Universiteit Leiden

nl en

Rick Lawson

Professor of European Law

Name
Prof.dr. R.A. Lawson
Telephone
+31 71 527 7741
E-mail
r.a.lawson@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9910-017X

Rick Lawson is Professor of European Law.

News items

Sackler Distinguished Lecture Series on Human Rights

Professor of European Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Work address

Kamerlingh Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B1.23

Contact

 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 29 september 2022, nr. 48013/21 (Al Fakih t. Nederland), Nederlands Juristenblad 97(40): 3312 (NJB 2022/2875). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Artikel 2. Nederlanderschap: Nederlanderschap en vreemdelingenrecht (artikel 2 Grondwet). In: Ellian A. & Rijpkema B.R. (Eds.) Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom. 117-128. book chapter
 • Lawson R.A. & Myjer B.E.P. (2022), In memoriam Evert Alkema, NJCM-Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten 47(4): 526-528. article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 11 juli 2022, nr. 28749/18 (Kavala t. Turkije), Nederlands Juristenblad 97(35): 2919-2920 (NJB 2022/2493). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 14 juni 2022 (nr. 9988/13 e.a., Ecodefence e.a. t. Rusland), Nederlands Juristenblad 97(32): 2586-2588 (NJB 2022/2243). article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 16 June 2022, no. 39650/18, EHRC Updates 2022: (EHRC 2022-0181 Żurek t. Polen – Polen opnieuw veroordeeld wegens aantasting rechtsstaat). annotation
 • Lawson R.A. (23 August 2022), Zomerreeks Bijzondere juristen #7: Ben Telders – geslappt avant la lettre. Nederland Rechtsstaat. Tilburg: Open Universiteit/Tilburg University [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 8 april 2022, nr. P16-2020-002, Nederlands Juristenblad 97(24): 1922 (NJB 2022/1597). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 5 april 2022, nr. 28470/12 (NIT S.R.L t. Moldavië), Nederlands Juristenblad 97(25): 1991-1993 (NJB 2022/1666). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Uitgesloten - De Raad van Europa beëindigt het Russische lidmaatschap na de invasie in Oekraïne, NJCM-Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten 47(2): 206-222 (NTM/NJCMbull. 2022/14). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), De prejudiciële procedure als instrument ter verdediging van de rechtsstaat, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 28(3/4): 96-104. article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Van apocalyps tot punk prayer: artistieke uitingen met een politiek randje: hoe het Europees Hof juist van autoritaire regimes méér tolerantie verlangt. In: Hooven M. ten (Ed.) Ware tolerantie - Hoe we onszelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen. Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep. 173-184. book chapter
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 27 januari 2022, nr. 66282/16 (Selçuk Barış e.a. t. Turkije), Nederlands Juristenblad 97(13): 982 (NJB 2022/807). article in journal
 • Lawson R.A. (17 March 2022), “They can destroy our houses. But they cannot destroy our values”: the response of the Council of Europe to the Russian invasion in Ukraine. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (14 March 2022), "Onze huizen kunnen ze verwoesten. Maar onze waarden kunnen ze niet vernietigen": de reactie van de Raad van Europa op de Russische invasie in Oekraïne. Montesquieu Instituut. Den Haag: Stichting Montesquieu [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 9 november 2021, nr. 9476/19 (De Wilde t. Nederland), Nederlands Juristenblad 97(8): 573-574 (NJB 2022/463). article in journal
 • Lawson R.A. (2022), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Yakut Republican Trade-Union Federation t. Rusland (7 december 2021; nr. 29582/09), Nederlands Juristenblad 97(4): 278-279 (NJB 2022/240). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Carter t. Rusland (21 september 2021; nr. 20914/07), Nederlands Juristenblad 96(41): 3409-3410 (NJB 2021/3025). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), De Universiteit Leiden en de rechten van de mens. In: Dijk H. van, Vos F. & Wiersma I. (Eds.) Van stadsrechten naar mensenrechten. Leiden: Amnesty International Leiden-Leiderdorp. 19-27. book chapter
 • Garner O., Wachowiec P. & Lawson R.A. (2021), Expert analysis of the applicability of Article 6 of the European Convention on Human Rights to the constitutional courts of the States Parties, requested by the Polish Commissioner for Human Rights in the context of the case K 6/21 pending before the Polish Constitutional Tribunal. London: Bingham Centre for the Rule of Law. report
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Reczkowicz t. Polen (22 juli 2021; nr. 43447/19), Nederlands Juristenblad 96(33): 2744-2745 (NJB 2021/2478). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Association ACCEPT e.a. t. Roemenië (1 juni 2021; nr. 19237/16), Nederlands Juristenblad 96(31): 2599-2600 (NJB 2021/2354). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Mensenrechtenmens. In gesprek met Ashley Terlouw, NJCM-Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten 46(3): 353-358 (NTM/NJCM-bull. 2021/28). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Tökés t. Roemenië (27 april 2021, nrs. 15976/16 en 50461/17), Nederlands Juristenblad 96(29): 2423-2424 (NJB 2021/2162). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Centrum för rättvisa t. Zweden (25 mei 2021, nr. 35252/08), Nederlands Juristenblad 96(27): 2225-2226 (NJB 2021/1981). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), How about consolidating the frontiers but furthering the effectiveness of human rights?: Lessons from Yerevan. In: Blokker N.M., Dam-De Jong D. & Prislan V. (Eds.) Furthering the Frontiers of International Law: Sovereignty, Human Rights, Sustainable Development - Liber amicorum Nico Schrijver. Leiden: Brill. 139-170. book chapter
 • Lawson R.A. (18 June 2021), “Non-Existent” - The Polish Constitutional Tribunal in a state of denial of the ECtHR Xero Flor judgment. Verfassungsblog. Berlin: Max Steinbeis Verfassungsblog GmbH [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Terheş t. Roemenië (13 april 2021; nr. 49933/20), Nederlands Juristenblad 96(24): 1973 (NJB 2021/1718). article in journal
 • Lawson R.A. (17 June 2021), Verschroeide aarde – Xero Flor en de rechtsstaat in Polen II. Forum - Nederland Rechtsstaat. Tilburg: Tilburg University, vfonds en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2021), De pandemie en de rechten van de mens. In: Bots B., Hermans W., Kraan D. van der, Poolman G., Rozenboom J., Verheij E. & Wissink L. (Eds.) Recht & Gezondheid. Gezondheid boven alles?. Deventer: Wolters Kluwer. 133-148. book chapter
 • Lawson R.A. (27 May 2021), Hard Gras - Xero Flor en de rechtsstaat in Polen. Forum - Nederland Rechtsstaat. Tilburg: Tilburg University, vfonds en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Guðmundur Andri Ástráðsson/IJsland (1 december 2020, nr. 26374/18), Nederlands Juristenblad 96(20): 1669-1670 (NJB 2021/1459). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Xero Flor t. Polen (7 mei 2021, nr. 4907/18), Nederlands Juristenblad 96(20): 1672-1673 (NJB 2021/1462). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Georgië/Rusland (21 januari 2021, nr. 38263/08), Nederlands Juristenblad 96(18): 1500-1501 (NJB 2021/1325). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Panioglu/Roemenië (8 december 2020, nr. 33794/14), Nederlands Juristenblad 96(12): 922-923 (NJB 2021/849). article in journal
 • Lawson R.A. (2021), Het EVRM als motor voor verandering, NJCM-Bulletin: Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten 46(1): 7-23 (NTM/NJCM-bull. 2021/2). article in journal: refereed
