Universiteit Leiden

nl en

Wybrigje de Vries

Medewerker onderwijsontwikkeling

Naam
W. de Vries MSc
Telefoon
+31 71 527 8954
E-mail
w.de.vries@science.leidenuniv.nl

Wybrigje de Vries is onderwijsontwikkelaar en onderwijskundig adviseur bij de Science Teacher Support Desk (SEEDS), en een van de hoofdontwikkelaars van het Science Skills Platform. Zo ontwerpt ze vaardigheidsmodules en ondersteunende materialen en helpt ze docenten deze modules in te zetten in hun onderwijs. Ook voor onderwijskundig advies en hulp bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen die niet gerelateerd zijn aan vaardigheden, kunnen docenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen bij haar terecht.

Meer informatie over Wybrigje de Vries

Wybrigje is in 2018 bij het LACDR als onderwijsontwikkelaar begonnen aan de ontwikkeling van het Science Skills Platform – een veelzijdige digitale leeromgeving waar studenten vaardigheden kunnen trainen voor tijdens en na hun studie. Hiervoor heeft ze samen met haar collega’s wensen en eisen opgehaald bij studenten en docenten en op basis hiervan een basisontwerp voor het platform gemaakt. Daarna heeft ze alle mogelijkheden van de online leeromgeving Brightspace onderzocht om uiteindelijk de html-templates te ontwikkelen die nu de basis vormen van alle modules in het Science Skills Platform. Wybrigje heeft dan ook veel expertise in het gebruik van Brightspace en is onder andere een voorloper en voorvechter van het gebruik van learning analytics via dit platform. Naast het ontwikkelen van de vaardigheidsmodules met docenten ondersteunt ze docenten ook bij het gebruik hiervan o.a. door bijbehorende opdrachten, handleidingen, beoordelingsmodellen en visuele weergaves van het vak te (her)ontwerpen. Na succesvolle pilots bij verschillende opleidingen binnen de faculteit is zij aangesteld bij de Science Teacher Support Desk om het platform voor de hele faculteit te ondersteunen.

Naast haar onderwijskundige achtergrond heeft Wybrigje een oog voor grafisch ontwerp. Dit zet ze in tijdens het vormgeven van onderwijsmaterialen. Docenten kunnen bij haar terecht voor het maken van voor de student aantrekkelijke, interactieve en overzichtelijke onderwijsmaterialen. Dit varieert van een volledige online module tot en met beoordelingsmodellen en (interactieve) plaatjes voor een klein onderdeel van het vak.

Vanuit de Science Teacher Support Desk geeft Wybrigje met haar collega’s ook workshops op het gebied van onderwijsontwerp en blended learning en advies over curriculum-brede vraagstukken. Zo kunnen opleidingen er bijvoorbeeld terecht voor het invullen van een onderwijsmiddag of een wens op het gebied van docentprofessionalisering. Daarnaast adviseert Wybrigje opleidingen onder andere over het verbeteren en zichtbaarder maken van vaardigheidsleerlijnen en helpt ze bij het ontwikkelen van vakken voor nieuwe opleidingen (zoals momenteel voor de opleiding Quantum Information Science & Technology).

Medewerker onderwijsontwikkeling

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Bedrijfsvoering
  • Science onderwijs- en studentzaken

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer CE0.07

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.