Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The challenge of quality assessment and regional perfusion to increase donor organ utilisation

  • F.E.M. van de Leemkolk
Datum
woensdag 15 mei 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.J. Ploeg
  • Prof.dr. I.P.J. Alwayn
  • dr. V.A.L. Huurman

Samenvatting

In dit proefschrift zijn verschillende manieren onderzocht hoe we het gebruik van donororganen, afkomstig van overleden donoren, kunnen verhogen zonder de resultaten na transplantatie te verslechteren.

Allereerst geven de resultaten aan dat het afwijzen van donornieren met acute nierschade (AKIN stadium 1 of 2) niet gerechtvaardigd is. Deze donornieren geven namelijk vergelijkbare resultaten na transplantatie, in vergelijking met donornieren die geen schade bevatten. Het accepteren van donornieren met acute nierschade kan dan ook de donorpool vergroten en hierbij het orgaangebruik verhogen. Verder zijn klinisch relevante biomarkers, zoals cel-vrij ongemethyleerd-insuline-DNA, FMN, GSN, IGFBP3 en IGF2R geïdentificeerd en onderzocht. Een aantal van deze markers kunnen, indien op de juiste manier geanalyseerd en gevalideerd, een belangrijke bijdrage leveren aan een betere beoordeling van de ‘viability’ van het donororgaan. Hiermee ondersteunen zij de behandelend arts bij de beslissing of een donororgaan moet worden geaccepteerd of geweigerd voor transplantatie.

Daarnaast worden de verschillende aspecten van abdominale regionale perfusie (aNRP) beschreven. Deze nieuwe machineperfusie-techniek blijkt veilig en goed toepasbaar. Op dit moment ontbreekt het echter aan consensus over beoordelingsparameters tijdens perfusie, gestandaardiseerde protocollen en uitkomstmaten. Een gerandomiseerde klinische studie is nog steeds noodzakelijk. Hiermee kan de superioriteit van aNRP voor elk individueel buikorgaan (lever, nier en alvleesklier) wetenschappelijk worden aangetoond, in vergelijking met andere succesvolle orgaanperfusie technieken. Indien met deze klinische studie kan worden aangetoond dat aNRP betere transplantatieresultaten oplevert en tegelijkertijd het orgaan gebruik verhoogd, zal aNRP de minst complexe methode en meest kosteneffectieve vorm zijn van orgaanpreservatie bij DCD-donatie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.