Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Warnings: The Complicated Journey from Alert to Action in (Inter)national Politics (WARN)

Het WARN-project heeft als doel te begrijpen waarom sommige waarschuwingen niet effectief genoeg zijn of niet tijdig de juiste besluitvormers bereiken om een crisis af te wenden.

Looptijd
2024 - 2027
Contact
Nikki Ikani
Financiering
NWO

Voorafgaand aan de grootste strategische verrassingen van de afgelopen eeuw – denk aan Pearl Harbor, de Arabische Lente, COVID-19 of de val van Kabul – zijn er waarschuwingen geweest voor de dreigende gevaren. De geschiedenis leert ons echter dat deze waarschuwingen vaak werden weggewuifd, op de plank belandden, of anderszins werden genegeerd. Waarom?

Het WARN-project, geleid door Dr. Nikki Ikani en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als doel te begrijpen waarom sommige waarschuwingen niet tijdig of niet effectief genoeg de juiste besluitvormers bereiken om een crisis af te wenden. Het onderzoekt hoe waarschuwingsprocessen in elkaar steken, op zowel nationaal als internationaal niveau, en hoe deze bijdragen aan de detectie van en respons op strategische verrassingen. WARN betrekt ook beleidsmakers in Den Haag en Brussel met als doel na te denken over hoe bestaande waarschuwingsprocessen en systemen gestroomlijnd kunnen worden. Het stelt 3 onderzoeksvragen:

  1. Wat maakt waarschuwingen effectief?

Door onderzoek naar historische en meer recentere casussen wil het WARN project identificeren hoe succesvolle waarschuwingsprocessen eruitzien. Ook wil het met beleidsmakers nadenken over hoe waarschuwingsprocessen kunnen worden verbeterd, om strategische verrassingen beter te voorkomen of te mitigeren. Het project is niet alleen geïnteresseerd in de meest in het oog springende wereldwijde verrassingen, maar ook in waarschuwingsprocessen op kleinere schaal, om hier waardevolle lessen uit te halen die relevant zijn voor elk waarschuwingsproces.

  1. Wat zijn de belangrijkste struikelblokken voor effectieve waarschuwingen?

Ten tweede onderzoekt het WARN-project welke factoren, waaronder politieke, organisatorische, culturele en institutionele dynamieken, de effectiviteit van waarschuwingssystemen beïnvloeden, vooral wat betreft het identificeren en communiceren van opkomende veiligheidsdreigingen

  1. Welke lessen kunnen we trekken uit successen en mislukkingen uit het verleden?

Door een verkenning van historische en meer recentere casussen van waarschuwingssucces en
-falen, streeft dit project ernaar actiegerichte lessen voor beleidsmakers te identificeren die toekomstige waarschuwingsprocessen kunnen verbeteren, om het risico op toekomstige strategische verrassingen te verkleinen.

Het onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van Nikki Ikani. Het combineert analytische en theoretische kaders uit inlichtingenstudies, internationale betrekkingen en de bestuurskunde, met als doel de dialoog tussen deze disciplines verder te bevorderen. Het maakt gebruik van een mixed-method dataverzameling. Deze aanpak omvat open-source en archiefonderzoek, semi-gestructureerde interviews en praktijkworkshops met beleidsmakers voornamelijk uit Nederland, de EU en de NAVO.

Het WARN-project gaat graag in gesprek met collega-academici, beleidsmakers, professionals in crisismanagement en media die geïnteresseerd zijn in waarschuwingsprocessen en hun impact op de veiligheid: n.ikani@fgga.leiden.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.