Universiteit Leiden

nl en

Graduate School

Aankomende promovendi

Bedankt voor je interesse in promotieonderzoek bij de Graduate School van de Faculteit Governance and Global Affairs, onderdeel van de Universiteit Leiden in Den Haag. Hieronder vind je informatie over hoe je kunt starten met een promotieonderzoek bij onze Graduate School.

Promotie traject

Een promotietraject (ook wel PhD traject genoemd) bestaat uit origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar, dat gemiddeld 4 jaar beslaat. Veel promovendi zijn  in dienst van de universiteit, maar een aantal van hen wordt gefinancierd door externe subsidies die zijzelf hebben aangevraagd. De universiteit heeft ook een groot aantal externe promovendi, die parttime werken aan hun promotieonderzoek naast een reguliere baan elders. Een promotietraject  kan fulltime en parttime gedaan worden.

Iedere promovendus staat geregistreerd bij een van de universitaire Graduate Schools. Binnen de Graduate School  van Governance and Global Affairs kun je werken aan een promotieonderzoek binnen een breed scala van wetenschappelijke thema’s. Alle promovendi zijn verbonden aan één van deze instituten:

  • Instituut voor Bestuurskunde
  • Institute of Security and Global Affairs

Werken en promoveren

Werken en promoveren tegelijkertijd? Dat kan ook via het Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Het centrum richt zich op externe promovendi die een deel van hun werktijd kunnen vrij maken voor wetenschappelijk onderzoek over een thema uit hun professionele praktijk. Het centrum helpt hen een onderzoeksplan te schrijven, voorziet in cursussen, zorgt ervoor dat het onderzoek past binnen een wetenschappelijke discipline en één van de Leidse Graduate Schools, en dat het aansluit bij het onderzoek van een beoogde begeleider. Dit is een unieke mogelijkheid voor de promovendus, de werkgever en voor de wetenschap.

Opleiding

De Graduate School is verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van promovendi. Binnen 3 maanden na de start van een promotieonderzoek wordt een Opleidings- en Begeleidingsplan opgesteld door de promovendus en de promotor (begeleider). Eens per jaar, tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek, kunnen individuele aanpassingen worden gedaan aan het plan, na goedkeuring van de hoofdbegeleider en het bestuur van de Graduate School.

Als promovendus bij onze Graduate School besteed je:

  • Een specifiek deel van 140 uren aan cursussen met betrekking tot je inhoudelijke specialisatie. De cursussen worden georganiseerd door de instituten en in het geval van Bestuurskunde, georganiseerd door de Landelijke Onderzoeksschool Netherlands Institute of Government (NIG);
  • Eveneens 140 uren aan trainingen in academische en meer algemene professionele vaardigheden, aangeboden door de universiteit.

Promotor

Wanneer je hebt gekozen voor een bepaald onderzoeksgebied is het belangrijk op zoek te gaan naar een begeleider (promotor). Het vinden van de juiste begeleider is een belangrijk element in het promotietraject.

Een promovendus wordt begeleid door twee begeleiders, een promotor en een co-promotor. Beiden moeten zij beschikken over een doctorstitel , en één moet hoogleraar zijn. De begeleiders kunnen en mogen onderzoekers zijn  van verschillende instituten, faculteiten en,  bij uitzondering, universiteiten (in het geval van de 2e begeleider).

We verwijzen je graag naar de websites van onze instituten voor een overzicht van de wetenschappelijke staf. In het aanmeldingsformulier kun je aangeven door wie je begeleid zou willen worden. Neem niet zelf contact op met individuele hoogleraren: de Graduate School zal de beoogde begeleiders benaderen.

Aanmelding en toelating

De voorwaarden voor toelating tot een promotietraject staan verwoord in het Promotiereglement van de universiteit. Als je voldoet aan deze voorwaarden, kun je je aanmelden voor toelating tot de Graduate School door het invullen van het aanmeldingsformulier en dit met de gevraagde documenten naar de Graduate School te sturen. Het formulier is bedoeld als formele, academische toelating tot de Graduate School en moet altijd ingestuurd worden alvorens kan worden begonnen aan een promotieonderzoek.

We adviseren je het volledig ingevulde formulier tenminste twee maanden van de beoogde start van het onderzoek in te sturen. Mocht je een visum en/of verblijfsvergunning nodig hebben, dan is het  aan te raden tenminste drie maanden van tevoren je aanmeldingsformulier in te sturen. De beoogde begeleider moet instemmen met het  begeleiden van het voorgestelde promotieonderzoek, voordat er verdere stappen kunnen worden ondernomen. Het formele besluit tot toelating  tot de Graduate School ligt bij de Decaan van de Graduate School.  Na toelating ontvangen jij (promovendus) en de begeleider (promotor) een formele toelatingsbrief van de Decaan.

Voor meer informatie over de toelatingsprocedure kun je contact opnemen met de Graduate School.

Download hier het format van het onderzoeksvoorstel.

Affiliaties en financiering

Wanneer je een promotietraject bij de Universiteit Leiden wilt starten kun je je aanmelden voor een positie gefinancierd door de universiteit of voor een zelf gefinancierde positie. Door de universiteit gefinancierde posities bestaan uit een vierjarige voltijds (of vijfjarige, 0,8 fte) onderzoekspositie met volledige financiering. Deze promovendi wordt gevraagd maximaal  15% van hun tijd te besteden aan het geven van onderwijs. Vacatures voor gefinancierde promotie posities worden op de universitaire website geplaatst.

Zelf gefinancierde promovendi ontvangen hun financiering van andere instanties dan de Universiteit Leiden, wat de mogelijkheid biedt tot parttime promotietrajecten. Zelf gefinancierde promovendi mogen geen onderwijs geven in het reguliere curriculum. Wanneer je je aanmeldt met eigen financiering zien we in het aanmeldingsformulier graag volledige informatie over de externe financiering of de plannen om externe subsidie aan te vragen. Een aantal mogelijkheden voor externe financiering van een promotieonderzoek vind je in de kolom hiernaast. Naast de financiering van je promotietraject zijn er mogelijk een aantal andere financiële zaken die aandacht behoeven.

Internationale kandidaten

Internationale kandidaten kunnen een visum, verblijfs- en of werkvergunning nodig hebben om bij onze Graduate School te werken aan een promotieonderzoek. De Graduate School en de HR afdeling van FGGA kunnen je van dienst zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Je kunt ook de informatie over visa en verblijfsvergunningen online lezen of de website Euraxess.nl bezoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie