Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Reward Systems in Prison

  • J.M. Elbers
Datum
woensdag 19 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P. Nieuwbeerta
  • Prof.mr.dr. M. Boone
  • dr. E. van Ginneken

Samenvatting

Sinds 2014 kunnen gedetineerde personen in Nederland beloningen verdienen door ‘goed’ gedrag te vertonen. Dit systeem was nog nooit degelijk geëvalueerd. Dit proefschrift bevat daarom plan-, proces- en effectevaluatie van het beloningssysteem. De planevaluatie toont aan dat de beleidstheorie op enkele punten niet goed te onderbouwen is met wetenschappelijke kennis. Bijvoorbeeld de aanname dat de gehanteerde beloningen aanzetten tot goed gedrag en mogelijk duurzame gedragsverandering. De procesevaluatie, op grond van Life in Custody study surveydata (N= 1011), toont bovenal aan dat gedetineerde personen die verminderd zelfredzaam zijn (bijv. moeite hebben met sociaal contact, planning, klokkijken) minder vaak goed gedrag vertonen en ook minder vaak beloond worden. In de praktijk lijkt het ontvangen van beloningen vooral af te hangen van de mate waarin een persoon wangedrag vertoont. Daarnaast worden volgens gedetineerde personen de beloningen niet consistent toegekend aan ieder persoon die zich goed gedraagt, wat de effectiviteit van het systeem kan vertekenen. Uit de effectevaluatie blijkt dat sommige (maar niet alle) beloningen, gevoelens van autonomie kunnen stimuleren.
Op grond van deze bevindingen worden beleidsmakers allereerst geadviseerd om het systeem aan te passen aan het niveau van zelfredzaamheid van gedetineerde personen. Juist personen die verminderd zelfredzaam zijn hebben namelijk baat bij adequate ondersteuning bij gedragsverandering en re-integratie. Daarnaast wordt geadviseerd om het gebruik van beloningen als voornaamste middel voor het stimuleren van gedragsverandering te heroverwegen. Het bevorderen van intrinsieke beweegredenen voor gedragsverandering ligt meer voor de hand, gegeven de lange termijn effecten die dat kan sorteren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.