Universiteit Leiden

nl en

Linda Geven

Universitair docent

Naam
Dr. L.M. Geven
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.m.geven@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5075-5223

Linda Geven (1992) is sinds februari 2020 universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Linda Geven

Algemeen

Linda Geven is werkzaam als universitair docent criminologie bij de afdeling Criminologie van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Zij heeft haar Ph.D. behaald aan de Universiteit van Amsterdam en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in Israël (2015-2019). Haar promotieonderzoek richtte zich op de randvoorwaarden en implicaties van geheugendetectie in het opsporingsproces. Tijdens haar promotieonderzoek deed Linda onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van valse bekentenissen in het verdachtenverhoor onder begeleiding van Saul Kassin aan het John Jay College of Criminal Justice in New York. Vervolgens was zij aangesteld als postdoc bij de Universiteit van Amsterdam.

Linda is de secretaris van de European Association of Psychology and Law, en dient regelmatig als ad-hoc peer-reviewer voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ze heeft haar werk op internationale conferenties gepresenteerd, werd geïnterviewd voor tijdschriften zoals New Scientist en was te zien in televisieprogramma’s zoals TopDoks en Klaas kan alles.

Onderzoek

Haar onderzoeksgebied is de rechtspsychologie, een toegepaste discipline die sociale en cognitieve processen onderzoekt een rol spelen bij waarheidsvinding in het strafrechtelijk systeem. Haar academische publicaties beslaan het gebied van leugendetectie, juridische besluitvorming en politieverhoren. Ze richt zich onder andere op factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van politieverhoren en hoe valse bekentenissen kunnen ontstaan en worden voorkomen. Verder doet ze onderzoek naar hoe (irrelevante) informatie gerechtelijke besluitvorming onbewust kan beïnvloeden, en hoe leugendetectie aan de hand van psychofysiologische en gedragsmaten valide onderscheid kan maken tussen schuldige en onschuldige verdachten.

Sinds 2022 heeft Linda een Veni-subsidie van het NWO voor onderzoek naar valse bekentenissen. In 2023 ontving ze tevens een startersbeurs voor onderzoek naar de rol van de rechtspsychologische kennis in het Nederlandse strafrecht en won zij de Gratama wetenschapsprijs. Linda is medeoprichter van het European Registry of Exonerations (EUREX), ondersteund door het Leids Universiteits Fonds (LUF) en het Universiteitsfonds Limburg (SWOL).

Onderwijs

Linda Geven is coördinator van de vakken ‘Inleiding Cold Cases’ en ‘Verdieping Cold Cases’. Daarnaast begeleidt zij masterscripties. 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.36

Contact

Publicaties

  • Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken Rapporteur Rechtspsychologie LEBZ
  • Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen Legal Psychology Getuigendeskundige - In Opleiding
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.