Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De ontwikkeling van kinderen in pleegzorg

-

Contact
Mitch van Geel
Financiering
Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Achtergrond

Kinderen in de pleegzorg ervaren veelvuldig sociale, emotionele en gedragsproblemen. Dit is misschien niet verassend. Immers, deze kinderen groeien doorgaans, voordat ze in een pleeggezin zijn geplaatst, voor kortere of langere tijd zijn op onder stressvolle en anderszins moeilijke opvoedingsomstandigheden. Het verassende en tegelijkertijd teleurstellende is vooral dat die problemen bij veel kinderen in de pleegzorg niet afnemen. Bij sommige kinderen is zelfs sprake van het verergeren van problemen.

Het doel van dit project is om beter begrip te ontwikkelen van de omstandigheden waaronder kinderen in de pleegzorg juist wel problemen te boven komen en zich positief en gelukkig ontwikkelen.

Informatie over het onderzoek voor pleegouders ››

Hoe wordt het perspectief van pleegkinderen in Nederland bepaald? ›› (september, 2014)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.