Universiteit Leiden

nl en

Orthopedagogiek

Onderwijs

Orthopedagogiek biedt op onderzoek gebaseerd inzicht in de aard, ernst en oorzaken van problemen van kinderen en jongeren én in effectieve behandelingen of programma’s.

De afdeling Orthopedagogiek verzorgt verschillende vakken in de basisbachelor Pedagogische Wetenschappen evenals de vakken van de Bachelorspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen.

In de Masteropleiding Education and Child Studies verzorgt de afdeling de specialisatie Orthopedagogiek. Hiernaast verzorgt de afdeling Orthopedagogiek vakken in de masterspecialisaties Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs.

Masterspecialisatie Orthopedagogiek

In de masterspecialisatie staan ernstige problemen bij de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal. Daarbij kan het gaan om problemen die samenhangen met de opvoeding, en in alle gevallen gaat het ook om de gevolgen die de problemen hebben voor opvoeding, onderwijs en zorg. Bij de problemen kun je denken aan een verstandelijke handicap, ontwikkelingsstoornissen - zoals autisme, maar ook gedragsproblemen die zich bij kinderen of jongeren voordoen. Je verdiept je dus in onderwerpen die maatschappelijk van groot belang zijn.

Meer over de masterspecialisatie Orthopedagogiek ››

Masterspecialisatie Leerproblemen

Het programma van deze masterspecialisatie gaat zowel over algemene leerproblemen, zoals dyslexie dyscalculie, als over leerproblemen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld ADHD, ADD en spraak- een taalstoornissen.

De masterspecialisatie Leerproblemen bestaat uit vier inhoudelijke vakken, een stage en het masterproject.

Meer over de masterspecialisatie Leerproblemen

Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs

In deze masterspecialisatie gaat over het op basis van wetenschappelijke inzichten identificeren, diagnosticeren en ontwerpen van passend onderwijs voor kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen, emotionele en sociale problemen.

De masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs bestaat uit vier inhoudelijke vakken, een stage en het masterproject.

Meer over de masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs

NVO-registratie
De Leidse masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs voldoen, in combinatie met de Leidse bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen – specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Overig masteronderwijs

Ook binnen de masterspecialisaties Applied Neuroscience in Education and Child Studies en Digital Media in Human Development geeft de afdeling onderwijs, evenals in de Research Masteropleiding Developmental Psychopathology in Education and Child Studies.