Universiteit Leiden

nl en

Rechtsfilosofie

Onderwijs

Bachelor en master

De afdeling Rechtsfilosofie verzorgt onderwijs op het terrein van rechtsfilosofie in alle fasen van de studie Bachelor Rechtsgeleerdheid, alsmede de studie Bachelor Notarieel Recht, Bachelor Criminologie en Major/Minor combinaties. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, specialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht.

Bachelor, master en Honours College Law

  1. Het voor rechtenstudenten verplichte vak Rechtsfilosofie I in het eerste semester van het derde jaar (coördinator Dr. T.J.M. Slootweg). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.
  2. Het gebonden keuzevak Rechtsfilosofie II in het tweede semester van het derde jaar (coördinator prof. dr. A.A.M. Kinneging). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.
  3. Het vak Great Books voor het Honours College Law
  4. Diverse vakken aan het Leiden University College
  5. Diverse keuzevakken

De Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht heeft als doel de student de inzichten en vaardigheden bij te brengen die hem of haar in staat stellen het recht dieper te doorgronden en het op verantwoorde, prudente wijze in praktijk te brengen. Voor filosofisch geïnteresseerde juristen is de Leidse Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht een heel serieuze optie. 

Rechtsfilosofie verzorgt diverse vakken in de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht (coördinator  master dr. G. Molier). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.

Honours College Law is er voor juridische en criminologische studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het betreft een extracurriculair traject. Het college Great Books geeft aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.

Scripties

Coördinator van de bachelorscripties is Dr. T.J.M. Slootweg.

Voor meer informatie over het schrijven van een bachelor- of masterscriptie bij Paul Cliteur, raadpleeg dit studiemateriaal.

Coördinator van de masterscripties is Dr. T.J.M. Slootweg.

Voor meer informatie over het schrijven van een bachelor- of masterscriptie bij Paul Cliteur, raadpleeg dit studiemateriaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.