Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Aankomende promovendi

Bedankt voor je interesse in promotieonderzoek bij de Graduate School van de Faculteit Governance and Global Affairs, onderdeel van de Universiteit Leiden in Den Haag.

Promotietraject

Een promotietraject bestaat uit origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar, dat gemiddeld 4 jaar beslaat. Veel promovendi zijn in dienst van de universiteit, maar een aantal van hen wordt gefinancierd door externe subsidies die zijzelf hebben aangevraagd. De universiteit heeft ook een groot aantal externe promovendi, die parttime werken aan hun promotieonderzoek naast een reguliere baan elders. Een promotietraject kan fulltime en parttime gedaan worden. 

Iedere promovendus staat geregistreerd bij een van de universitaire Graduate Schools. Binnen de Graduate School van Governance and Global Affairs kun je werken aan een promotieonderzoek binnen een breed scala van wetenschappelijke thema’s. Alle promovendi zijn verbonden aan één van deze instituten: 

  • Instituut voor Bestuurskunde 
  • Institute of Security and Global Affairs 
  • Leiden University College The Hague 

Opleiding

De Graduate School is verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van promovendi. Binnen 3 maanden na de start van een promotieonderzoek wordt een Opleidings- en Begeleidingsplan opgesteld door de promovendus en de promotor (begeleider). Eens per jaar, tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek, kunnen individuele aanpassingen worden gedaan aan het plan, na goedkeuring van de hoofdbegeleider en het bestuur van de Graduate School.

Promotor

Wanneer je hebt gekozen voor een bepaald onderzoeksgebied is het belangrijk op zoek te gaan naar een begeleider (promotor). Het vinden van de juiste begeleider is een belangrijk element in het promotietraject.

Een promovendus wordt begeleid door twee begeleiders, een promotor en een co-promotor. Beiden moeten zij beschikken over een doctorstitel, en één moet hoogleraar zijn. De begeleiders kunnen en mogen onderzoekers zijn van verschillende instituten, faculteiten en, bij uitzondering, universiteiten (in het geval van de 2e begeleider).

Aan de rechterkant vind je links naar het Insituut Bestuurkskunde en Institute of Security and Global Affairs. Hier vind je hun respectievelijke onderzoeksprogramma's en medewerkers. 

We raden je aan om de informatie goed te lezen om een begeleider (hoogleraar) te vinden. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de professor om te informeren naar hun bereidheid om je begeleider te zijn. Je dient vooraf een onderzoeksvoorstel op te stellen. Download een sjabloon voor een onderzoeksvoorstel. 

Voordat je je aanmeldt als buitenpromovendus is het belangrijk dat je een begeleider (hoogleraar) vindt. Op het online aanmeldingsformulier moet je de naam van de begeleider vermelden. Ook moet je in jouw aanmeldforumier opnemen dat je promotor jou als promovendus heeft geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een e-mail van de professor waarin hij ermee instemt jouw begeleider te zijn.

Bezoek de volgende pagina voor meer informatie over toelating, of ga naar de medewerkerswebsite voor een gedetailleerd tijdschema van het toelatingsproces. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.