Universiteit Leiden

nl en

Orthopedagogiek

Onderzoek

Binnen Orthopedagogiek bestaan de volgende onderzoekslijnen. Deze lijnen zijn verweven met het onderwijs in de bachelor en masterspecialisaties Orthopedagogiek.

Neuropedagogiek & ontwikkelingsstoornissen

Het onderzoek binnen de sectie Neuropedagogiek & ontwikkelingsstoornissen is gericht op bestudering van sociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met de nadruk op de ontwikkeling van probleemgedrag, variërend van milde tot ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het gaat hierbij om het onderzoek m.b.t. aard, beloop, diagnostiek, preventie en behandeling van probleemgedrag, waaronder beïnvloeding van de relatie tussen opvoeders en kinderen, zowel in het gezin als op school.

Meer over Neuropedagogiek & ontwikkelingsstoornissen ››

Jeugdhulpverlening en probleemgedrag bij jongeren

Jeugdigen staan, net als volwassenen, in contact met anderen. In de communicatie is er sprake van beïnvloeding van gedrag en ontwikkeling. Het onderzoek op het terrein van jeugdhulpverlening en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren is gericht op de bestudering van risico’s in die ontwikkeling van jeugdigen. Bovendien worden interventies bestudeerd die erop gericht zijn problematiek te voorkomen, te verminderen, hanteerbaar te maken dan wel op te lossen.

Meer over Jeugdhulpverlening ››

Leerproblemen

Bij Leerproblemen wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop leerproblemen tot ontwikkeling komen en naar mogelijke interventies.

Meer over Leerproblemen ››

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie