Universiteit Leiden

nl en

Rechtsfilosofie

Onderwijs

De afdeling rechtsfilosofie verzorgt onderwijs op het terrein van rechtsfilosofie in alle fasen van de studie Bachelor Rechtsgeleerdheid, alsmede de studie Bachelor Notarieel Recht, Bachelor Criminologie en Major/Minor combinaties. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, specialisatie Encyclopedie en filosofie van het recht.

Bacheloronderwijs:

  1. Het voor rechtenstudenten verplichte vak Rechtsfilosofie I in het eerste semester van het derde jaar (coördinator Mr. dr. B.C. Labuschagne). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.
  2. Het gebonden keuzevak Rechtsfilosofie II in het tweede semester van het derde jaar (coördinator Mr. dr. B.C. Labuschagne). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.
  3. Het vak Great Books voor het Honours College Law
  4. Diverse vakken aan het Leiden University College
  5. Diverse keuzevakken

Bachelorscripties:

Coördinator Dr. T.J.M. Slootweg

Masteronderwijs:

De Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht heeft als doel de student de inzichten en vaardigheden bij te brengen die hem of haar in staat stellen het recht dieper te doorgronden en het op verantwoorde, prudente wijze in praktijk te brengen. Voor filosofisch geïnteresseerde juristen is de Leidse Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht een heel serieuze optie. 

Rechtsfilosofie verzorgt diverse vakken in de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht (coördinator  master Mr.dr. G. Molier). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie.

Masterscripties:

Coördinator Mr. dr. B.C. Labuschagne