Universiteit Leiden

nl en
Thema

Organisatie

De directie Strategische Communicatie en Marketing (SC&M) organiseert het lustrum. Vijf kwartiermakers werken de eerste ideeën voor de lustrumviering uit tot concrete plannen. 

De Klankbordgroep Lustrum is een brede vertegenwoordiging van de universiteit in Leiden en Den Haag. De leden zijn ambassadeurs van het lustrum en fungeren samen als klankbord voor opdrachtgevers en organisatoren van het lustrum.

Kwartiermakers

Leden van de Klankbordgroep Lustrum

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.