Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing

Schrijven, drukken, schrappen? Max Havelaar in tijden van sensitivity reading, laaggeletterdheid en ontlezing

Datum
donderdag 7 september 2023
Tijd
Serie
Bert van Selm-lezing
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
011

32e Bert van Selm-lezing

Op donderdag 7 september 2023 vindt voor de tweeëndertigste keer de Bert van Selm-lezing plaats. De lezing wordt dit jaar gehouden door prof. dr. Jacqueline Bel (Vrije Universiteit Amsterdam), hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde (Multatuli-leerstoel).

Prof.dr. Jacqueline Bel

Schrijven, drukken, schrappen? Max Havelaar in tijden van sensitivity reading, laaggeletterdheid en ontlezing

Is de literatuur nog wel veilig voor ingrepen door uitgevers en sensitivity readers? Die vraag werd voorjaar 2023 actueel door de rel over het censureren van romans van Roald Dahl. Is literatuur dan heilig, was tegelijkertijd de kwestie in het licht van laaggeletterdheid en ontlezing?  Aan de hand van een ontdekkingstocht langs de editiegeschiedenis van de Max Havelaar (1860) van Multatuli én een proeve van sensitivity reading van deze roman, onderzoekt Jacqueline Bel de materie. Spoiler: deskundigheid gaat boven sensitiviteit.

Over de spreker

Professor Jacqueline Bel is gespecialiseerd in de literatuur van het fin de siècle, de eerste helft van de 20e eeuw, de twee wereldoorlogen en de (post)koloniale literatuur.  Momenteel werkt zij aan een boek over de Joodse stadsroman in de eerste helft van de 20e eeuw en een boek over Multatuli. In 2021 verscheen De postkoloniale spiegel, De Nederlandse letteren herlezen, een boek dat zij samen met Rick Honings en Coen van 't Veer samenstelde.

Jacqueline Bel is voorzitter van het J.I. de Haan Genootschap en was tot september 2022 vice-voorzitter van de Stichting Willem Frederik Hermans Instituut. Tot juni 2022 was zij jurylid van de BNG-Literatuurprijs. Nu is zij jurylid van de Henriette Roland Holst Prijs en het Charlotte Köhler Stipendium.

Zij is redacteur van het tijdschrift Indische letteren en het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zij is tevens lid van de adviesraad van het Vlaamse-Nederlandse literair-historische tijdschrift Zacht Lawijd.

Toegang tot de lezing

Alumni van de opleiding Nederlands, studenten, docenten, collega’s, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De toegang is vrij, u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Uitgave van de lezing

De lezing wordt, zoals elk jaar, door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met uitgeverij Primavera Pers in boekvorm uitgegeven en verschijnt op 7 september. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 8,90 (of een veelvoud daarvan) over te maken op NL77INGB0003881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden te Leiden, onder vermelding van ‘Bert van Selmlezing 2023’ en uw adresgegevens.

Neem deel aan de lezing via de livestream.

Het is ook mogelijk de lezing te volgen via de livestream in onderstaande link.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.