Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Bachelor Honours Classes

Bachelor Honours Classes zijn vakken van hoog niveau, waarin complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen centraal staan. Doordat ze openstaan voor studenten van alle faculteiten vindt er veel kennisuitwisseling plaats en worden studenten uitgedaagd om buiten de gebaande paden te gaan.

Aanbod

Jaarlijks organiseert de Honours Academy 35 tot 40 Bachelor Honours Classes. Naast de Bachelor Honours Classes die gedurende het reguliere studiejaar worden gegeven, biedt de Honours Academy jaarlijks ook diverse Summer Schools aan. Het volledige aanbod van classes is te vinden in de studiegids

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Interdisciplinair

De Bachelor Honours Classes streven naar een interdisciplinaire aanpak en werken vaak samen met (internationale) gastdocenten. In de kleinschalige vakken gaan studenten aan de slag met vernieuwende onderwerpen, zoals virtual reality en mindfulness, en uitdagende praktijkopdrachten, bijvoorbeeld voor de politie. Aan elke class nemen studenten deel van verschillende opleidingen, waardoor zij onderwerpen vanuit verschillende perspectieven leren bekijken en leren samenwerken met mensen buiten hun vakgebied.

Voor iedereen

Bachelor Honours Classes zijn onderdeel van de trajecten van het Honours College (30 EC programma’s), maar kunnen ook worden gevolgd door studenten die naast hun reguliere studie een extra uitdagend vak willen volgen. Zo krijgen ook zij de kans om deel te nemen aan interdisciplinair en persoonlijk onderwijs. 

Selectie en certificaat

De Bachelor Honours Classes zijn erg populair onder studenten. Om de kleinschaligheid te waarborgen wordt daarom een selectie door de docent(en) gedaan. De studenten schrijven hiervoor een motivatiebrief bij hun aanmelding voor een Honours Class. Daarnaast kan er bij studenten die niet één van de honourstrajecten volgen ook naar de cijfers worden gekeken, om in te schatten of de student de extra studiebelasting aan kan.

Studenten die niet het Honours College traject volgen maar wel een Honours Class succesvol hebben afgerond krijgen een Honours Class-certificaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.