Universiteit Leiden

nl en

Honours College en Classes

Honours College

In het Honours College hebben de studenten verschillende mogelijkheden. Zij kunnen kiezen voor een van de zeven facultaire trajecten, waar studenten zich kunnen verdiepen of verbreden, of in een individueel traject een eigen studieplan samenstellen. Studenten die twee bachelorstudies volgen, kunnen in de Dubbele Bachelor Plus hun twee studies aanvullen met honoursonderwijs.

Facultair traject

Alle zeven faculteiten van de Universiteit Leiden bieden een facultair honourstraject aan. Sommige studenten kiezen voor het traject van hun eigen faculteit, maar het kan ook interessant en inspirerend zijn om juist een traject in een heel andere richting te volgen. Vijf van de zeven facultaire trajecten zijn daarom toegankelijk voor alle honoursstudenten, zodat studenten zich zowel kunnen verdiepen als verbreden. Door de kleinschaligheid van het onderwijs is er veel ruimte voor contact met docenten en studiegenoten, waardoor het onderwijs heel persoonlijk is en er veel ruimte is voor het uitwisselen van kennis.

Meer informatie en een overzicht van de trajecten is te vinden op de studentenwebsite.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Individueel traject

Binnen het Honours College is het ook mogelijk om een individueel traject te volgen, waarbij de student een eigen programma samenstelt. Op die manier kunnen eigen interesses worden gecombineerd en kunnen studenten een uitdagend programma samenstellen. Het studieplan wordt samengesteld in overleg met de facultaire coordinator en uiteindelijk goedgekeurd door de examencommissie. De examencommissie verleent goedkeuring aan studieplannen:

  • Die uit minimaal 30 EC bestaan, waarvan minimaal 20 EC aan onderzoeksactiviteiten of onderwijs wordt besteed;
  • Die passen binnen de Leidse visie op excellentie en bij het profiel van de excellente student;
  • Waarin een interdisciplinaire Honours Class ter waarde van 5 EC is opgenomen.

Practicum Musicae

Als invulling van het individuele traject kunnen studenten die op hoog niveau een muziekinstrument spelen, deelnemen aan het Honours Practicum Musicae. Deze studenten volgen het reguliere Practicum Musicae-programma aan het Koninklijk Conservatorium en breiden hun programma daarnaast uit met een onderzoek en is er de mogelijkheid tot het volgen van een Honours Class.

Dubbele Bachelor Plus

Voor studenten die twee bacheloropleidingen volgen biedt het Honours College een apart traject aan: Dubbele Bachelor Plus. Studenten in dit traject volgen minimaal één Honours Class van 5EC. Studenten die nog meer verdieping in de wetenschap zoeken, kunnen daarnaast nog kiezen voor het volgen van nog meer Honours Classes. Studenten die dit traject willen volgen schrijven een studieplan waarin ze de haalbaarheid van hun plannen omschrijven. Om in aanmerking te komen voor het Honours College-certificaat moet een Dubbele Bachelor Plus-student:

  • minimaal 210 unieke studiepunten behalen binnen 3 jaar, minimaal 270 unieke studiepunten binnen 4 jaar of minimaal 330 unieke studiepunten binnen 5 jaar;
  • beide bachelordiploma’s behalen met elk minimaal een 7 gemiddeld;
  • een Honours Class van minimaal 5 EC afronden.

Honourscertificaat

Om in aanmerking te komen voor het Honours College-certificaat dienen studenten van de facultaire en individuele tracks binnen drie jaar hun bachelor te hebben afgerond met een cijfergemiddelde van minimaal 7,0. Daarnaast hebben ze binnen dezelfde periode het HC-traject van (minimaal) 30 EC afgerond. Voor de Dubbele Bachelor Plus gelden de vereisten welke onder het kopje ‘Dubbele Bachelor Plus’ beschreven staan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie