Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Onderwijs

Bachelor en master

Bachelorvakken van de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Encyclopedie van de Rechtswetenschap bestaat uit drie onderdelen of drie deelvakken die we kort kunnen typeren aan de hand van drie aanduidingen: recht (het vak Inleiding Recht), rechtvaardigheid (het vak Grondslagen van het Recht) en juridische kennis (het vak Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap).

Bij het eerste vak Inleiding Recht (coördinator Mr.dr. G. Molier), aangeboden in het eerste semester, gaat het om een inleiding in het positieve recht. In zeven weken worden na een korte inleiding over de aard van de rechtswetenschap de verschillende rechtsgebieden getypeerd: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht en internationaal publiekrecht. Het gaat hier om een kennismaking met wat juristen noemen het positieve recht. Bij dit vak worden studenten ook getraind in het schrijven van een juridisch pleidooi ofwel het oplossen van een juridische casus.

Voor meer informatie: e-studiegids Inleiding Recht

Bij het tweede vak Grondslagen van het Recht (coördinator Mr. dr. A.J. Kwak), aangeboden in het tweede semester, gaat het om een bezinning op de grondslagen van de rechtsorde. Hier worden de meer normatieve vragen van de rechtswetenschap behandeld, zoals de betekenis van het contract, de aard van democratie en rechtsstaat, de scheiding van kerk en staat en constitutionele toetsing.

Voor meer informatie: e-studiegids Grondslagen van het Recht

Bij het derde vak Methoden & Technieken van de Rechtswetenschap (coördinator Mr. dr. B.R. Rijpkema), ook aangeboden in het tweede semester, gaat het om methodische vragen rond recht en rechtswetenschap. Het centrale probleem is hier: hoe komen we aan betrouwbare kennis in het recht? Drie onderwerpen (telkens twee weken) worden behandeld: (1) de aard van wetenschappelijke kennis in zijn algemeenheid, (2) de aard van juridische kennis in het bijzonder, (3) betrouwbaarheid en bewijs. Daarnaast worden basistechnieken van de juridische schrijfvaardigheid en juridische argumentatie geoefend met studenten.

Voor meer informatie: e-studiegids Methoden & Technieken van de Rechtswetenschap

Master Encyclopedie en Flosofie van het Recht

De Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht heeft als doel de student de inzichten en vaardigheden bij te brengen die hem of haar in staat stellen het recht dieper te doorgronden en het op verantwoorde, prudente wijze in praktijk te brengen. Voor filosofisch geïnteresseerde juristen is de Leidse Masterspecialisatie Encyclopedie en Filosofie van het Recht een heel serieuze optie.

Encyclopedie verzorgt diverse vakken in de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht (coördinator master Dr. G. Molier). Raadpleeg de e-studiegids voor meer informatie of kijk op Opleidingen voor meer informatie over onze master.

Scripties

Coördinator van de bachelorscripties is Dr. T.J.M. Slootweg.

Masterscripties

Coördinator van de masterscripties is Dr. T.J.M. Slootweg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.