Universiteit Leiden

nl en

Afshin Ellian

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Naam
Prof.dr. A. Ellian
Telefoon
+31 71 527 7652
E-mail
a.ellian@law.leidenuniv.nl

Prof. dr. A. Ellian is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap. Tevens is hij voorzitter van de afdeling Encyclopedie en Plaatsvervangend Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica bij de Universiteit Leiden. Prof. Ellian heeft een aantal gedichtenbundels op zijn naam staan.

Meer informatie over Afshin Ellian

Prof. dr. Afshin Ellian is geboren te Teheran (Iran) op 27 februari 1966. In Nederland studeerde Ellian aan de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Universiteit Brabant geheten. In 1996 studeerde hij af in internationaal publiekrecht, strafrecht en filosofie. Vervolgens promoveerde hij in 2003 aan deze universiteit over Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika in het kader van een politieke transitie. In hetzelfde jaar werd Ellian universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij hoogleraar Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit van Leiden.

Momenteel is hij hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap, afdelingsvoorzitter van Encyclopedie en Plaatsvervangend Wetenschappelijk Directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schreef als opiniemaker columns voor NRC Handelsblad en schrijft nog steeds voor elsevier.nl. Tevens puliceerde Ellian artikelen in internationale bladen zoals The Wall Street Journal en Le Figaro. 

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Ellian A. & Manenschijn J.I. (2022), Artikel 120. Toetsingsverbod wetten en verdragen: Constitutionele toetsing: tussen symboolpolitiek en rechtsbescherming (artikel 120 Grondwet). In: Ellian A. & Rijpkema B. (red.) Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom. 483-496. boekdeel
 • Ellian A. & Stam J. (2022), Artikel 71. Parlementaire immuniteit: De parlementaire immuniteit: brandpunt van de constitutionele dynamiek (artikel 71 Grondwet). In: Ellian A. & Rijpkema B.R. (red.) Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom. 340-354. boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2022), A New Introduction to Legal Method. London/New York: Routledge. boek
 • Ellian A. & Rijpkema B.R. (red.) (2022), Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom Filosofie. boekredactie
 • Ellian A. & Rijpkema B.R. (2022), Inleiding - Constitutionele cultuur in Nederland. In: Ellian A. & Rijpkema B.R. (red.) Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom Filosofie. 17-24. boekdeel
 • Ellian A. (2021), The Open Society and Its Closed Communities. In: Ellian A. & Cliteur P.B. (red.) The Open Society and Its Closed Communities. Den Haag: Eleven. 3-46. boekdeel
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (red.) (2021), The Open Society and Its Closed Communities. Den Haag: Eleven. boekredactie
 • Ellian A. (2021), Tussen verleden en toekomst: de noodzakelijke abstraherende kracht van amnestie in ruil voor waarheid. In: Altena J., Cnossen J., Crijns J., Schuyt P. & Voorde J. ten (red.) In onderlinge samenhang: Liber Amicorum Tineke Cleiren. Den Haag: Boom Juridisch. 673-688. boekdeel
 • Ellian A. (2021), Geen strafrecht zonder waarheid. In: Kooijmans T., Ouwerkerk J., Rijken C. & Simmelink J. (red.) Op zoek naar evenwicht. Liber amicorum Marc Groenhuijsen. Deventer: Wolters Kluwer. 207-219. boekdeel
 • Sombroek-van Doorm M.P., Boom W.H. van, Ellian A. & Leun J.P. van der (red.) (2021), Cum Suis: vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch. boekredactie
 • Ellian A., Rijpkema B. & Molier G. (red.) (2020), Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate. The Hague: Eleven International Publishing. boekredactie
 • Ellian A. (2020), Longing for lost glory: the Caliphate - The eternal return of the Islamic State. In: Ellian, A.; Rijpkema, B.; Molier, G. (red.) Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate. The Hague: Eleven International Publishing. 3-24. boekdeel
 • Ellian A. & Blommestijn R. (red.) (2020), Reflections on Democracy in the European Union. The Hague: Eleven International Publishing. boekredactie
 • Blommestijn R. & Ellian A. (2020), The European Union, a New Weimar? In Defence of Democracy and the Spectre of Populism. In: Ellian, A.; Blommestijn, R. (red.) Reflections on Democracy in the European Union. The Hague: Eleven International Publishing. 127-148. boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2020), The Five Models for State and Religion: Atheism, Theocracy, State Church, Multiculturalism, and Secularism, ICL Journal: Vienna Journal on International Constitutional Law 14(1): 103-132. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Blommestijn R. & Ellian A. (2020), Introduction: Reflections on Democracy in European Union. In: Ellian, A.; Blommestijn, R. (red.) Reflections on Democracy in the European Union. The Hague: Eleven International Publishing. ix-xx. boekdeel
