleden. Ze presteren slechter als het gaat om elke mate van politieke participatie, van het toetreden tot partijen tot het stemmen. Ze trekken zich terug in een tijd waarin andere ondervertegenwoordigde groepen oprukken. Het aandeel vrouwelijke parlementsleden is bijvoorbeeld gestegen van 3% in 1979 tot 32% vandaag, terwijl het aandeel van diploma loze parlementsleden is gedaald van 40% naar 30%.

Waarom zou het ons dwars zitten?

"Er zijn twee beleefde argumenten waarom het ons niet zou storen: mensen zonder diploma worden niet belemmerd om te stemmen en het aandeel jonge mensen dat naar de universiteit gaat, is gestegen van minder dan een tiende in 1980 tot bijna de helft van vandaag. Er is echter ook een onbeleefd argument: dat stomme mensen stemmen voor domme dingen. Slechts 59% van de kiezers ging in 2001 stemmen en koos voor een Labour-regering die middelen heeft gestoken in het bestrijden van armoede

En van de 72% die heeft gestemd voor het Brexit-referendum, waren het de  minder opgeleide kiezers de balans omver gooiden ten gunste van het verlaten van de EU, waardoor de armen waarschijnlijk armer worden ".

"Het meest krachtige argument om je zorgen te maken over het aantal laagopgeleiden in het Parlement is hetzelfde als je zorgen te maken over het aantal vrouwen of etnische minderheden: "dat sommige groepen gemeenschappelijke ervaringen hebben waardoor ze aanspraak kunnen maken op vertegenwoordiging. Mensen zonder diploma hebben een andere kijk omdat ze andere ervaringen hebben ".

Lees het volledige artikel hier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.