Universiteit Leiden

nl en

Afshin Ellian

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Naam
Prof.dr. A. Ellian
Telefoon
+31 71 527 7652
E-mail
a.ellian@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. A. Ellian is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap. Tevens is hij Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica bij de Universiteit Leiden.
Prof. Ellian heeft een aantal gedichtenbundels op zijn naam staan.

Meer informatie over Afshin Ellian

Prof. dr. Afshin Ellian is geboren te Teheran (Iran) op 27 februari 1966. In Nederland studeerde Ellian aan de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Universiteit Brabant geheten. In 1996 studeerde hij af in internationaal publiekrecht, strafrecht en filosofie. Vervolgens promoveerde hij in 2003 aan deze universiteit over Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika in het kader van een politieke transitie. In hetzelfde jaar werd Ellian universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

Momenteel is hij hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en Wetenschappelijk Directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schreef als opiniemaker columns voor NRC Handelsblad en schrijft nog steeds voor elsevier.nl. Tevens puliceerde Ellian artikelen in internationale bladen zoals The Wall Street Journal en Le Figaro. 

Wetenschappelijk directeur, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B.R. (2017), Weerbare democratie en het probleem van timing: de zaak tegen de NPD, Nederlands Juristenblad (24): 1650-1660.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ellian A & Rijpkema B.R. (2017), Weerbare democratie: Lessen uit het denken van Claude Lefort en Karl Popper, Ethische Perspectieven 27(2): 123-149.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ferks G.E., de Graaf B.A., Muller & E.R. (2016), Voorbij de fatale zuiverheid in nationale en internationale betrekkingen: Over regiemveranderingen en omgang met het verleden. In: Ferks G.E., de Graaf, B.A., Muller, E.R. (red.) Conflict. Over conflict en conflictbeheersing.. Deventer: Wolters Kluwer. 423-461.boekdeel
 • Cliteur, P.B., Ellian & A. (2016), Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht. Leiden: Leiden University Press.boek
 • Ellian A. & Molier G. (2015), Freedom of Speech under Attack. Den Haag: Eleven International Publishing.boek
 • Ellian A. (2015), Exploring the limits of freedom: Heresy in a free society. In: Freedom of Speech under Attack.. Den Haag: Eleven International Publishing. 231-253.boekdeel
 • Doomen J. (2015), De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: BJU.boek
 • Ellian A. (2015), De sterfelijke god en de eeuwige terugkeer naar gelijkheid: Gelijkheid en vrijheid, maar voor wie en tot hoever?. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid.. Den Haag: BJU. 25-48.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2015), Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing.boekredactie
 • Ellian A. & Molier G. (2015), The Various Aspects Of Freedom Of Speech. In: Ellian A., Molier G. (red.) Freedom Of Speech Under Attack.. The Hague: Eleven International Publishing. 1-13.boekdeel
 • Bouteligier C. & Ellian A. (red.) (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: BJU.boekredactie
 • Ellian A. & Bouteligier C. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Ellian A., Bouteligier C. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 13-26.boekdeel
 • Ellian A. (2014), Vrijheid tussen het metafysische kwaad, recht en liefde. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: BJU. 77-113.boekdeel
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film.. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. p. 13-26.boekdeel
 • Ellian A. (2014), Wilders is al zwaar gestraft: excommunicatie uit de macht. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 99-107.boekdeel
 • Ellian A. (2014), Het heteronome recht van het sublieme. Kaäba: een oriëntatiepunt zonder oriëntatie. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 271-323.boekdeel
 • Ellian A. (2014), V.Vriezen, Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights (diss. Tilburg), Cambridge (et cetera): Internsentia 2011, De legitimiteit en legaliteit bij amnestiebesluiten: geval per geval., Delikt en Delinkwent 44(6): 444-450.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. & Doomen J. (2015), Inleiding: Vrijheid en gelijkheid: Wat staat er op het spel. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 9-24.boekdeel
 • Ellian A. (2013), Europe beyond Europhobia and Europhilia, The Israel Journal of Foreign Affair 7, 2013/57(European currents reflections): 105-112.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2013), Inleiding Recht. Deventer: Kluwer.boek
 • Ellian A. (2012), President Bouterse en zijn amnesia. Suriname tussen waarheid en straffeloosheid, NJB : 1645-1651.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. & Molier G. (2012), Introduction: The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-19.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2012), The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.boekredactie
