Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Towards understanding Clostridioides difficile colonization

  • M.J.T. Crobach
Datum
woensdag 14 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. E.J Kuijper
  • dr. E.M. Terveer

Samenvatting

In onze dikke darm leven miljarden micro-organismen, die we tezamen de darmmicrobiota noemen. Een verstoring van deze darmmicrobiota kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Het bekendste voorbeeld hiervan is een infectie met de darmbacterie Clostridioides difficile, die in het ziekenhuis vaak gezien wordt bij patiënten na antibioticagebruik. Terwijl bij gezonde mensen de groei van deze bacterie onderdrukt zou worden door een ingewikkeld samenspel van hun darmmicrobiota, kan C. difficile zich in een verstoorde darmmicrobiota flink gaan vermeerderen en toxines (gifstoffen) gaan produceren. Deze toxines veroorzaken klachten zoals diarree en soms een levensbedreigende darmontsteking. Er zijn echter ook mensen waarbij C. difficile zich wel weet te nestelen in de darm, maar (nog) geen symptomen veroorzaakt. Deze mensen noemen we asymptomatische dragers van C. difficile.

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift had tot doel om asymptomatisch C. difficile dragerschap beter te begrijpen. De verschillen tussen de darmmicrobiota van dragers en patiënten met een C. difficile infectie werden onderzocht om beter te kunnen begrijpen welke factoren bepalen of zich dragerschap of infectie ontwikkeld. Ook wordt ingegaan op hoe we met de beschikbare laboratoriumtesten het beste onderscheid kunnen maken tussen deze twee situaties. Daarnaast werd onderzocht wat dragerschap voor gevolgen heeft voor de drager zelf èn voor de verdere verspreiding van de C. difficile bacterie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.