Universiteit Leiden

nl en

Grassfields

Een nieuw subsidieprogramma, beschikbaar voor de opschaling van onderwijsinnovatie.

Met de implementatieagenda ‘Towards a Blended University’ geeft de Universiteit Leiden invulling aan haar ambitie om een toekomstbestendige instelling te zijn die goed inspeelt op veranderingen in zowel haar organisatie als onderwijsprogramma's. Deze ambitie wordt gerealiseerd door: 

 1. Het stimuleren en ondersteunen van mogelijkheden om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 
 2. Veelbelovende ideeën om te zetten in experimenten. 
 3. Succesvolle onderwijsinnovaties op te schalen volgens een methode die ertoe leidt dat ze door alle faculteiten worden overgenomen.   

De Grassfields-subsidie richt zich op deze derde ambitie. Grassfields verstrekt financiering aan recent afgeronde en lopende onderwijsprojecten met potentieel voor bredere toepassing binnen de universiteit. Dit fonds zal onderwijsinnovaties met een faculteitsoverstijgend karakter opschalen en bestaat om ervoor te zorgen dat innovatieprojecten niet mislukken na een succesvolle proefperiode, op voorwaarde dat de enige belemmering voor opschaling is dat er geen andere (externe) financiering wordt gevonden. 

Praktische Informatie

Overzicht

 • Subsidienaam: Grassfields. 
 • Budget: Er kan maximaal €300.000,- per jaar worden aangevraagd. Naar inzicht van de beoordelingscommissie kunnen meerdere projecten worden gefinancierd, afhankelijk van het bedrag dat per project wordt aangevraagd. 
 • Looptijd: Projecten mogen maximaal 36 maanden duren. 
 • Sluitingsdatum: 22 september 2024 voor 17:00 CEST. 
 • Definitief besluit: Op of voor 15 november 2024 17:00 CEST. 
 • Vrijgave financiering: Uiterlijk 31 december 2024 17:00 CEST. 
 • Taal: Aanvragen worden zowel in het Engels als het Nederlands geaccepteerd.
 • Contactinformatie: grassfields@llinc.leidenuniv.nl

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Onderwijsprojecten en onderzoek (met ICT) die (bijna) afgerond zijn & waarbij er concrete behoefte is aan faculteitsbrede opschaling.  
 • Hoofdaanvragers moeten onderwijstaken hebben gedurende de looptijd van het project.  
 • Hoofdaanvragers moeten een van de volgende titels hebben: Docent, Universitair Docent, Universitair Hoofddocent of Hoogleraar. 
 • Er moeten hoofdaanvragers zijn van ten minste twee faculteiten. 

De subsidie is in eerste instantie bedoeld voor de volgende doelgroepen:  

 • Financiering van projecten die zijn ingediend voor Comenius Leadership en de Nederlandse Hogeronderwijspremie, die niet zijn toegekend of op de longlist staan voor nominatie. 
 • Docenten(teams) die een onderwijsinnovatieproject/onderzoek hebben uitgevoerd binnen een faculteit en dit samen met collega's willen opschalen naar andere faculteiten. Deze projecten en onderzoeken kunnen eerder extern gefinancierd zijn, bijvoorbeeld via het Comenius programma (Teacher en Senior fellow), NRO, VIS, of het Nationaal Groeifonds.  

Beoordelingscriteria

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria: 

 • Afstemming op de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden.  
 • Bewezen verbetering van onderwijskwaliteit. 
 • Samenstelling van het projectteam. 
 • Potentiële impact voor de universiteit als geheel. 
 • Haalbaarheid van structurele implementatie. 

Aanvragen

 • Vul het formulier in om toegang te krijgen tot het aanvraagmateriaal. 
 • Het formulier sluit op 1 september 2024. 
 • Stuur je ingevulde aanvraag naar grassfields@llinc.leidenuniv.nl voor 22 september 2024 17:00 CEST. 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.