Universiteit Leiden

nl en

LUF-subsidies voor Ieke de Vries en Linda Geven

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteits Fonds (LUF) kent subsidies toe voor onderzoeks- en onderwijsprojecten. Namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt deze ronde aan Ieke de Vries en Linda Geven een LUF-subsidie toegekend.

Ieke de Vries

Universitair docent Ieke de Vries ontvangt een LUF-subsidie voor haar onderzoek naar de rol van de leefomgeving in de seksuele uitbuiting van minderjarigen. De aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen is een prioriteit op nationale en internationale beleidsagenda’s, maar de identificatie van slachtoffers blijft achter. Om seksuele uitbuiting te identificeren, richten eerder onderzoek en huidige screeninginstrumenten zich veelal op individuele risicofactoren zoals negatieve gebeurtenissen en onderliggende trauma’s uit eerdere jeugdjaren. De rol van de leefomgeving van minderjarigen is structureel onderbelicht in onderzoek, beleid, en praktijk. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld interpersoonlijke relaties zoals familie en vrienden, en de bredere ecologische context zoals de wijk waarin minderjarigen wonen. Met subsidie van het Leids Universiteit Fonds, de Gratama Stichting, wordt nu onderzocht hoe een dergelijke leefomgeving van minderjarigen verband kan houden met hun seksuele uitbuiting.

De Vries zal voor haar onderzoek samenwerken met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het CKM is bij uitstek een relevante samenwerkingspartner vanwege de expertise en sturende rol in de aanpak van uitbuiting onder minderjarigen. De Vries leidt dit onderzoek op basis van eerder vergelijkbaar onderzoek en samenwerkingen met de praktijk in Nederland en de Verenigde Staten.

Linda Geven

In het onderzoek van universitair docent Linda Geven staan rechterlijke dwalingen centraal. Wereldwijd komen steeds meer strafzaken aan het licht waarbij onschuldige burgers na jaren procederen worden vrijgesproken van misdaden die ze nooit hebben begaan. Zulke rechterlijke dwalingen, zoals de bekende Schiedammer Parkmoord en de Puttense Moordzaak in Nederland, hebben ernstige gevolgen. Naast de onomkeerbare schade voor de onschuldige individuen en hun families, schaden rechterlijke dwalingen de perceptie van legitimiteit van het rechtssysteem. Bovendien blijkt uit onderzoek naar 109 Amerikaanse onterechte veroordelingen dat 94 procent van de werkelijke daders misdrijven heeft gepleegd, waaronder moorden, in de tijd dat de verkeerde persoon veroordeeld was. Ook in Nederland pleegde Wik H. meerdere zedendelicten terwijl Cees Borsboom onschuldig in de gevangenis zat.

Het aantal bevestigde rechterlijke dwalingen is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen, vooral sinds de komst van DNA-technieken in 1985. Maar in vergelijking met de uitputtende Noord-Amerikaanse databanken is de omvang van het probleem van onterechte veroordelingen in Europese landen nog zeer onbekend en moeilijk in te schatten. Het project van Linda Geven heeft als doel Europese rechterlijke dwalingen te onderzoeken om een uitgebreid overzicht te vergaren van de zaken, hun oorzaken en risicofactoren. Hiermee kan een betrouwbaar inzicht worden verkregen hoe vaak en om welke redenen onterechte veroordelingen in Europese landen voorkomen en welke individuele en maatschappelijke gevolgen ontstaan. Daaruit voortvloeiend kan gerichter onderzoek worden opgestart naar onderliggende factoren om rechterlijke dwalingen op de lange termijn te voorkomen.

De middelen zijn afkomstig uit de fondsen op naam van het LUF, de projectsubsidiefondsen van Stichting Praesidium Libertatis I en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere grote subsidieverlenende fondsen. Bekijk hier welke wetenschappers van de Universiteit Leiden nog meer een LUF-subsidie ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.