Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Onderwijs

Het Honours College biedt kleinschalig en multidisciplinair onderwijs aan voor bachelorstudenten die meer willen en kunnen. Een van de speerpunten van het Honours College is onderwijsinnovatie, waardoor in het honoursonderwijs vernieuwende onderwerpen en werkvormen worden aangeboden.

Het honoursonderwijs voor bachelorstudenten krijgt vorm op twee manieren. Veel studenten kiezen ervoor om een facultair honourstraject (30 EC) te volgen, dat zowel op hun eigen faculteit als op een andere faculteit gevolgd kan worden. Onderdeel van dat traject is dat de studenten minimaal één Honours Class (5 EC) volgen. Die Bachelor Honours Classes zijn ook toegankelijk voor studenten die geen traject volgen, wat de tweede mogelijkheid is voor bachelorstudenten om honoursonderwijs te volgen.

Proeftuin

De Honours Academy zet in haar onderwijs in op onderwijsvernieuwing en stimuleert docenten om nieuwe onderwijsmethoden in te zetten. De kleinschaligheid van het honoursonderwijs leent zich namelijk goed voor het zijn van een proeftuin, van waaruit best practices worden gedeeld met de rest van de universiteit. In honoursonderwijs wordt dus graag samengewerkt met andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners, die ook werken aan onderwijsinnovatie.

Virtual Reality

Om te onderzoeken op welke manier Virtual Reality ingezet kan worden in het onderwijs, organiseert de Honours Academy jaarlijks een Honours Class 'Learning through Virtual Reality'. Op die manier maken studenten kennis met de mogelijkheden van VR, die in het onderwijs vervolgens weer ingezet kunnen worden (nieuwsbericht). Daarnaast liet de Honours Academy in 2016 VR-opnames maken van bijzondere universiteitslocaties en deelde VR-brillen uit aan studenten en medewerkers (nieuwsbericht).

Global Classroom

In het kader van didactische onderwijsvernieuwing vond in de zomer van 2017 de Summer School Law, Power and Inequality plaats. Daaraan namen zowel studenten uit Leiden als van de University of Maryland deel. Ter voorbereiding op de gezamenlijke lesweek in Leiden, volgden de studenten drie online college's, waarbij gebruik werd gemaakt van International Global Classroom. Daarin zitten studenten in een virtuele collegezaal, waarbij het mogelijk is om vragen te stellen, discussies te voeren en samen opdrachten te maken.

Multidisciplinair

Voor het Honours College is het van groot belang dat het onderwijs multidisciplinair is. Op die manier ontstaat er namelijk een onderwijsomgeving waarin studenten en docenten uit verschillende vakgebieden kennis kunnen delen en hun horizon kunnen verbreden. Vijf van de zeven facultaire honourstrajecten zijn daarom toegankelijk voor studenten uit alle studierichtingen. Daarnaast wordt er in de Bachelor Honours Classes gestreefd naar multidisciplinair onderwijs, waaraan docenten uit verschillende vakgebieden meewerken. Dat er vervolgens studenten van verschillende faculteiten aan zo'n class deelnemen, zorgt voor het gewenste multidisciplinaire onderwijs. De ervaringen die studenten en docenten daar opdoen, worden vervolgens meegenomen naar het reguliere onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.