Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Informatie voor werkgevers

Bent u een werkgever en wilt u weten wat het Honours College inhoudt? Op deze pagina vindt u informatie over het onderwijs, het aantal deelnemers en het certificaat.

Wat is het Honours College?

Het Honours College (HC) is een extra onderwijsprogramma voor getalenteerde en gemotiveerde bachelorstudenten. Het programma omvat 30 EC over de loop van twee of tweeënhalf jaar, afhankelijk van het instroommoment. De toelating is geregeld via een facultaire selectieprocedure. 

Certificaat

Honoursvakken worden op het diplomasupplement van de bachelorstudie bijgeschreven. Wanneer een student de volledige 30 EC succesvol afrondt, krijgt deze bovendien een speciaal Honours College-certicaat. Dit is een fysiek bewijs dat de student 30 EC aan extra vakken doorlopen heeft. 

Aantallen
Het aandeel Honours College-deelnemers ten opzicht van het totaal aantal bachelorstudenten schommelt rond de 10%. Jaarlijks behalen ongeveer 325 studenten aan de Universiteit Leiden een certificaat voor het succesvol afronden van hun Honours College-traject.

Lees meer over de afstudeercijfers in het jaarverslag Honours Academy

Uitgangspunten van het onderwijs

Studenten in het honoursonderwijs krijgen de gelegenheid om buiten de gebaande paden van de eigen studie te gaan. Het Honours College stelt studenten in staat hun innoverend vermogen verder te ontwikkelen door zich te richten op de ontwikkeling van de volgende aspecten:

  • Via honoursonderwijs krijgen studenten de kans om hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen zich verder verdiepen in hun huidige vakgebied of zich juist in de breedte verder ontwikkelen door contact met andere vakgebieden.
  • Alle Honours College-studenten moeten tenminste één interdisciplinaire Bachelor Honours Class volgen (5 EC) om hun horizon te verbreden.
  • Het Honours College is bedoeld om studenten uit te dagen en over de grenzen van hun studie heen te laten kijken. Door contact met studenten van verschillende faculteiten doen deelnemers waardevolle inzichten op en leren ze interdisciplinair samen te werken.
  • Vanwege de proeftuinfunctie van de Honours Academy is er in het Honours College ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden die in het reguliere onderwijs minder aan bod komen.
  • Honoursstudenten ronden hun studie af met een breed perspectief op wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s en met vaardigheden die bijdragen aan het oplossen daarvan. 
  • De honoursstudenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het eigen leerproces, en zij staan open voor interdisciplinaire samenwerking met studenten van andere faculteiten. 
  • Vanuit een open houding kunnen zij verschillende perspectieven identificeren, kritisch evalueren en de verbinding zoeken tussen wetenschap en maatschappij. 

Contact

Wilt u meer weten over het Honours College? Als de informatie op deze website niet toereikend is, kunt u contact opnemen met honourscollege@ha.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.