Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Encyclopedie van de rechtswetenschap

Onderwijs

Het onderwijs dat de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap verzorgt richt zich op drie aanduidingen: recht, rechtvaardigheid en juridische kennis.

Recht

Bij het eerste vak Inleiding recht (aangeboden in het eerste semester) gaat het om een inleiding in het positieve recht. In zeven weken worden na een korte inleiding over de aard van de rechtswetenschap de verschillende rechtsgebieden getypeerd: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht en internationaal publiekrecht. Het gaat hier om een kennismaking met wat juristen noemen het positieve recht. Bij dit vak worden studenten ook getraind in het schrijven van een juridisch pleidooi ofwel het oplossen van een juridische casus.

Rechtvaardigheid

Bij het tweede vak Grondslagen van het recht (aangeboden in het tweede semester) gaat het om een bezinning op de grondslagen van de rechtsorde. Hier worden de meer normatieve vragen van de rechtswetenschap behandeld, zoals de betekenis van het contract, de aard van democratie en rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en constitutionele toetsing.

Juridische kennis

Bij het derde vak Methoden & technieken van de rechtswetenschap (ook aangeboden in het tweede semester) gaat het om methodische vragen rond recht en rechtswetenschap. Het centrale probleem is hier: hoe komen we aan betrouwbare kennis in het recht? Drie onderwerpen (telkens twee weken) worden behandeld: (1) de aard van wetenschappelijke kennis in zijn algemeenheid, (2) de aard van juridische kennis in het bijzonder, (3) betrouwbaarheid en bewijs. Daarnaast worden basistechnieken van de juridische schrijfvaardigheid en juridische argumentatie geoefend met studenten.