Universiteit Leiden

nl en

Orthopedagogiek

Onderwijs

De specialisatie Orthopedagogiek biedt op onderzoek gebaseerd inzicht in de aard, ernst en oorzaken van problemen van kinderen en jongeren én in effectieve behandelingen of programma’s.

In deze masterspecialisatie staan ernstige problemen bij de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding, en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen die de problemen hebben voor opvoeding, onderwijs en zorg. Bij de problemen kun je denken aan een verstandelijke handicap, ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) maar ook gedragsproblemen die zich bij kinderen of jongeren voordoen. Je verdiept je dus in onderwerpen die maatschappelijk van groot belang zijn.

Al deze problemen ontstaan door een ingewikkeld samenspel van factoren: de genetische bagage van een kind, processen in de hersenen maar ook de omgeving van een kind: het gezin waarin hij opgroeit, de leerkrachten op school en leeftijdsgenoten. Je leert deze processen te ontrafelen en te analyseren en de problemen op basis van een gedegen diagnose te behandelen.

Het programma

Het programma kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak. Het combineert orthopedagogische, neuropedagogische en sociologische kennis en inzichten. Maar ook inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, interculturele pedagogiek en sociale psychologie komen aan bod. Onderzoek naar de oorzaken van en mogelijkheden om problematische opvoedingsituaties te beïnvloeden gaat uit van een meervoudig risicomodel. De ontwikkeling van kinderen is de uitkomst van de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Het is belangrijk om de risico- en beschermende factoren in het kind én zijn omgeving (gezin, school, leeftijdgenoten) in kaart te brengen evenals de manieren waarop ze elkaar kunnen beïnvloeden.

Voor wie is de specialisatie bedoeld?

Deze masterspecialisatie is bedoeld voor studenten die expert op het gebied van ontwikkelingsproblemen van kinderen en jongeren willen worden. Met de kennis en vaardigheden die studenten opdoen kunnen zij de situatie van kinderen en jongeren die in problemen zijn geraakt of dreigen te raken zodanig analyseren en beïnvloeden dat de geconstateerde problematische opvoedingssituatie weer perspectiefvol wordt. Orthopedagogen leveren een bijdrage aan het wegnemen, compenseren of dragelijk maken van ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie