Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Het bestrijden van pesten door het versterken van zelf-bekrachtiging

-

Contact
Paul Vedder

Achtergrond

Gezien de vele negatieve gevolgen en de vele kinderen die worden getroffen door pesten, hoeft het nauwelijks betoog dat pesten op school moet worden aangepakt.

Een uitdaging daarbij is dat scholen veelal te maken hebben met overvolle lesprogramma’s en het, onder andere daardoor, erg moeilijk vinden om een pestprogramma te gaan gebruiken. Dit project is opgezet in de hoop dat we een korte, maar effectieve interventie kunnen ontwikkelen, die vanwege de kortheid en het gemak door meer scholen wordt gebuikt en daardoor voor veel leerlingen een oplossing kan bieden voor pestproblemen. We ontwikkelen, implementeren en testen een serie korte interventies gericht op “zelf-bekrachtiging” of “self-affirmation”. De focus op zelf-bekrachtiging is interessant en veelbelovend omdat eerdere studies hebben laten zien dat dergelijke programma’s schoolresultaten kunnen verbeteren, sociaal gedrag kunnen versterken en jongeren kunnen aansporen anderen te ondersteunen in emotioneel moeilijke omstandigheden. Dit zijn zaken die nodig lijken om ook pesten en de gevolgen van pesten te verminderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.