Universiteit Leiden

nl en

Boek

Bedrijfsovername

In 'Bedrijfsovername' vertellen experts uit de wetenschap en praktijk over de bedrijfsovername, een wezenlijk onderdeel van de ondernemingsrechtpraktijk.

Auteur
Coördinerend redacteuren: Maarten van Buuren en Harold Koster (tevens beiden auteur). Andere auteurs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Cees de Groot, Maaike Lycklama à Nijeholt, Jelle Nijland, Jordi den Ouden, Ekaterina Pannebakker, en Jessie Pool.
Datum
09 oktober 2023

Bijna dagelijks gaat het in de media over voorgenomen, succesvolle of mislukte bedrijfsovernames. Niet alleen de achtergronden zijn boeiend, maar ook de juridische aandachtspunten en uitdagingen. In de huidige ondernemingsrechtpraktijk vormt de bedrijfsovername namelijk één van de kernonderdelen. Bedrijfsovername bespreekt de meest relevante ondernemingsrechtelijke onderwerpen en alle relevante juridische facetten van het proces van een bedrijfsovername. Dit handboek bevat daarnaast twee complementaire bijdragen over fiscale aspecten, koopsombepaling en waardering.

Dit boek is geschreven door experts in hun vakgebied en kent een praktisch-wetenschappelijke insteek. De focus ligt hierbij op private ondernemingen. Dit maakt het handboek met name waardevol voor juristen, advocaten en andere overnameadviseurs.

Dit handboek behandelt het proces van bedrijfsovername van A tot Z en is hiermee primair een overzichtsboek. De opzet is chronologisch, de onderwerpen worden in de volgorde waarin zij normaal gesproken bij een bedrijfsovername aan de orde komen besproken. Van de precontractuele fase tot en met de closing, en zelfs de periode daarna. Het handboek sluit bovendien aan bij de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van overnamemethoden, zoals, private equity, het due diligence onderzoek en de locked box methode.

In het bijzonder actueel zijn de hoofdstukken over ‘screening van buitenlandse investeringen vanuit Nederlands perspectief’ en ‘bedrijfsovername bij (dreigende) insolventie’.

Bedrijfsovername is geschikt voor juristen, advocaten en andere overnameadviseurs, ondernemers, gevorderde studenten en andere geïnteresseerden op het gebied van de bedrijfsovername.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.