 • Lawson R.A. (2021), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Mugemangango t. België (10 juli 2020, nr. 310/15), Nederlands Juristenblad 96(1): 32-33 (NJB 2021/7). article in journal
 • Lawson R.A. (28 December 2020), Ástráðsson: hoe een beschonken bestuurder de rechtsstaat te hulp schoot. Forum: Nederland Rechtsstaat, Tilburg University [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (21 December 2020), Chamberlain en Pyrrhus in Brussel. De Hofvijver. Den Haag: Montesquieu Instituut [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2020), "O campo preto" – Op zoek naar een Portugese Zwartveld. In: Beukers, T.W.B.; Campo, L.A.; Bulterman, M.; Gijzen, M.; Langer, J.; Spronsen, L. van (Eds.) Loyale samenwerking binnen de EU – Liber Amicorum voor Ivo van der Steen. Den Haag: Boom juridisch. 23-38. book chapter
 • Lawson R.A. (2020), Tussen hoop en vrees – In de kraamkamer van de Europese bescherming van mensenrechten, Boom Strafblad 1(2): 84-91. article in journal
 • Lawson R.A. (2020), Een strijdbare democraat. In: Beaufort, F. de; Brinkhorst, L.J.; Schuyt, K.; Straathof-Lap, B. (Eds.) Ben Telders – Moedig, strijdbaar en onverzettelijk. Amsterdam: Boom. 61-98. book chapter
 • Lawson R.A. (7 February 2020), The ECHR at 70: A Living Instrument in Precarious Present-day Conditions. Leiden Law Blog. Leiden: Leiden Law School [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2020), A Living Instrument: The Evolutive Doctrine – some introductory remarks. In: Dialogue between judges. Proceedings of the Seminar, 31 January 2020 "The European Convention on Human Rights: living instrument at 70". Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of Europe. 7-13. book chapter
 • Lawson R.A. (2020), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Baş t. Turkije (3 maart 2020, nr. 66448/17), Nederlands Juristenblad 95(23): 1671-1672 (NJB 2020/1452). article in journal
 • Lawson R.A. (2020), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Ibrahimov & Mammadov t. Azerbeidzjan (13 februari 2020, nr. 63571/16 e.a.), Nederlands Juristenblad 95(18): 1328-1330 (NJB 2020/1140). article in journal
 • Lawson R.A. (2020), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Khodorkovskiy en Lebedev - Rusland (nr. 2) (14 januari 2020, nrs. 51111/07 en 42757/07), Nederlands Juristenblad 95(11): 765-766 (NJB 2020/694). article in journal
 • Lawson R.A. (2020), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Kövesi t. Roemenië (5 mei 2020, nr. 3594/19), Nederlands Juristenblad 95(28): 2061-2062 (NJB 2020/1816). article in journal
 • Lawson R.A. (2020), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens: S.M. t. Kroatië (25 juni 2020, nr. 60561/14), Nederlands Juristenblad 95(42): 3243-3244 (NJB 2020/2902). article in journal
 • Lawson R.A. (2019), Access to justice in cases of dismissal from public service – A growing role for the European Convention on Human Rights. In: Ahrens H., Fischer H., Gómez V., Nowak M. (Eds.) Equal Access to Justice for All and Goal 16 of the Sustainable Development Agenda: Challenges for Latin America and Europe. Studies on Effective Multilateralism for Sustainable Development no. 22 Zürich: Lit Verlag. 137-154. book chapter
 • Lawson R.A. (2019), Council of Europe - Cooperation in the field of human rights, democracy and the rule of law. In: Wessel R.A., Odermatt J. (Eds.) Research Handbook on the European Union and International Organizations. Research handbooks in international law Cheltenham: Edward Elgar. 507-528. book chapter
 • Hirsch Ballin E.M.H., Cleiren C.P.M., Arts K.C.J.M., Berger M.S., Donders Y.M., Gerards J.H., Hamburger A.P., Heerts A.J.M., Hoeven R.E. van der, Jägers N.M.C.P., Lawson R.A., Monteiro M., Myjer B.E.P., Opschoor J.B., Schermer B.W., Tahir N. & Verrijn Stuart H.M. (2019), Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten. Een noodzakelijk verbond Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten no. 110. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken. report
 • Lawson R.A. (2018), Hoe handhaaf je mensenrechten als de politieke steun wegvalt? (Het tijdperk van de ruwe politiek: ‘Wij zullen u niet horen’), De Groene Amsterdammer 142(26). article in magazine/newspaper
 • Hirsch Ballin E.M.H., Gerards J.H., Lawson R.A. & Dekker R.A.G. (Commissie Territoriale Beperking) (2018), Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming: theorie en praktijk van territoriale beperkingen bij de ratificatie van mensenrechtenverdragen. Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten no. 107. Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken, AIV. report
 • Lawson R.A. (2018), Mr. P.J.G. Kapteyn [portret], Rechtsgeleerd Magazijn Themis 179(3): 104-114. article in journal
 • Lawson R.A. (2018), Ochrona niezawisłości sądownictwa – możliwości i ograniczenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 8 & 9: 4-11 & 12-18. article in journal
 • Lawson R.A. (2018), Over out-sourcen en onthechten: Europese bescherming van mensenrechten anno 2018, Clingendael Spectator 72(1): art. 7. article in journal
 • Lawson R.A. (2018), Pourquoi mourir pour Dantzig? Europa als hoeder van de democratische rechtsstaat. In: Ellian A., Molier G., Rijpkema B. (Eds.) De strijd om de democratie: essays over democratische zelfverdediging. Amsterdam: Boom. 217-259. book chapter
 • Lawson R.A. (2018), Protecting the independence of the judiciary: possibilities and limits of the European Convention on Human Rights, Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos 17/18: 249-268. article in journal
 • Lawson R.A. (2018), The ECHR and the right to asylum. In: Azakli M. (Ed.) Constitutional Justice in Asia - Migration and Refugee Law. Ankara: Association Of Asian Constitutional Courts. 271-300. book chapter
 • Lawson R.A. (2018), Voorbij ’t moeras van dezen lagen tijd – Over nationale en Europese bewakers van de normaliteit. In: Ettekoven B.J. van, Polak J., Roes G., Verhey L., Vermeulen B., Weesing-Loeber L., Weggeman A. (Eds.) Rechtsorde en bestuur: liber amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner. Den Haag: Boom Juridisch. 529-544. book chapter
 • Hoop Scheffer J.G. de, Staden A. van, Cleiren C.P.M., Gupta J., Hirsch Ballin E.M.H., Reisen M.E.H. van, Sie Dhian Ho M., Urlings M.L.M., Voorhoeve J.J.C., Oostenbrink T.D.J., Arts K., Berger M., Donders Y., Gerards J., Hamburger A., Jägers N., Lawson R.A., Myjer E., Schermer B.W., Tahir N. & Verrijn Stuart H. (2017), The will of the people? The erosion of democracy under the rule of law in Europe = De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa Adviesraad Internationale Vraagstukken-rapporten no. 104. Den Haag: AIV - BuZa. report
 • Lawson R.A. & Tobler R.C. (24 March 2017), The Islamic headscarf and EU employment law: an uneasy fit?. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Lawson R.A. & Blokker N.M. (2017), In memoriam prof. mr. Frits Kalshoven, Nederlands Juristenblad 92(37): 2744-2746 (NJB 2017/1982). article in journal
 • Lawson R.A. (2017), Promoties onder het vergrootglas, Ars Aequi 66(11): 886-892. article in journal
 • Lawson R.A. (2017), The right that was left alone - Privacy en Big Data, een ongemakkelijke combinatie. In: Big Data: negen opstellen bij het twintigste lustrum van de juridische faculteitsvereniging Grotius en de vierhonderdvijfendertigste geboortedag van Grotius. Leiden: Juridische Faculteitsvereniging Grotius. 31-40. book chapter
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2015), Verjaardagswensen voor het 65-jarige EVRM, NJCM-Bulletin 40(4): 437-439. article in journal
 • Lawson R.A. & Castermans A.G. (4 December 2014), Wilders, equality and what a law school is about. Leiden Law Blog [blog entry]. other
 • Lawson R.A. (2013), A Twenty-First-Century Procession of Echternach: The Accession of the EU to the European Convention of Human Rights. In: Dorssemont F., Loercher K., Schoemann I. (Eds.) The European Convention on Human Rights and the Employment Relation. Oxford: Hart Publishing Ltd. 47-59. book chapter
 • Lawson R.A. & Heijer M. den (2013), Extraterritorial Human Rights and the Concept of 'Jurisdiction'. In: Langford M., Vandenhole W., Scheinin M., Genugten W.J.M. van (Eds.) Global Justice, State Duties - The extraterritorial scope of economic, social and cultural rights in international law. New York: Cambridge University Press. 153-191. book chapter
 • Lawson R.A. (2012), The European Convention on Human Rights. In: Krause C., Scheinin M. (Eds.) International Protection of Human Rights: A Textbook. Turku/Åbo: Åbo Akademi University. 423-462. book chapter
 • Lawson R.A. (28 June 2011), Islamcritici de mond gesnoerd? Helemaal niet. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (25 January 2011), Het mensenrechtenhof beschaaft Hongarije en Griekenland. NRC Handelsblad. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (2011), Across the Universe? The Extra-Territorial Application of the European Convention on Human Rights. In: Benedek W., Benoît-Rohmer F., Karl W., Nowak M. (Eds.) European Yearbook on Human Rights 2011. Antwerpen: European Academic Press. 427-444. book chapter
 • Lawson R.A. (2011), Beeldvorming en beeldenstorm, Ars Aequi (5): 336-338. article in journal
 • Lawson R.A. (2011), Discussant overview: paper Egbert Myjer. In: Vries M. de (Ed.) Building on Basic Principles. 25 Years Lawyers for Lawyers 15 April 2011. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij 52. 25-27. book chapter
 • Lawson R.A. (2011), Human Rights Protection Before the National Courts, the Court of Justice and the European Court of Human Rights in Respect of EU Measures and National Measures Falling within the Scope of EU Law. In: Buttigieg E. (Ed.) Enforcing One's Rights under EU Law. Hal Tarxien: Gutenberg Press. 157-176. book chapter
 • Lawson R.A. (2011), Really out of sight? Issues of Jurisdiction and Control in Situations of Armed Conflict under the ECHR. In: Buyse A. (Ed.) Margins of Conflict. The ECHR and Transitions to and from Armed Conflict. Series on transitional justice no. 5 Cambridge: Intersentia. 57-76. book chapter
 • Lawson R.A. (2011), Schuifelend langs de afgrond - Politici en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. In: Ellian A., Molier G., Zwart T. (Eds.) Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting. Den Haag: Boom. 191-204. book chapter
 • Lawson R.A. & Heyning C.J. Van de (2011), The EU as a party to the European Convention of Human Rights: EU law and the European Court of Justice case law as inspiration and challenge to the European Court of Human Rights jurisprudence. In: Popelier P., Nuffel P. Van, Heyning C.J. Van de (Eds.) Human rights protection in the European legal order: The interaction between the European and the national courts. Cambridge: Intersentia. 35-64. book chapter
 • Stegeman M., Lawson R.A. & Panday C. (2011), Vijf jaar Top van Warschau. De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. report
 • Lawson R.A. (2010), (annotation: ECtHR 30 June 2005). In: O'Connell D. (Ed.), 2010. The Irish Human Rights Law Review. Dublin: Clarus Press. 227-236. annotation
 • Lawson R.A. & Heijer M. den (2010), Chroniques Strasbourgeoises (acht maal per jaar), NJCM-Bulletin . article in journal
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (2010), ‘Ik ben er niet gerust op…’ Interview met Egbert Myjer. In: Loof J.P., Lawson R.A. (Ed.) 60 jaar EVRM: een lichtend voorbeeld?. NJCM-Bulletin Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 683-690. book chapter
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 19 January 2009, NJ 2010. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 20 April 2010, NJCM-Bulletin 2010; 533-540. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 15 September 2009, NJ 2010. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 20 April 2010, NJ 2010. annotation
 • Lawson R.A. (2010), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, NJB-kronieken . article in journal
 • Waaldijk C., Lawson R.A. & Koffeman N.R. (2010), Thematic study Netherlands - Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). report
 • Lawson R.A. (30 January 2009), Proces Wilders moet gevoerd worden. De Volkskrant. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (24 January 2009), Veroordeling Wilders staat nog niet vast. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (2009), Beyond the Call of Duty? – Domestic Courts and the Standards of the European Court of Human Rights. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Eds.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier European Law Publishers. 21-38. conference paper
 • Lawson R.A. (2009), Boven het maaiveld – Over de ‘ruimhartige’ toepassing van het EVRM door nationale rechters. In: Barkhuysen T., Emmerik M.L., Loof J.P. (Eds.) Geschakeld recht. Verdere studies naar Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag prof. mr. E.A. Alkema. Deventer: Kluwer. 307-323. conference paper
 • Lawson R.A. (2009), Chapter 18 - The European Convention on Human Rights. In: Krause C., Scheinin M. (Eds.) International Protection of Human Rights: A Textbook. Turku (Finland): Åbo Akademi University. 389-424. book chapter
 • Heijer M. den & Lawson R.A. (2009), Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin . article in journal
 • Lawson R.A. (2009), Dilemmas for human rights scholars: the Wilders case, Newsletter of the School of Human Rights Research 13(2): 11-12. article in journal
 • Lawson R.A. (2009), Dwelling on the threshold: On the interaction between the European Convention on Human Rights and the Biomedicine Convention. In: Exter A.P. den (Ed.) Human Rights and Biomedicine. Apeldoorn: Maklu. 23-36. conference paper
 • Lawson R.A. (2009), Ex Boreale Lux – On the Influence of the ECJ on the Interpretation of the ECHR. In: Bulterman M.K., Hancher L.R., McDonnell A.M., Sevenster H.G. (Eds.) Views of European Law From the Mountain Liber Amicorum Piet Jan Slot. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 439-454. conference paper
 • Lawson R.A. & Koffeman N.R. (2009), Fundamental Rights Agency,Child Trafficking in the European Union – Challenges, perspectives and good practices. Wenen: European Union Agency for Fundamental Rights. book
 • Lawson R.A. (2009), How to Maintain and Improve Mutual Trust amongst EU Member States in Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters? Lessons from the Functioning of Monitoring Mechanisms in the Council of Europe. In: Dane M., Klip A. (Eds.) An additional evaluation mechanism in the field of EU judicial cooperation in criminal matters to strenghten mutual trust. Amersfoort: Celsus juridische uitgeverij. 249-315. conference paper
 • Lawson R.A. (2009), Interventie op jaarvergadering NJV ‘Multiculturaliteit en recht’. In: Schuyt C.J.M., Burg W. van der, Nieuwenhuis J.H. (Eds.) Handelingen NJV, deel II. Deventer: Kluwer. 36-38. book chapter
 • Lawson R.A. (2009), Mensenrechten als bindmiddel voor de Europese Unie, Christen Democratische Verkenningen (3): 111-116. article in journal
 • Lawson R.A. & et al (2009), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens - wekelijkse rubriek, Nederlands Juristenblad . article in journal
 • Lawson R.A. (2009), Statement on the PhD thesis by M. Lindfelt, ‘Fundamental Rights in the European Union – Torads Higher Law of the Land? A Study of the Status of Fundamental Rights in a Broader Constitutional Setting'. In: Finnish Yearbook of International Law vol. XVIII. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 408-418. book chapter
 • Lawson R.A. (2008), Zestig jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ELSA Leiden magazine : 4-5. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (8 July 2008), OM laat zaak-Wilders te gemakkelijk lopen. Trouw. article in magazine/newspaper
