Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Rechtsfilosofie

Rechtsfilosofie is reflectie en bezinning op de grondslagen van het recht. Welke waarden, beginselen, deugden, maar ook welk mensbeeld en wereldbeeld liggen ten grondslag aan het recht en de rechtvaardigheid.

Metafysica, ontologie, epistemologie, wijsgerige antropologie, waardenleer, ethiek, sociale en politieke filosofie zijn relevant voor de rechtsfilosofie, naast de meer op rechtsvinding en rechtstoepassing gerichte rechtstheorie en rechtsmethodologie.