 • Ellian A., Rijpkema B.R. & Molier G. (2020), Introduction: Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate. In: Ellian, A.; Rijpkema, B.R.; Molier, G. (red.) Terrorism and Counterterrorism after the Caliphate. The Hague: Eleven International Publishing. ix-xxii. boekdeel
 • Ellian A. & Blommestijn R. (2019), 100 jaar Weimar. Reflectie op democratie, Nederlands Juristenblad 94(40): 3018-3024 (NJB 2019/2495). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2019), De diversiteit en gelijkheid versus de diversocratie. In: Cliteur P.B., Pierik P. (red.) Diversiteit, Identiteit en de 'Culture Wars'. Soesterberg: Aspekt. 19. boekdeel
 • Ellian A. (2019), Kritiek op de kritiek op het essentialisme. De islam bestaat echt!. In: Geling G.J., Ruiter J.P. de (red.) Wordt het nog wat met het islamdebat?. Islam in verandering nr. 4 Almere: Parthenon. 150-205. boekdeel
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2019), De Staat versus Wilders. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Ellian A. (2019), In ongenade, voorbij de prudentie: 'Legally it's not workable'. In: Elion-Valter C., Klink B. van, Taekema S. (red.) Wegen der vrijheid. Liber Amicorum voor Willem Witteveen. Den Haag: Boom Juridisch. 97-106. boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2019), A new introduction to jurisprudence: legality, legitimacy, and the foundations of the law. London-New York: Routledge. boek
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2019), De staat versus Wilders. In: Ellian A., Cliteur P.B. (red.) De Staat versus Wilders. Den Haag: Boom Juridisch. 7-14. boekdeel
 • Ellian A. (2018), L’amour de la démocratie versus the Dictatorship of the Constitutional State (Rechtsstaat). The Defense in Democracy Itself. In: Ellian A., Rijpkema B. (red.) Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy. Philosophy and Politics - Critical Explorations nr. 7 Cham: Springer. 153-188. boekdeel
 • Ellian A. & Rijpkema B. (red.) (2018), Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy. Philosophy and Politics - Critical Explorations nr. 7. Cham: Springer. boekredactie
 • Ellian A., Cliteur P.B., Molier G. & Klos M. (2018), De open samenleving en haar gesloten gemeenschappen. Leiden/Den Haag: Universiteit Leiden. rapport
 • Ellian A. (2018), L'amour de la démocratie versus de dictatuur van de rechtsstaat. De weerbaarheid van de democratie zelf. In: Ellian A., Molier G., Rijpkema B. (red.) De strijd om de democratie. Essays over democratische zelfverdediging. Amsterdam: Boom. 155-198. boekdeel
 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B. (red.) (2018), De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging. Amsterdam: Boom. boekredactie
 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B. (2018), De Theorie van Democratische Zelfverdediging. In: Ellian A., Molier G., Rijpkema B. (red.) De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging. Amsterdam: Boom. 7-28. boekdeel
 • Ellian A. (2017), De laatste titel: ten persoonlijke titel. Over de wet als kunstwerk en privacy: (Inleiding bij een tekst uit ‘De wet als kunstwerk’ van Willem Witteveen), Privacy & Informatie 20(4): 165-170. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A., Molier G. & Rijpkema B.R. (2017), Weerbare democratie en het probleem van timing: de zaak tegen de NPD, Nederlands Juristenblad 92(24): 1650-1660 (NJB 2017/1279). 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Rijpkema B.R. (2017), Weerbare democratie: lessen uit het denken van Claude Lefort en Karl Popper, Ethische Perspectieven 27(2): 123-149. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2016), Voorbij de fatale zuiverheid in nationale en internationale betrekkingen: Over regimeveranderingen en omgang met het verleden. In: Ferks G.E., Graaf B.A. de & Muller E.R. (red.) Conflict. Over conflict en conflictbeheersing. Handboeken Veiligheid Deventer: Wolters Kluwer. 423-461. boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2016), Legaliteit en legitimiteit. De grondslagen van het recht. Leiden: Leiden University Press. boek
