Universiteit Leiden

nl en

Notarieel Recht (LL.M.)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Een afgerond universitair bachelordiploma Notarieel recht behaald aan een Nederlandse Universiteit. 

Heb je bij de Universiteit Leiden de bachelor Notarieel recht afgerond (of ga je die vóór de start van de masteropleiding afronden) en heb je je afstuderen aangevraagd, dan ben je direct toelaatbaar.  Je hoeft dan géén toelatingsverzoek in te dienen.

Heb je bij een andere universiteit in Nederland de bachelor Notarieel Recht afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden) dan kom je in principe voor toelating in aanmerking. Ter beoordeling van je vooropleiding moet je wel vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

Vanwege de specifieke wettelijke inhoudelijke beroepsvereisten in het notariële recht en het notariële ambt en de curricula verschillen tussen de zusterfaculteiten doen zich veelal deficiënties voor. Indien van toepassing kunnen deze deficiënties nog worden ingehaald tijdens de masteropleiding.

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op de website onder het tabblad Notarieel recht.

Heb je bij de universiteit Leiden Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht, of bij een andere universiteit in Nederland een juridische bachelor afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden), dan dien je te beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden zoals bij de bachelor Notarieel recht. Vervolgens dien je ook de navolgende vakken met een voldoende te hebben afgerond:
Erfrecht (10 EC);
Personen- en familierecht (5 EC);
Huwelijksvermogensrecht (10 EC);
Onroerendgoedrecht I (5 EC);
Onroerendgoedrecht II (5 EC);
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (10 EC);
Bedrijfseconomie voor notariëlen (5 EC);
Burgerlijk Procesrecht (5 EC);
Goederenrecht (5 EC);
Verbintenissenrecht (5 EC).

Je bent in dit geval pas toelaatbaar na indiening van een toelatingsverzoek. Dien vóór de deadline een toelatingsverzoek in via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. Voor de start van de master moet je aan bovenvermelde eisen hebben voldaan.
Voldoe je niet, neem dan contact op met de
studieadviseurs.

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op de website onder het tabblad Notarieel recht.

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen: Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-gevorderd.

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.