 • Heijer M. den & Lawson R.A. (2008), Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin 1 t/m 8. article in journal
 • Lawson R.A. (2008), Guaranteeing the authority and effectiveness of the European Convention on Human Rights Straatsburg: Raad van Europa. report
 • Slot P.J., Barents R., Lawson R.A. & Meeusen J. (2008), Inleiding Europees recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers. book
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 31 May 2007, NJCM-Bulletin 2008; 39-63. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: Rb Amsterdam 2 June 2008, Strafblad 2008; 435-443. annotation
 • Lawson R.A. (2008), (annotation: EHRM 20 December 2007). Rechtspraak Vreemdelingenrecht. 490-496. annotation
 • Barkhuysen T., Gerards J.H., Koffeman N.R., Heijer M. den, Holtmaat H.M.T. & Lawson R.A. (2008), Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Netherlands.. Brussel: FRALEX. report
 • Lawson R.A. (2008), Nederland en het EVRM: impressies van een dynamische relatie. In: Veiligheid en vrijheid (Erasmus-Descartes Conferentie 24 november 2006). Den Haag: Ministerie van BZK. 97-104. conference paper
 • Lawson R.A. (2008), Overvloed en onbehagen – De Universele Verklaring en de Europese bescherming van mensenrechten anno 2008, Internationale Spectator : 659-662. article in journal
 • Lawson R.A. & et al (2008), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wekelijkse rubriek, NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. (2008), Wild, wilder, wildst – Over de ruimte die het EVRM laat voor de vervolging van kwetsende politici, NJCM-Bulletin : 469-484. article in journal: refereed
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (20 February 2007), Nieuw verdrag moet vertrouwen in EU herstellen. De Volkskrant: 12-12. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (2007), A Constitution in Search of Its Limits: The Gradually Expanding Reach of the European Convention of Human Rights, Indian Journal of Constitutional Law 1: 169-186. article in journal
 • Heijer M. den & Lawson R.A. (2007), Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin . article in journal
 • Lawson R.A. (2007), De Nationale ombudsman in Europees perspectief. In: Werken aan behoor­lijkheid – De Nationale ombudsman in zijn context. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 351-369. book chapter
 • Hendriks A.C., Lawson R.A. & Heerma van Voss G.J.J. (2007), "Er zijn geen ILO-watchers in dit land", Interview met prof. mr. Paul F. van der Heijden, NJCM-Bulletin 4: 420-426. article in journal
 • Lawson R.A. (2007), Guaranteeing the authority and effectiveness of the European Convention on Human Rights, paper presented before the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Council of Europe Parliamentary Assembly. Straatsburg: Council of Europe. report
 • Lawson R.A. (2007), Het is cruciaal dat we Rusland erbij houden – Interview met René van der Linden, NJCM-Bulletin 32: 967-971. article in journal
 • Lawson R.A. (2007), Houvast aan het Handvest? De betekenis van het EU-Grondrechtenhandvest voor het migratierecht. In: Lodder G.G. (Ed.) De Mens in het Migratierecht. Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van Pieter Boeles. Den Haag: Sdu. 35-58. book chapter
 • Lawson R.A. (2007), In Search of Polaris – Which Rights for the European Union?. In: Kinneging A. (Ed.) Rethinking Europe’s Constitution. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 229-254. book chapter
 • Lawson R.A., annotation: European Court of Justice 27 June 2006, no. C-540/03, EuConst 2007; 324-342. annotation
 • Lawson R.A., annotation: ICTR 8 April 2003, Annotated Leading Cases of International Criminal Courts 2007; 25-29. annotation
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (2007), Leg de grondrechten niet op het offerblok, NJCM-Bulletin 32: 114-115. article in magazine/newspaper
 • Hagens M. & Lawson R.A. (2007), Op (schoon) water en brood. Medische zorg voor gedetineerden vanuit mensenrechtelijk perspectief. In: Hendriks A.C., Ten Napel H.-M.Th.D. (Eds.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 275-290. book chapter
 • Lawson R.A. (2007), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens - wekelijkse rubriek, NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. & Buyse A.C. (2007), State recognition: admission impossible. In: Skouteris T., Vermeer-Künzli A. (Eds.) The Protection of the Individual in International Law (Essays in honour of Juhn Dugard). Cambridge: Cambridge University Press. book chapter
 • Lawson R.A. (3 January 2006), Een bananenrepubliek?. Staatscourant: 5. article in magazine/newspaper
 • Barkhuysen T., Kuijer M. & Lawson R.A. (Eds.) (2006), 55 jaar EVRM: 55 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2005 NJCM-Bulletin no. 31(1). Leiden: NJCM-boekerij. editorship of book
 • Heijer M. den & Lawson R.A. (2006), Chroniques Strasbourgeoises (verschijnt 8 maal per jaar), NJCM-Bulletin . article in journal
 • Lawson R.A. (2006), De lonkende zeepkist – Over vooruitgang in de bestudering van het internationale en Europese recht, en over de betekenis van internationalisering voor de kwaliteit van juridisch onderzoek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. (Eds.) , Vooruit met het recht – Wat geldt in de rechtswetenschap als vooruitgang?. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 61-77. conference paper
 • Hagens M. & Lawson R.A. (2006), Katern rechtspraak EHRM, NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. & Verhey L.F.M. (2006), Kroniek van de grondrechten, NJB-kronieken : 1801-1810. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 8 December 2005, JV 2006; 724-733. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 8 June 2006, JV 2006; 1305-1316. annotation
 • Lawson R.A. (2006), Moving Beyond Bankovic: The Gradually Expanding Reach of the European Convention of Human Rights. In: Horvat S. (Ed.) International Society for Military Law and the Law of War.. 473-490. conference paper
 • Lawson R.A. (2006), Over laserguns, rode sterren en een voorzichtig ontluikende liefde tussen twee dames op leeftijd. In: Barkhuysen T., Kuijer M., Lawson R.A. (Eds.) 55 jaar EVRM (speciale aflevering NJCM-Bulletin). Leiden: NJCM-boekerij. 146-162. conference paper
 • Lawson R.A. (2006), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens (wekelijkse rubriek), NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. (2006), Something Worth Dissenting From – Leafing Through the Dissenting Opinions of Judge Bonello. In: Bratza N., O'Boyle M. (Eds.) A Free Trade of Ideas – The Separate Opinions of Judge Vanni Bonello. Straatsburg: European Court of Human Rights. 9-31. conference paper
 • Hagens M. & Lawson R.A. (2006), 'Soms zal soft law hard moeten worden'- Interview met prof. mr. A.M. van Kalmthout, NJCM-Bulletin : 642-653. article in journal
 • Lawson R.A. (2006), Terugblik op Straatsburg – Interview met mr W. Thomassen. In: Barkhuysen T., Kuijer M, Lawson R.A. (Eds.) 55 jaar EVRM (speciale aflevering NJCM-Bulletin). Leiden: NJCM-boekerij. 6-28. conference paper
 • Lawson R.A. (29 December 2005), Over laserguns en losse flodders. Staatscourant: 4-4. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (19 December 2005), Van rode sterren en roze driehoekjes. Staatscourant: 5-5. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (2006), Diverse bijdragen op pp. 18-21, 60-65 en 71-91. In: Brenninkmeijer A., Diamandouros P.N. (Eds.) The role of ombudsmen and similar bodies in the application of EU law (Proceedings 5th seminar of the National Ombudsmen of EU Member States and Candidate Countries. The Hague: The authors. conference paper
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 30 June 2005, NJCM-Bulletin 2005,30; 969-991. article in journal
