Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Pesten in India; de rol van de leerkracht

-

Achtergrond

Pesten kan het best worden begrepen als een proces dat voorkomt uit de wederzijdse interactie tussen persoonlijke kenmerken en invloeden vanuit het gezin, van leeftijdgenoten, school en culturele gemeenschap. Pesten heeft ernstige en lang aanhoudende gevolgen voor alle betrokkenen, ook voor “toeschouwers”.

Dit onderzoek betreft een longitudinale studie met drie meetmomenten. Het doel is om te achterhalen wat risico- en beschermende factoren zijn van pesten en slachtofferschap voor leerlingen in Indiase scholen. We richten ons op de rol van de minderheids- of meerderheidspositie in klas en gemeenschap (denk aan kasteverschillen, verschillen in sociaaleconomische leefomstandigheden) en op de vraag welke rol de houding en het gedrag van de leerkracht speelt bij het ontstaan, verergeren, verminderen of voorkomen van pesten en van de gevolgen van pesten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.