 • Ellian A. (2015), Exploring the limits of freedom: Heresy in a free society. In: Freedom of Speech under Attack. Den Haag: Eleven International Publishing. 231-253. boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (2015), Freedom of Speech under Attack. Den Haag: Eleven International Publishing. boek
 • Ellian A. (2015), De sterfelijke god en de eeuwige terugkeer naar gelijkheid: Gelijkheid en vrijheid, maar voor wie en tot hoever?. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: BJU. 25-48. boekdeel
 • Doomen J. (2015), De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: BJU. boek
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2015), Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing. boekredactie
 • Ellian A. & Molier G. (2015), The Various Aspects Of Freedom Of Speech. In: Ellian A., Molier G. (red.) Freedom Of Speech Under Attack. The Hague: Eleven International Publishing. 1-13. boekdeel
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. p. 13-26. boekdeel
 • Ellian A. & Bouteligier C. (2014), Een extern perspectief op het recht: het 'ontregelende verhaal' in literatuur en film. In: Ellian A., Bouteligier C. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 13-26. boekdeel
 • Bouteligier C. & Ellian A. (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Bouteligier C. & Ellian A. (red.) (2014), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: BJU. boekredactie
 • Ellian A. (2014), Vrijheid tussen het metafysische kwaad, recht en liefde. In: Bouteligier C., Ellian A. (red.) Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film. Den Haag: BJU. 77-113. boekdeel
 • Ellian A. (2014), Wilders is al zwaar gestraft: excommunicatie uit de macht. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 99-107. boekdeel
 • Ellian A. (2014), Het heteronome recht van het sublieme. Kaäba: een oriëntatiepunt zonder oriëntatie. In: Labuschagne B.C., Slootweg T.J.M., Sneller H.W. (red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies. Een actuele confrontatie. Omtrent filosofie nr. 5 Antwerpen / Apeldoorn: Garant. 271-323. boekdeel
 • Ellian A. (2014), V.Vriezen, Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights (diss. Tilburg), Cambridge (et cetera): Internsentia 2011, De legitimiteit en legaliteit bij amnestiebesluiten: geval per geval, Delikt en delinkwent 44(6): 444-450. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Doomen J. (2015), Inleiding: Vrijheid en gelijkheid: Wat staat er op het spel. In: Ellian A., Doomen J. (red.) De strijd van gelijkheid en vrijheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 9-24. boekdeel
 • Ellian A. (2013), Europe beyond Europhobia and Europhilia, The Israel Journal of Foreign Affair 7, 2013/57(European currents reflections): 105-112. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2013), Inleiding Recht. Deventer: Kluwer. boek
 • Ellian A. & Molier G. (2012), Introduction: The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-19. boekdeel
 • Ellian A. (2012), President Bouterse en zijn amnesia. Suriname tussen waarheid en straffeloosheid, NJB-kronieken : 1645-1651. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. & Molier G. (red.) (2012), The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. boekredactie
 • Ellian A. (2012), The State of Exception in a Time of Terror. In: Ellian A., Molier G. (red.) The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 19-57. boekdeel
 • Ellian A. & Molier G. (2011), Chapter 1: General Introduction. In: Ellian A. Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. International Relations Studies Series nr. 13 Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 1-27. boekdeel
 • Ellian A. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17. boekdeel
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (2011), Inleiding. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 7-17. boekdeel
 • Ellian A. (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Ellian A., Molier G. & Zwart T. (red.) (2011), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen Over de Vrijheid van Meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boekredactie
 • Ellian A. (2011), Op de grens van vrijheid: ketterij in de vrije samenleving. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (red.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 89-117. boekdeel
 • Ellian A. (2011), Rechtstatelijke dilemma’s. Ideologie: het cement van een terroristische organisatie. In: Groenhuijsen M.S, Kooijmans T. (red.) Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut. Antwerpen, Cambridge: Intersentia. 917-927. boekdeel
 • Molier G., Ellian A. & Suurland D.A.J. (red.) (2011), Terrorism: Law, Ideology and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. boekredactie
 • Ellian A. & Molier G. (2011), The legal order of Political Religion: A Comparative Study of Political Islam and Political Christendom. In: Ellian A., Molier G., Suurland D. (red.) Terrorism: Ideology, Law and Policy. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. 187-232. boekdeel
 • Ellian A. (2010), Allah als een politiek probleem. Totalitarisme als politieke religie: de eenheid van recht, macht en weten. In: De Rooy S., De Rooy W. (red.) De islam kritische essays. Over een politieke religie. Brussel: ASP Academic Scientific Publisher. 165-213. boekdeel
 • Ellian A. (2010), De eeuwige mens bestaat niet. In: van Pinxteren H. (red.) Michel de Montaigne. De essays. Amsterdam: Atheneaum Polak & van Gennep. 1397-1402. boekdeel
 • Ellian A. (2010), De scheiding tussen inlichtingen en opsporing: van spionage en contraspionage naar contraterrorisme. In: de Graaf B.A., Muller E.R., van Reijn J.A. (red.) Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deventer: Kluwer. 111-142. boekdeel
 • Ellian A. (2010), Het recht, de staat en de soevereiniteit van de belissing bij Scholten, Schmitt en Kelsen. In: Ellian A., Slootweg T., Smith C. (red.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer. 203-221. boekdeel
 • Ellian A., Slootweg T.J.M. & Smith C.E. (red.) (2010), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer. boekredactie
 • Ellian A. (22 juni 2009), Adresse à son excellence Ali Khamenei. Une transition pacifique est urgent. Le Monde. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (18 juni 2009), Iran Has Had Enough of the Mullahs. A Truth and Reconciliation Commission could smooth the transition. The Wall street Journal. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (2009), De staat van uitzondering. Soevereiniteit in moderne tijd: tussen norm en beslissing. In: Molier G., Slootweg T. (red.) Soevereiniteit en recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 177-213. boekdeel
 • Ellian A. (2009), Emancipation and Integration of Dutch Muslims in light of a process polarization and threat of political Islam. In: Esfandiari H. (red.) Middle East Program Occasional Paper Series. Secularism in the Muslims Diaspora. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. 15-23. boekdeel
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2009), Encyclopedie van de rechtswetenschap I Grondslagen. Deventer: Kluwer. boek
 • Ellian A. (2009), Polarisatie als een wezenlijk aspect van politiek. In: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (red.) Polarisatie, Bedreigend en Verrijkend, publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdam: SWP. 65-81. boekdeel
 • Ellian A. (2009), Political Transition to a Democratic Regime; The South African Echoes of Forgiveness, Truth Commission and Negotiating Justice. In: Molier G., Nieuwenhuys E. (red.) Peace, Security and Development in An Era of Globalization. The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective. Leiden, Boston: Republic of Letters Publishing, Martinus Nijhoff Publishers. 283-314. boekdeel
 • Ellian A. (2008), Allah weet het niet beter. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. boek
 • Ellian A. (2008), De juridisch, ideologische strijd over de strijd tegen het islamitische terrorisme. In: Muller E.R., Rosenthal U., Wijk R. de (red.) Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding. Deventer: Kluwer. 641-698. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2008), Enkele overpeinzingen over het islamitische terrorisme en het juridisch onvermogen. In: Lauriks M. (red.) Strafrecht ad fundum. Een bezinning op de rol van strafrechtelijke fundamenten in de hedendaagse maatschappij. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 29-63. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2008), Monotheism as a Political Problem: Political Islam and the Attack on Religious Equality and Freedom, Telos 145: 87-103. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Basta cedere alle minacce. In: Basta, Musulmani contro I’estremismo islamico (o.d Valentina Colombo). Milano: Peace. 33-39. boekdeel
 • Ellian A. (2007), Capitulatie versus polemiek. In: Islamisten en naïvisten. Een aanklacht, Karen Jespersen en ralf Pittelkow. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers. 7-18. boekdeel
 • Ellian A. (2007), Charles de Montesquieu, Over de geest der wetten, Nexus 48: 211-217. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2007), De neutrale staat en de multiculturele samenleving, Recht der Werkelijkheid 28(1): 43-49. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2007), Encyclopedie van de rechtswetenschap 2 Positief Recht. Deventer: Kluwer. boek
