Universiteit Leiden

nl en

Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs

Onderwijs

De programmagroep Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs verzorgen ook onderwijs binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Gedurende de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen kun je je in het teede en derde jaar al specialiseren in Leerproblemen.

Masterspecialisaties

De masterspecialisatie 'Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs' bereidt studenten voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag. Doel is deze leerlingen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden. Deze specialisatie is, op een vak na, Nederlandstalig. 'Learning Problems and Impairments (International track)' is volledig Engelstalig.

De specialisatie 'Leerproblemen' biedt een combinatie van theoretische inzichten, diagnostische vaardigheden en behandelingsstrategieën. Studenten leren algemene leerproblemen herkennen, zoals dyslexie, hyperlexie en dyscalculie, evenals leerproblemen veroorzaakt door ADHD, ADD of spraak- en taalstoornissen. 

Studiegids

De masterspecialisaties 'Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs', 'Learning Problems and Impairments (internationalt track) en 'Leerproblemen' maken deel uit van de masteropleiding Education and Child Studies. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.