Universiteit Leiden

nl en

LEF-subsidie voor rechtshistorisch onderzoek naar maritieme aansprakelijkheidsbeperking

In juli 2021 heeft het Leiden Empowerment Fonds (LEF) een onderzoeksubsidie van €13.500 toegekend voor onderzoek naar de geschiedenis van het zeerecht in de vroegmoderne tijd.

Met dit geld zal Tim Lubbers onderzoek verrichten naar de invoering van de maritieme aansprakelijkheidsbeperking in de Engelse common law van de achttiende eeuw. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Egbert Koops (Rechtsgeschiedenis) en prof. Willem van Boom (Burgerlijk recht). Tim Lubbers start in 2021-2022 als promovendus bij de afdeling Rechtsgeschiedenis. Zijn promotieonderzoek betreft de historische ontwikkeling van de maritieme aansprakelijkheidsbeperking. Lubbers rondt dit jaar de Leidse masteropleiding Civiel recht af en behaalde eerder een mastergraad in Oxford.

Het moderne regime van maritieme aansprakelijkheidsbeperking gaat terug op de Engelse common law. In 1733 werd deze rechtsfiguur geïntroduceerd met de Responsibility of Shipowners Act. Deze wet werd waarschijnlijk gemodelleerd naar het Rooms-Hollandse recht, dat reeds in de zeventiende eeuw een beperkte redersaansprakelijkheid had geïntroduceerd. Ideeën over de billijkheid in die tijd speelden daarbij een grote rol.  Tot op heden wordt de introductie van de maritieme aansprakelijkheidsbeperking in het Engelse recht – net als het huidige regime – vooral toegeschreven aan economische factoren. Het is daarom van belang dat de Hollandse invloed op het Engelse recht wordt onderzocht.

In het moderne zeerecht is maritieme aansprakelijkheidsbeperking controversieel. Het promotieonderzoek van Lubbers geeft een beter begrip van de historische achtergrond en systematische inbedding van deze figuur. De toekenning van de LEF-subsidie geeft ook een impuls aan het zeerechtelijk onderzoek aan de Leidse rechtenfaculteit. Eerder al kende het LUF een subsidie van € 12.000 toe voor een deel van dit onderzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.