 • Lawson R.A. (2005), A sarki fény nyomában. Milyen mércét alkalmazzon az EU Alapveto Jogok Ugynoksége?, Fundamentum : 14-26. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2005), Chroniques Strasbourgeoises. Verschijnt 8 x per jaar (pp. 107-110, 204-206, 356-363, 492-500, 653-660, 867-871, 1052-1057, 1179-1187), NJCM-Bulletin . article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2005), Europees Kwartaalbericht. verschijnt 4 x per jaar (ook pp 171-174, 16-20, 309-313), Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 441-445. article in journal
 • Kranenborg H.R. & Lawson R.A. (2005), Grondrechten in de Europese Grondwet: wat levert het ons eigenlijk op?, : 164-171. article in journal
 • Lawson R.A. (2005), Harmonising Human Rights in Europe. In: J. Gunning, S. Holm (Eds.) Ethics, Law and Society University of Cardiff. Wales: Ashgate Publishers. 211-223. book chapter
 • Slot P.J., Lawson R.A. & Barents R. (2005), Inleiding Europees Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff. book
 • Lawson R.A. & Verhey L.F.M. (2005), Kroniek Grondrechten, NJB-kronieken : 494-502. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 26 July 2005, JV 2005; 1490-1502. annotation
 • Hagens M., Lawson R.A. & Kuijer M. (2005), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (Verschijnt wekelijks), NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. (2005), Report on the protection of minorities in The Netherlands, for the EU Network of Independant Experts on Fundamental Rights. Brussel: EU Commissie. report
 • Lawson R.A. (2005), Report on the situation of fundamental rights in The Netherlands - 2004, for the EU Network of Independant Experts on Fundamental Rights. Brussel: EU Commissie. report
 • Lawson R.A. (2005), Rethinking EU Scholarship, European Constitutional Law Review 1: 422-423. article in journal
 • Lawson R.A. (2005), Taaleisen en discriminatieverboden in het Europese recht - Over het alledaagse leven als maatstaf. In: Boeles, G. Lodder (Eds.) Integratie en uitsluiting. Den Haag: Sdu. 115-134. book chapter
 • Lawson R.A. (2005), The bloody limit, NJB-kronieken : 2208-2209. article in journal
 • Lawson R.A. (2005), The Contribution of the Agency to the Implementation in the EU of International and European Human Rights Instruments. In: Ph. Alston, O. de Schutter (Ed.) Monitoring Fundamental Rights in the European Union. Oxford: Hart Publishing. 229-251. book chapter
 • Lawson R.A. (2005), The impact of the EU Constitution on the Relationship between Strasbourg and Luxembourg. In: D. Curtin, e.a. (Eds.) The EU Constitution: The best Way Forward?. Den Haag: Asser Press. 377-395. book chapter
 • Lawson R.A. (2004), A Farewell to Arms, MRT : 217-222. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 1-4. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 852-853. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 512-513. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 440-445. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 1061-1063. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2004), Chronique Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 770-771. article in journal
 • Lawson R.A. & Teuben K. (2004), De redelijke termijn in het Nederlands burgelijk procesrecht. In: Hoogervorst E.M. (Ed.) BW krant Jaarboek.. 153-189. conference paper
 • Lawson R.A. (2004), Europees burgerschap en de bescherming van grondrechten. In: Europees Burgerschap (Colloquium Europees Recht, 33e zitting). Den Haag: Asser Press. 43-65. conference paper
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2004), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 1-4. article in journal
 • Lawson R.A. (2004), Het EVRM in de rechtspraak van het EG-Hof van Justitie. In: De vreemdeling in het Belgisch recht - Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht. Antwerpen: Die Keure. 397-417. conference paper
 • Lawson R.A. (2004), Hoe exclusief dient de 'exclusionary rule' te zijn?. In: Duyx P.D., Zeben P.D.J. van (Ed.) Via Straatsburg - Liber amicorum Egbert Myer. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 181-205. conference paper
 • Lawson R.A. (2004), Human Rights After the Adoption of the EU Constitution: The Best is Yet to Come, European Constitutional Law Review : 27-37. article in journal
 • Lawson R.A. (2004), Interaction between the national judiciary and the European Court of Human Rights: subsidiarity, cooperation and supervision. In: Implementation of Human Rights: The Efficiency of Justice in the Council of Europe and its Member States. NJCM-Bulletin Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. 61-68. conference paper
 • Lawson R.A. (2004), Ken je klassieken, NJCM-Bulletin : 961-962. article in journal
 • Lawson R.A. & Verhey L.F.M. (2004), Kroniek Grondrechten, NJB-kronieken : 520-531. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 30 March 2004, NJCM-Bulletin 2004; 827-837. article in journal
 • Lawson R.A. (2004), Life after Bankovic - On the Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights. In: Coomans F., Kamminga M. (Ed.) Extraterritorial Application of Human Rights Treaties. Antwerpen: Intersentia. 83-123. conference paper
 • Lawson R.A. (2004), National Security and the European Convention on Human Rights Review of: Iain Cameron (2004) National Security and the European Convention on Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights : 695-698. book review
 • Lawson R.A. (2004), Reactie op stelling: de grote enge buitenwereld, NJB-kronieken : 635-635. article in journal
 • Hagens M., Kuijer M. & Lawson R.A. (2004), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, NJB-kronieken : 1-4. article in journal
 • Lawson R.A. (2004), The Concept of Jurisdiction in the European Convention on Human Rights. In: Slot P.J., Bulterman M. (Eds.) Globalisation and Jurisdiction( Proceedings of the Europa Instituut Lustrum Conference 2003. In: Meijers-reeks, nr. 80. Den Haag: Kluwer Law International. 201-218. conference paper
 • Barkhuysen T., Kuijer M. & Lawson R.A. (2004), Voorzichtig met Straatsburg - Interview met onze nieuwe Straatsburgse rechter Egbert Myer, NJCM-Bulletin : 883-907. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (1 January 2003), Chroniques Strasbourgeoises 8x per jaar. NJCM-Bulletin. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (2003), De mythe van het moeten: Het EHRM en 800 miljoen klagers, NJCM-Bulletin 2: 120-130. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2003), De rechten van de mens en internationale organisaties. In: Flinterman C., van Genugten W. (Eds.) Niet-statelijke actoren en de rechten van de mens; gevestigde waarden, nieuwe wegen.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 137-159. conference paper
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2003), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 231-233. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2003), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 405-407. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2003), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 143-145. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2003), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 25-27. article in journal
 • Buyse A.C. & Lawson R.A. (2003), Europees verdrag voor de rechten van de mens. deventer: kluwer. book
 • Kranenborg H.R. & Lawson R.A. (2003), Grondrechten in de ontwerp-Grondwet van de Europese Unie: Een mooi resultaat met curieuze trekjes, NJCM-Bulletin 6: 751-764. article in journal
 • Lawson R.A. & Verhey L.F.M. (2003), Kroniek van de grondrechten, NJB-kronieken 10: 524-533. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: Rechtbank 's-Gravenhage 14 October 2002, NJCM-Bulletin 2003; 313-317. annotation
 • Lawson R.A. (2003), Procola in de polder. Een kleyne uitspraak over grote vragen, NJB-kronieken 22: 1114-1118. article in journal
 • Lawson R.A., Hagens M. & Kuijer M. (2003), Rechtspraak Europees Hof voor de rechten van de Mens, NJB-kronieken : 45 nummers-per jaar. article in journal
 • Lawson R.A. (2003), Report on the situation of fundamental rights in the Netherlands. Leiden: Universiteit Leiden/Faculteit der Rechtsgeleerdheid. report
 • Lawson R.A. (26 November 2002), Areas where the European Convention on Human Rights cannot be implemented (Lecture). Parijs. other
 • Lawson R.A. (22 November 2002), De mythe van het moeten (Lecture). Den Haag. other
 • Lawson R.A. (2002), Europees en internationaal recht studeren in Leiden. Leiden. [other] other
 • Lawson R.A., annotation: EVRM 7 June 2002 2001; 440-444. annotation
 • Lawson R.A. (2002), Het hoogste recht en het hoogste onrecht: een drieluik. Rotterdam. [other] other
 • Lawson R.A. (2002), A Feast for Lawyers-Protecting Human Rights in Europe after the Adoption of the EU Charter of Fundamental Rights, Social, Economic and Cultural Rights; An Appraisal of Current European and International D : 187-204. article in journal
 • Lawson R.A. (2002), Alert op racisme? Het EHRM over de racistische bejegening van allochtonen, Migrantenrecht : 216-223. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(7): 938-943. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(3): 315-321. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(8): 1118-1121. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(4): 501-506. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 88-91. article in journal
 • Buyse A.C., Lawson R.A. & Loof J.P. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(6): 784-794. article in journal
 • Buyse A.C., Loof J.P. & Lawson R.A. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 27(5): 675-678. article in journal
 • Loof J.P., Lawson R.A. & Buyse A.C. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 938-943. article in journal
 • Loof J.P., Lawson R.A. & Buyse A.C. (2002), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 176-180. article in journal
 • Lawson R.A. (2002), Commissielid. [other] other
 • Lawson R.A. (2002), De mens in het internationaal publiekrecht.. In: Kooijmans P.H. (Ed.) Internationaal publiekrecht in Vogelvlucht.. Deventer: Kluwer. 351-377. book chapter
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2002), Europees kwartaalbericht (2), Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 312-314. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2002), Europees kwartaalbericht (3), Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 363-365. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2002), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 146-149. article in journal
 • Lawson R.A. (2002), Functie bij : NWO-programmacommissie (SaRO). [other] other
 • Lawson R.A. (2002), Het EVRM, de Europese Unie en u: een spannende driehoeksrelatie. In: Bundel voor het RAIO-congres 2002; Magistraten zonder grenzen-De invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging.: Wolf Legal Publishers. 87-95. conference paper
 • Lawson R.A. & Verhey L.F.M. (2002), Kroniek van de grondrechten, NJB-kronieken : 513-523. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 17 November 1998, Rechtspraak Rassendiscriminatie 1995-2000 2002; 384-389. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 9 April 2002, Rechtspraak Rassendiscriminatie 1995-2000 2002; 516-521. annotation
 • Lawson R.A. (2002), Member of editorial staff Militair Rechtelijk Tijdschrift . editorship of journal
 • Lawson R.A. (2002), Member of editorial staff Nederlands Juristenblad . editorship of journal
 • Lawson R.A. (2002), Lid van de redactie van het NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten.. [other] other
 • Lawson R.A. & Kuijer M. (2002), Rechtspraak Europees Hof voor de rechten van de Mens, NJB-kronieken . article in journal
 • Lawson R.A. (2002), The Concept of Jurisdiction and Extraterritorial Acts of State. In: Kreijen G.P.H. (Ed.) State, Sovereignty and International Governance. Oxford: Oxford UP. 281-297. conference paper
 • Lawson R.A. (2002), The EU and Human Rights: Towards a Third Convention?, Netherlands Quarterly of Human Rights 20: 159-161. article in journal
 • Lawson R.A. (13 December 2001), The European Convention on Human Rights and the Daily Work of the Public Prosecutor (Lecture). Bled (Slovenië). other
 • Lawson R.A. (2001), Ook Nederland wordt humaner met het Europees Handvest: AbvaKabo. [other] other
 • Lawson R.A. (24 November 2001), Internationaal en Europees recht studeren (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (12 November 2001), De rol van de VN-Veiligheidsraad en regionale organisaties en European Governance (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (31 October 2001), Armenia as a Member of the Council of Europe: Constitutional Reforms and Commitments in the Field of Human Rights en public lecture aan de State University of Yerevan (Lecture). Yerevan, Armenie. other
 • Lawson R.A. (25 October 2001), EU Charter of Fundamental Rights (Lecture). Maastricht. other
 • Lawson R.A. (11 October 2001), Democratie in Europa (Lecture). Den Haag. other
 • Lawson R.A. (25 September 2001), European Intitutional Law (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (25 September 2001), Europes Rechtsordes (Lecture). Den Haag. other
 • Lawson R.A. (21 September 2001), What happened to the Spirit of Golder? The Rule of Law in the European Court of Human Rights (Lecture). Rotterdam. other
 • Lawson R.A. (2001), Voorstel aanpassing Wet BOPZ. [other] other
 • Lawson R.A. (19 June 2001), The European Convention on Human Rights and the Freedom of Expression (Lecture). Moskou. other
 • Lawson R.A. (8 June 2001), Recent trends in the Strasbourg Jurisprudence concerning the Freedom of Expression (Lecture). Istanbul, Turkije. other
 • Lawson R.A. & Haveman R.H. (7 June 2001), Dictee (Lecture). Amsterdam. other
 • Lawson R.A. (1 May 2001), The protection of human rights in Europe (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (9 April 2001), Inleiding- het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (Lecture). Utrecht. other
 • Lawson R.A. (30 March 2001), Judicial Protection in the European Communities (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (2 March 2001), The European Convention on Human Rights and the Public Prosecutor (Lecture). St. Petersburg. other
 • Lawson R.A. (12 January 2001), The Charter and the Convention: Two European Human Rights Instruments (Lecture) Leiden-Cambridge Exchange. Leiden. other
 • Lawson R.A. (4 January 2001), "Inleiding - het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens" (Lecture). Zutphen. other
 • Lawson R.A. (2001), Advies t.b.v. de Commissie gelijke behandeling inzake de positie van het Joegoslaviëtribunaal (ICTY). [other] other
 • Lawson R.A. (2001), Advies ten behoeve van de Minister van Justitie inzake het Voorstel van Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Den Haag. [other] other
 • Lawson R.A. (2001), A Nemzetek Europai Csaladjanak Bovitese, Fundamentum 4: 5-12. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(8): 1065-1068. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(5): 684-688. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(6): 822-831. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(1): 106-118. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(4): 483-487. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(2): 251-257. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(3): 383-385. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin 26(7): 942-948. article in journal
 • Loof J.P., Lawson R.A. & Buyse A.C. (2001), Chroniques Strasbourgeoises, NJCM-Bulletin : 1065-1068. article in journal
 • Lawson R.A. (2001), Een onaanzienlijk teken boven de rampzaligheid: over de potentiële betekenis van het EVRM voor, tijdens en na een ramp. In: Muller E.R., Stolker C.J.J.M. (Eds.) Ramp en recht - Beschouwingen over rampen , verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, In: Meijers-reeks, nr. 37. Den Haag: Boom Juricische Uitgevers. 277-292. conference paper
