Universiteit Leiden

nl en

Lisann Brincker

Medewerker onderwijsontwikkeling

Naam
L. Brincker MSc
Telefoon
+31 71 527 8954
E-mail
l.brincker@lacdr.leidenuniv.nl

Lisann Brincker is onderwijskundig adviseur en een van de hoofdontwikkelaars van het Science Skills Platform – een veelzijdige digitale leeromgeving waar studenten vaardigheden kunnen trainen voor tijdens en na hun studie. Bij de ontwikkeling van de flexibele vaardigheidsmodules draagt zij zorg voor een aantrekkelijke schrijfstijl die aansluit bij de belevingswereld van de student. Lisann ondersteunt docenten en opleidingen in het implementeren van vaardigheidsondersteuning in bestaand onderwijs. Daarnaast is zij ook betrokken bij het strategisch onderwijsbeleid van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de universiteit in het geheel, m.b.t. de punten vaardigheden en arbeidsmarktvoorbereiding.

Meer informatie over Lisann Brincker

Lisann werkt sinds 2019 voor de Universiteit Leiden. Zij is nauw verbonden aan de opleidingen Biofarmaceutische Wetenschappen (BFW) en Bio-Pharmaceutical Sciences (BPS). Lisann werkt regelmatig samen met het opleidingsbureau van het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR), waar zij helpt de informatievoorziening richting de studenten te stroomlijnen. Voor het implementeren van het Science Skills Platform gaat zij daarnaast in gesprek met docenten en (her)ontwerpt zij regelmatig onderwijsmaterialen zoals opdrachten, handleidingen en beoordelingsmodellen. Tevens assisteert zij bij het vaardighedenonderwijs waarbij zij bijvoorbeeld studentpresentaties beoordeelt.

Lisann heeft recent een module ontworpen die studenten ondersteunt in de bewustwording van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hiervoor is zij in gesprek gegaan met studieloopbaanadviseurs van de Science Career Service om alle materialen af te stemmen op bestaande ondersteuning. Met de module kunnen studenten hun profiel en ontwikkelplan in kaart brengen en leren zij hoe zij hierover gedurende en na hun studie effectief communiceren.

In samenwerking met andere onderwijsontwikkelaars en de Science Career Service geeft Lisann ook gevraagd en ongevraagd advies op beleidsstukken en toetst deze op toepasbaarheid in de praktijk. Zo is zij betrokken geweest bij de totstandkoming van de 13 kernvaardigheden voor studenten van de Universiteit Leiden die in 2022 zijn gelanceerd.

Medewerker onderwijsontwikkeling

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Bedrijfsvoering
  • Science onderwijs- en studentzaken

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer CE0.07

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.