 • Ellian A. (2007), Enkele overpeinzingen over opiniedelicten en vrijheid, Strafblad 5(5): 397-409. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Fortuyns erfenis: de geëmancipeerde immigrant; de heilzame aspecten van het islamdebat, in Vijf jaar na Fortuyn, Justitiële Verkenningen 33: 31-44. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2007), Het monotheïstische probleem, Civitas Dei en Civitas Terrena in confrontatie met de islam. In: Loose D., e.a. (red.) Religie in het publieke domein. Fundamenten en fundamentalisme. Vught: Damon. 212-258. boekdeel
 • Ellian A. (2007), Het totalitaire gevaar van de politieke islam. Crisisbeheersing, andermaal belicht: 71-77. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ellian A. (2007), The Islamic School of Law: Evolution, Devolution, and Progress, 50(4): 571-573. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (18 april 2006), Sociale cohesie en islamitisch terrorisme (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden. Inaugurale rede
 • Ellian A. & Cliteur P.B. (2006), Encyclopedie van de rechtswetenschap I. Grondslagen. Deventer: Kluwer. boek
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2006), Moet de menselijke of de dierlijke waardigheid de grondslag zijn voor hoger recht?. In: Cliteur P.B., Ellian A. (red.) Encyclopedie van de rechtswetenschap I: Grondslagen. Deventer: Kluwer. 161-189. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2006), Waar ligt ons binnenland?, Militaire Spectator : 548-550. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2005), Brieven van een Pers. Over Nederlands en Islamitisch kannibalisme. Amsterdam: Meulenhoff. boek
 • Cliteur P.B. & Ellian A. (2005), Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. boek
 • Ellian A. (2005), De ontwrichtende kracht van de politieke islam, Nieuwsbrief crisisbeheersing : 8-9. artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2005), De strijd tegen het terrorisme: een strijd om de rechten van de mens. In: Dongen E., Groothuis M., Janssen H., Vermeulen L. (red.) Terrorisme bestrijding met mensenrechten. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 131-151. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2005), Volkert van der G., Mohammed A. en Mohammed B.. In: Stoks F., Hoog E. van der, Luin T. van (red.) Hoe nu verder? 42 Visies op de toekomst van Nederland na de moord op van Gogh. Amsterdam: Spectrum. 86-97. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Dan verander ik me in een mes. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 51-56. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Een nieuwe pacificatie, NJB-kronieken : 633-633. artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2004), Is de religie een vijand van politiek? Het monotheisme als politiek probleem. In: Labuschagne B.C. (red.) Religie als bron van sociale cohesie in de demcoratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving. nr. Meijers-reeks, nr. 83 Nijmegen: Ars Aequi Libri. 173-211. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Lang leve de monoculturele rechtsorde. In: Rob Rutgers, Gelijn Molier (red.) Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 83-89. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2004), Waarheid versus Straf: waarheidscommissies gedurende politieke transities. In: M. M. Dolman (red.) Vergelding, waarheidsvinding, verzoening. Amsterdam: Vossiuspers UvA Amsterdam. 85-126. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2 juni 2003), Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika (Dissertatie, Universiteit van Tilburg). Nijmegen: Wolf Legal Productions (WLP). Promotor(en) en Copromotor(en):Groenhuijsen M.S. dissertatie
 • Ellian A. (2003), De schaduw van de islam maakt verzoening onmogelijk, Filosofie Magazine september: 44-49. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ellian A. (2003), Oorlogsrecht en strafrecht in de strijd tegen het terrorisme: hoop en wanhoop van de nieuwe oorlog. In: Dolman M. (red.) Terrorisme, Europa en strafrecht. Amsterdam: Amsterdam University Press. 16-39. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Ellian A. (2003), Van Janmaat tot El Moumni. Discriminatie tussen gewone en heilige meningen. In: Wodc(Justitie) (red.) Justitiële Verkenningen: Vloeken, schelden en schimpen. Justitiële Verkenningen Den Haag: Boom. 26-37. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Elsevier Het schrijven van een blog voor Elsevier.nl
 • NSOB Gastcolleges
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.