Universiteit Leiden

nl en

Notarieel Recht (LL.M.)

Over de opleiding

Deze interessante studie heeft maatschappelijke relevantie, en biedt bovendien uitstekende perspectieven. Je zult merken dat je als Leids notarieel afgestudeerd jurist zeer gewild bent op de arbeidsmarkt.

Je richt je in deze opleiding uiteraard ook op actuele ontwikkelingen, zoals de invloed van nieuwe transnationale wetgeving. Je kunt hierbij denken aan het vennootschapsrecht, personen- en familierecht en aan de heffing van erfbelasting in nalatenschappen met een internationale dimensie. Ook de digitalisering van onze samenleving komt in dit programma aan de orde, bijvoorbeeld de digitale handtekening en het verrichten van verschillende rechtshandelingen via het internet.
In onze vakken is de invloed zichtbaar van het civielrechtelijk onderzoeksprogramma waar de afdeling Notarieel Recht bij betrokken is: Coherent Privaatrecht.

Masterprogramma Notarieel recht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Notarieel recht is opgebouwd en welke colleges je volgt? Bekijk dan het studieprogramma in de Prospectus Notarieel recht.

Waarom Leiden volgens docent de Hoog?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Civiel effect

Om civiel effect te verkrijgen, kun je naast de studie Notarieel recht, de extra de vakken Materieel Strafrecht, Bestuursprocesrecht en Strafprocesrecht volgen.
De eerste twee vakken worden aangeboden in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek). Het specifieke vak ‘Strafprocesrecht CE’ wordt in het tweede semester speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak (in plaats van bovenstaand vak ‘Strafprocesrecht’ van 10 EC). Het CE wordt verkregen indien na het behalen van de bachelor én de drie aanvullende vakken, tevens een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald. Met het hebben van civiel effect staan ook de uitoefening van de rechterlijke macht en advocatuur open.

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudneten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.