 • Lawson R.A. (2001), Een Straatsburgse subsidiariteitstoets, NJB-kronieken 76: 2189-2189. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2001), Europees Kwartaalbericht. pp. 110-112, 274-276, 328-333, 454-457, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 1-14. article in journal
 • Lawson R.A. (2001), Extending the European Family of Nations- The Response of the Council of Europe to Growing Membership. In: Blokker N.M, Schermers H.G. (Eds.) Proliferation of International Organizations. Den Haag: Kluwer International Law. 415-432. conference paper
 • Lawson R.A. (2001), Ifade Hürriyetini Güvenceye Almak AIHM Ictihatlari, Fundamentum 6: 78-88. article in journal
 • Lawson R.A., Labuschagne B.C. & Golücke K (2001), Legal expertise of Draft Religious Denominations Act (adopted on first reading by the Bulgarian National Assembly). Straatsburg: Raad van Europa. report
 • Lawson R.A. (2001), Legal expertise of the Draft Consitutional Agreement between the State of Georgia and the Apostle Autocephalous Church of Georgia. Straatsburg: Raad van Europa. report
 • Loof J.P., Lawson R.A. & Kuijer M. (2001), Member of editorial staff NJCM-Bulletin 26(1 t/m 8). editorship of journal
 • Lawson R.A. (2001), Noodtoestand in Albanië. [other] other
 • Lawson R.A. (2001), Onvoldragen tolerantie : Over de moeizame ontwikkeling van een Europese tolerantienorm. In: Hooven ten M. (Ed.) De lege tolerantie - Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 142-157. conference paper
 • Lawson R.A. (2001), Over universele ambities en Europees burgerschap: de EU en de fundamentele rechten van derdelanders. In: Brouwer E., Groenendijk K. (Eds.) Derdelanders in de Europese Unie- Europees migratierecht vanuit Nederlands perspectief. Leiden: Forum. 113-132. book chapter
 • Loof J.P., Barkhuysen T., Lawson R.A., Hendriks A.C., Lenos E.E.V., Kuijer M., Loenen M.L.P., Myjer B.E.P., Verhey L.F.M., mede E. van der, Schröder N., Valenteijn R. & Wit J. de (2001), Overzicht van de Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1998 en 1999, NJCM-Bulletin 26(5): 564-667. article in journal
 • Lawson R.A. (2001), Rechtsmiddelen in en om Straatsburg, 50: 875-881. article in journal
 • Lawson R.A. & Kuijer M. (2001), Rechtspraak Europees Hof voor de rechten van de Mens, NJB-kronieken 76. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2001), Van Osman naar Osama: de mensenrechten na 11 september, NJCM-Bulletin 26(8): 967-969. article in journal
 • Lawson R.A. (2001), Vrijheid van godsdienst in Oost-Europa. [other] other
 • Lawson R.A. (2001), Vrijheid van godsdienst & registratie van kerkgenootschappen. [other] other
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 22 June 2000 2000; 389-391. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 8 February 2000, NJCM-Bulletin 2000; 901-905. article in journal
 • Lawson R.A. & Myjer E. (Eds.) (2000), 50 jaar EVRM: 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1950-2000 Meijers-reeks no. 18. Leiden: NJCM-Boekerij. editorship of book
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2000), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (3): 255-258. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2000), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (10): 489-492. article in journal
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2000), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (7): 307-311. article in journal
 • Lawson R.A. & Bulterman M.K. (2000), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 108-111. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. (2000), Het EU-grondrechtenhandvest - Een achtergrondschets, NJCM-Bulletin 25-5: 925-935. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Bulterman M.K. (2000), Het EU-grondrechtenhandvest: méér dan een festijn voor juristen, Internationale Spectator 54(9): 423-429. article in journal: refereed
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (2000), Het EU-Grondvestenhandvest: méér dan een festijn voor juristen, Internationale Spectator : 423-429. article in journal
 • Lawson R.A. (2000), Het EVRM in vogelvlucht. In: Lawson R.A., Myjer E. (Ed.) Vijftig jaar EVRM. Leiden: NJCM-Boekerij. 3-23. conference paper: refereed
 • Kuijer M. & Lawson R.A. (2000), Katern Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, NJB-kronieken . article in journal: refereed
 • Lawson R.A., CMLRev 2000; 983-990. article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 6 April 2000, Nemesis 2000; 6-9. article in journal
 • Lawson R.A. 2000; 175-182. article in journal
 • Lawson R.A. (2000), Review of: Dijk P. van (2000) Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Netherlands International Law Review 47: 85-88. book review
 • Lawson R.A. (2000), Mensenrechten ex cathedra in Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2001. Alphen: Dux in iura / Tjeenk Willink. report
 • Lawson R.A. (2000), Portret van S.K. Martens. In: Lawson R.A., Myjer E. (Ed.) Vijftig jaar EVRM. Leiden: NJCM-Boekerij. 551-574. conference paper: refereed
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (2000), Raad van Europa - Divers nieuws, NJCM-Bulletin 25. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2000), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 25(6): 1120-1127. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2000), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 25(5): 1028-1031. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2000), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 25(2): 726-730. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2000), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 25(4): 911-913. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (2000), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 25(3): 810-815. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Asser W.D.H. (2000), Rechtsgevolgen voor de nationale procedure na een veroordeling door het EHRM, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 161: 168-173. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Kuijer M. (2000), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, NJB-kronieken . article in journal: refereed
 • Lawson R.A. (2000), Ululare vel iubilare? Het EU-handvest als verwarrend verjaardagscadeau voor het EVRM, NJCM-Bulletin 25-5: 938-946. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. (2000), Verschillende passages in het Verslag van de op 11 juni 1999 te 's-Hertogenbosch gehouden algemene vergadering van de NJV, tijdens welke werd beraadslaagd over preadvies van Lawson "De internationale rechter en de Nederlandse rechtsorde". [other] other
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 14 December 1999, NJCM-Bulletin 2000; 693-697. article in journal
 • Lawson R.A. (1 December 1999), the status of human rights in eu law (Lecture). brussel. other
 • Lawson R.A. (20 November 1999), The response of the council of Europe to growing membership (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (8 November 1999), inleiding - het europees verdrag inzake de rechten van de mens (Lecture). zutphen. other
 • Lawson R.A. (5 October 1999), judicial protection in the european communities (Lecture). leiden. other
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 28 July 1999, NJCM-Bulletin 1999; 975-984. article in journal
 • Lawson R.A. (14 July 1999), European protection of human rights (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (9 June 1999), The european convention on human rights (Lecture). Soesterberg. other
 • Lawson R.A. (28 April 1999), Het EVRM en de Europese Gemeenschappen-Bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties (PhD thesis). Deventer: Kluwer. Supervisor(s) and Co-supervisor(s):Schermers H.G. PhD thesis
