Universiteit Leiden

nl en

Veni-beurs voor Nikki Ikani en Bernardo Ribeiro de Almeida

Nikki Ikani, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) en Bernardo Ribeiro de Almeida, universitair docent aan het Leiden University College (LUC) en onderzoeker bij het Van Vollenhoven Instituut hebben een veni-beurs gekregen. In totaal hebben 188 wetenschappers in deze ronde een beurs gekregen. De veni’s worden jaarlijks door NWO toegekend.

Nikki Ikani

Het onderzoek van Ikani heeft als titel ‘Van Alarm tot Aanpak: de moeizame weg van waarschuwingen in de wereldpolitiek’. Ikani: ‘Ik kreeg dit nieuws te horen tijdens mijn vakantie. Het verkrijgen van de veni-beurs was een lang en pittig proces, maar met een mooi eindresultaat. Het is een geweldige kans dat ik me de komende jaren verder kan gaan verdiepen in de anticipatie van internationale crises, binnen onze Intelligence & Security onderzoeksgroep van ISGA.’

Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek van Ikani naar crises en beleidsverandering in de EU. ‘Mijn onderzoek kijkt naar hoe de Europese Unie en de NAVO beter kunnen anticiperen op internationale crises. Dat dit een belangrijk en actueel onderwerp is, blijkt wel uit de oorlog in Oekraïne.

Door beter te begrijpen hoe waarschuwingen voor internationale crises 'reizen' door de EU en de NAVO hoopt het onderzoek bij te dragen een verbetering van het veiligheidsbeleid. Hierbij word ik ondersteund door een brede adviesraad van beleidsmakers in Nederland, de EU en de NAVO.’

Bernardo Ribeiro de Almeida

Klimaatverandering in een zwakke rechtsstaat

Het onderzoek van Ribeiro de Almeida gaat over reacties op klimaatverandering in een zwakke rechtsstaat: bescherming van landrechten van de meest kwetsbaren. Ribeiro de Almeida: ‘Ik was zeer verheugd over het nieuws van de toekenning. Het was een geweldig einde van mijn vakantie. Mijn onderzoek richt zich op de implementatie van wetgeving en beleid op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de landrechten van mensen in landen met een zwakke rechtsstaat. We worden ons steeds meer bewust van de gevolgen van klimaatverandering, vooral in het Zuiden, en de noodzaak van mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen hebben echter land nodig en kunnen een bedreiging vormen voor de landrechten van kwetsbare mensen. De herhuisvesting van mensen die in overstromingsgevoelige gebieden wonen, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze zonder landrechten worden geherhuisvest en dat gastgemeenschappen niet genoeg land hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.’

Het onderzoek van Ribeiro de Almeida richt zich specifiek op Mozambique en Zuid-Soedan. ‘Maar het heeft als doel kennis te produceren die breder gebruikt kan worden om effectieve reacties op klimaatverandering te bevorderen en te voorkomen dat ze een nieuwe bron van sociaal onrecht worden. Ik voel me bevoorrecht om onderzoek te doen naar een onderwerp met zo’n grote academische en maatschappelijke relevantie.’

Lees ook: Veni-subsidie voor 16 Leidse wetenschappers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.