Universiteit Leiden

nl en

Paul Nieuwbeerta affiliated professor bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Prof. dr. Paul Nieuwbeerta werkt vanaf april 2022 voor één dag per week als affiliated professor bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de Universiteit Leiden is hij werkzaam als hoogleraar Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie.

Paul Nieuwbeerta

Bij het CBS is Nieuwbeerta verbonden aan het team Rechtsbescherming en Veiligheid (SRV), en gaat ook met andere CBS onderzoekers en methodologen samenwerken.

Paul Nieuwbeerta is de eerste universitaire hoogleraar die als affiliated professor bij het CBS aan de slag gaat. Het CBS heeft de positie van affiliated professor in het leven geroepen als spiegelbeeld van de ‘bijzonder hoogleraar’ bij de universiteiten. Het doel is de samenwerking tussen het CBS en de universiteiten te bevorderen.

Sociale netwerken

Als affiliated professor zal Paul Nieuwbeerta een bijdrage leveren aan het vernieuwen en verbeteren van onderzoeken en statistieken over misdaad en straf in Nederland. Met name zal hij zich richten op de doorloop in de strafrechtsketen en de invloed van sociale netwerken op criminaliteit.

De samenwerking tussen het CBS en de Universiteit Leiden maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability  and Effectivity van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het universitaire profileringsgebied Interaction between legal systems van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.