 • Ellian A. (2012), The State of Exception in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 19-57.boekdeel
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (2011), The legal order of Political Religion: A Comparative Study of Political Islam and Political Christendom. In: Ellian A., Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy.. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 187-232.boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (2011), Chapter 1: General Introduction. In: Ellian A. Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. International Relations Studies Series nr. 13. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-27.boekdeel
 • Ellian A. (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Ellian A. (2011), Op de grens van vrijheid: ketterij in de vrije samenleving. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 89-117.boekdeel
 • Ellian A. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17.boekdeel
 • Ellian A. (2011), Rechtstatelijke dilemma’s. Ideologie: het cement van een terroristische organisatie. In: Groenhuijsen M.S, Kooijmans T. (red.) Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut.. Antwerpen, Cambridge: Intersentia. 917-927.boekdeel
 • Molier G., Ellian A. & Suurland D.A.J. (red.) (2011), Terrorism: Law, Ideology and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing.boekredactie
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (red.) (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen Over de Vrijheid van Meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Ellian A. (2010), De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme. In: de Graaf B.A., Muller E.R., van Reijn J.A. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.. Deventer: Kluwer. 111-142.boekdeel
 • Ellian A. (2010), De eeuwige mens bestaat niet. In: van Pinxteren H. (red.) Michel de Montaigne. De essays.. Amsterdam: Atheneaum Polak & van Gennep. 1397-1402.boekdeel
 • Ellian A. (2010), Het recht, de staat en de soevereiniteit van de belissing bij Scholten, Schmitt en Kelsen. In: Ellian A., Slootweg T., Smith C. (red.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten.. Deventer: Kluwer. 203-221.boekdeel
 • Ellian A. (2010), Allah als een politiek probleem. Totalitarisme als politieke religie: de eenheid van recht, macht en weten. In: De Rooy S., De Rooy W. (red.) De islam kritische essays. Over een politieke religie.. Brussel: ASP Academic Scientific Publisher. 165-213.boekdeel
 • Slootweg T.J.M., Ellian A. & Smith C.E. (2010), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer.boek
 • Ellian A. (22 juni 2009), Adresse à son excellence Ali Khamenei. Une transition pacifique est urgent. Le Monde.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (18 juni 2009), Iran Has Had Enough of the Mullahs. A Truth and Reconciliation Commission could smooth the transition. The Wall street Journal.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (2009), Political Transition to a Democratic Regime; The South African Echoes of Forgiveness, Truth Commission and Negotiating Justice. In: Molier G., Nieuwenhuys E. (red.) Peace, Security and Development in An Era of Globalization. The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective.. Leiden, Boston: Republic of Letters Publishing, Martinus Nijhoff Publishers. 283-314.boekdeel
 • Ellian A. (2009), De staat van uitzondering. Soevereiniteit in moderne tijd: tussen norm en beslissing. In: Molier G., Slootweg T. (red.) Soevereiniteit en recht. Rechtsfilosofische beschouwingen.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 177-213.boekdeel
 • Ellian A. (2009), Polarisatie als een wezenlijk aspect van politiek. In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (red.) Polarisatie, Bedreigend en Verrijkend, publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.. Amsterdam: SWP. 65-81.boekdeel
 • Ellian A. (2009), Emancipation and Integration of Dutch Muslims in light of a process polarization and threat of political Islam. In: Esfandiari H. (red.) Middle East Program Occasional Paper Series. Secularism in the Muslims Diaspora.. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. 15-23.boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2009), Encyclopedie van de rechtswetenschap I Grondslagen. Deventer: Kluwer.boek
 • Ellian A. (2008), Enkele overpeinzingen over het islamitische terrorisme en het juridisch onvermogen. In: Lauriks M. (Red.) Strafrecht ad fundum. Een bezinning op de rol van strafrechtelijke fundamenten in de hedendaagse maatschappij. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 29-63.congresbijdrage
 • Ellian A. (2008), De juridisch, ideologische strijd over de strijd tegen het islamitische terrorisme. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (Red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 641-698.congresbijdrage
 • Ellian A. (2008), Monotheism as a Political Problem: Political Islam and the Attack on Religious Equality and Freedom, Telos 145: 87-103.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ellian A. (2008), Allah weet het niet beter. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.boek