 • Lawson R.A. (2002), Het EVRM in de rechtspraak van het hof van justitie. In: Het EVRM in de rechtspraak van het hof van justitie. deventer: kluwer. 397-417. book chapter
 • Lawson R.A. (16 March 1999), Human rights aspects of registered partnerships and other forms of non marital cohabitation (Lecture). Den Haag. other
 • Lawson R.A. (23 February 1999), interview ofer Öcalan (Lecture). Leiden. other
 • Lawson R.A. (18 February 1999), Het EVRM en de Europese gemeenschappen (Lecture). leiden. other
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 18 February 1999 1999; 387-392. article in journal
 • Lawson R.A. (10 February 1999), judicial protection in the european communities (Lecture). leiden. other
 • Lawson R.A. (31 January 1999), seminar over het evrm (Lecture). chisinau. other
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 21 January 1999, NJCM-Bulletin 1999; 763-770. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), bespreking van het preadvies de internationale rechter en de nederlandse rechtsorde (Lecture). other
 • Kuijer M. & Lawson R.A. (1999), boeken en tijdschriften, NJCM-Bulletin 7: 1009-1012. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), boeken en tijdschriften, NJCM-Bulletin 3, 4 en 8. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), "Boeken en tijdschriften". NJCM-Bulletin. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (1999), De internationale rechter en de Nederlandse rechtsorde. Zwolle: Tjeenk Willink, handelingen nederlandse juristenvereniging. book
 • Lawson R.A. (1999), De internationale rechter en de Nederlandse rechtsorde; preadvies Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. book
 • Bulterman M.K. & Lawson R.A. (1999), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (10): 419-422. article in journal
 • Lawson R.A. & Swaak C.R.A. (1999), europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht . article in journal
 • Lawson R.A. & Swaak C.R.A. (1999), Europees Kwartaalbericht. Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht: 419-422. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (1999), europees recht, juli(72): 3609-3612. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), Europees Recht. Ars Aequi Katern: 3509-3512. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. (1999), ferrari tegen italië, NJCM-Bulletin 7: 975-984. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), garcia ruiz tegen spanje, milde motiveringsplicht onder art. 6 evrm, NJCM-Bulletin 6: 763-770. article in journal
 • Lawson R.A. (1999), leading cases of the european court of human rights. nijmegen: ars aequi libri. book
 • Lawson R.A. & Schermers H.G. (1999), Leading Cases of the European Court of Human Rights. Nijmegen: Ars Aequi Libri. book
 • Lawson R.A. & Schermers H.G. (1999), leading cases of the european court of human rights, tweede druk. nijmegen: ars aequi. book
 • Lawson R.A. (1999), matthews tegen vk, : 387-392. article in journal
 • Loof J.P., Dersjant N., Emmerik M.L. van, Kuijer M., Lawson R.A., Loenen M.L.P., Myjer E., Verhey L.F.M., Woltjer A.J.T. & Zaaijer B.M.T.L. (1999), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1997, NJCM-Bulletin 24(1): 51-96. article in journal
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (1999), raad van europa - divers nieuws, NJCM-Bulletin 1 t/m 8. article in journal
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (1999), Raad van Europa - Divers nieuws. NJCM-Bulletin. article in magazine/newspaper
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(6): 801-808. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(3): 394-397. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(5): 686-690. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(4): 559-563. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(2): 28\97-301. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(8): 1146-1150. article in journal: refereed
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1999), Raad van Europa: divers nieuws, NJCM-Bulletin 24(1): 156-159. article in journal: refereed
 • Kuijer M. & Lawson R.A. (1 January 1999), rechtspraak europees hof voor de rechten van de mens. NJB-kronieken. article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. & Kuijer M. (1999), Rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Nederlands Juristenblad . article in magazine/newspaper
 • Lawson R.A. & luijer M. (1999), rechtspraak europees hof voor de rechten van de mens, Nederlands Juristenblad . article in journal
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 26 February 1998 1998. annotation
 • Lawson R.A., annotation: EHRM 24 February 1998, NJCM-Bulletin 1998. annotation
 • Lawson R.A. (1998), Boeken en Tijdschriften, NJCM-Bulletin 23(4 t/m 8). article in journal
 • Lawson R.A. (1998), Een nieuw Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Nederlands Juristenblad : 1903-1907. article in journal
 • Lawson R.A. (1998), EHRM verlangt geen ambtshalve toetsing, Nederlands Juristenblad jrg 73: 1074-1075. article in journal
 • Lawson R.A. & Swaak C.R.A. (1998), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht : 45-48. article in journal
 • Lawson R.A. & Toenen M. (1998), Net naast het hart, Nemesis (14): 34. article in journal
 • Lawson R.A. (1998), Out of Control-State Responsibility and Human Rights: Will the ILC's. In: The Role of the Nation State in the 21st Century - Essays in Honour of Peter Baehr. Den Haag: Kluwer Law International. 91-116. book chapter
 • Emmerik M.L. van, Loof J.P., Barkhuysen T., Woltjer A.J.T., Lawson R.A., Zaaijer B.M.T.L., Loenen M.L.P., Verhey L.F.M., Ellens P.J. & Heerma van Voss G.J.J. (1998), overzicht van Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot het internationale recht inzake de rechten van de mens over 1996, NJCM-Bulletin 22-8: 1006-1051. article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1998), Raad van Europa - divers nieuws, NJCM-Bulletin 23(1 t/m 8). article in journal
 • Loof J.P. & Lawson R.A. (1998), Raad van Europa divers nieuws, NJCM-Bulletin (diverse): 88-1112. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Kuijer M. (1998), rechtspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Nederlands Juristenblad . article in journal
 • Lawson R.A. (1998), Staatsaansprakelijkheid ejgens individuen: beginselen en procedures - Interventie, Mededelingen NVIR 116: 14-17. article in journal
 • Lawson R.A. & Myjer E. (1997), De zaak loopt volstrekt uit de hand.., NJCM-Bulletin 22(2): 104-123. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Swaak C.R.A. (1997), Europees kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (6): 229-232. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Swaak C.R.A. (1997), Europees Kwartaalbericht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (3): 109-113. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. (1997), Foltering in Turkije: tweede publieke verklaring van het CPT, NJCM-Bulletin 22(2): 214-219. article in journal: refereed
 • Lawson R.A. & Schermers H.G. (1997), Leading Cases of the European Court of Human Rights. Nijmegen: Ars Aequi Libri. book
 • Lawson R.A. & Loof J.P. (1997), Raad van Europa - Divers nieuws, NJCM-Bulletin 22(1): 70-71. article in journal: refereed
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten Lid redactie NJCM-Bulletin (sinds 1991)
 • Curatorium Schermers-leerstoel Recht der Internationale Organisaties Lid curatorium
 • Kirchheiner Stichting voor Ombudsman en Democratie Bestuurslid
 • Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Lid
 • Universiteit Leiden - Green Office (LUGO) Voorzitter Raad van Advies
 • Volkenrechtelijk dispuut prof. B.M. Telders Erevoorzitter
 • Curatorium bijzondere leerstoel Leer der Sociale Zekerheid Lid
 • EU Grondrechtenagentschap Lid en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
 • Stedelijk Gymnasium Leiden Raad van Toezicht
 • Stichting Geuzenpenning Bestuurslid
This website uses cookies.  More information.