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2007), Encyclopedie van de rechtswetenschap 2 Positief Recht. Deventer: Kluwer.boek
 • Ellian A. (2007), Fortuyns erfenis: de geëmancipeerde immigrant; de heilzame aspecten van het islamdebat, in Vijf jaar na Fortuyn, Justitiële Verkenningen 33: 31-44.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Capitulatie versus polemiek. In: Islamisten en naïvisten. Een aanklacht, Karen Jespersen en ralf Pittelkow. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 7-18.boekdeel
 • Ellian A. (2007), De neutrale staat en de multiculturele samenleving, Recht der Werkelijkheid 28(1): 43-49.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ellian A. (2007), Charles de Montesquieu, Over de geest der wetten, Nexus 48: 211-217.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Enkele overpeinzingen over opiniedelicten en vrijheid, Strafblad 5(5): 397-409.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ellian A. (2007), The Islamic School of Law: Evolution, Devolution, and Progress, Journal of the Economic and Social History of Orient 50(4): 571-573.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Het monotheïstische probleem, Civitas Dei en Civitas Terrena in confrontatie met de islam. In: Loose D., e.a. (Red.) Religie in het publieke domein. Fundamenten en fundamentalisme. Vught: Damon. 212-258.boekdeel
 • Ellian A. (2007), Basta cedere alle minacce. In: Basta, Musulmani contro I’estremismo islamico (o.d Valentina Colombo). Milano: Peace. 33-39.boekdeel
 • Ellian A. (2007), Het totalitaire gevaar van de politieke islam. Crisisbeheersing, andermaal belicht: 71-77.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (18 april 2006), Sociale cohesie en islamitisch terrorisme (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Ellian A. (2006), Waar ligt ons binnenland?, Militaire Spectator: 548-550.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2006), Encyclopedie van de rechtswetenschap I. Grondslagen. Deventer: Kluwer.boek
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2006), Moet de menselijke of de dierlijke waardigheid de grondslag zijn voor hoger recht?. In: Cliteur P.B., Ellian A. (Red.) Encyclopedie van de rechtswetenschap I: Grondslagen. Deventer: Kluwer. 161-189.congresbijdrage
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2005), Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Ellian A. (2005), Brieven van een Pers. Over Nederlands en Islamitisch kannibalisme. Amsterdam: Meulenhoff.boek
 • Ellian A. (2005), De strijd tegen het terrorisme: een strijd om de rechten van de mens. In: Dongen E., Groothuis M., Janssen H., Vermeulen L. (Red.) Terrorisme bestrijding met mensenrechten. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 131-151.congresbijdrage
 • Ellian A. (2005), Volkert van der G., Mohammed A. en Mohammed B.. In: Stoks F., Hoog E. van der, Luin T. van (Red.) Hoe nu verder? 42 Visies op de toekomst van Nederland na de moord op van Gogh. Amsterdam: Spectrum. 86-97.congresbijdrage
 • Ellian A. (2005), De ontwrichtende kracht van de politieke islam, Nieuwsbrief crisisbeheersing: 8-9.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. (2004), Dan verander ik me in een mes. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (Red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 51-56.congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Lang leve de monoculturele rechtsorde. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (Red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 83-89.congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Een nieuwe pacificatie, NJB: 633-633.artikel in tijdschrift
 • Ellian A. (2004), Is de religie een vijand van politiek? Het monotheisme als politiek probleem. In: Labuschagne B.C. (Red.) Religie als bron van sociale cohesie in de demcoratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving nr. Meijers-reeks, nr. 83. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 173-211.congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Waarheid versus Straf: waarheidscommissies gedurende politieke transities. In: M. M. Dolman (Red.) Vergelding, waarheidsvinding, verzoening. Amsterdam: Vossiuspers UvA Amsterdam. 85-126.congresbijdrage
 • Ellian A. (2 juni 2003), Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika (Dissertatie, Universiteit van Tilburg). Nijmegen: Wolf Legal Productions (WLP). Promotor(en) en Copromotor(en):Groenhuijsen M.S.dissertatie
 • Ellian A. (2003), Van Janmaat tot El Moumni. Discriminatie tussen gewone en heilige meningen. In: Wodc(Justitie) (Red.) Justitiële Verkenningen: Vloeken, schelden en schimpen Justitiële Verkenningen. Den Haag: Boom. 26-37.congresbijdrage
 • Ellian A. (2003), Oorlogsrecht en strafrecht in de strijd tegen het terrorisme: hoop en wanhoop van de nieuwe oorlog. In: Dolman M. (Red.) Terrorisme, Europa en strafrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 16-39.congresbijdrage
 • Ellian A. (2003), De schaduw van de islam maakt verzoening onmogelijk, Filosofie Magazine september: 44-49.artikel in tijdschrift
 • Elsevier Het schrijven van een blog voor Elsevier.nl
 • NSOB Gastcolleges