Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leiden Legal Technologies Program

Leiden Legal Technologies Program is een multidisciplinaire opleiding en is een samenwerking van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en het Centre for Professional Learning (CPL).

Waarom een opleiding in Legal Technologies?

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden tot disruptie, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het meest acute punt in de huidige disruptieve ontwikkelingen is dat bovengemiddeld geschoolde ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie moeten blijven opereren met  deze ontwikkelingen willen ze relevant blijven.

Legal fact-finding (eDiscovery), het afhandelen van informatieverzoeken (wet openbaarheid bestuur, maar ook verzoeken van toezichthouders en AVG gerelateerde verzoeken), arbitrage, bewijsbeslag, smart contracts zijn maar een paar deelgebieden waar technologie onmisbaar is geworden. Juristen willen beslissingen nemen op basis van feiten en niet op basis van vage vermoedens of veronderstellingen: zonder de inzet van technologie is dat niet langer mogelijk.

Legal & Technologies: Wederzijds begrip!

Een extra complicatie hierbij is dat technologie en rechtsgeleerdheid niet dezelfde taal spreken en elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Daardoor is het lastig voor juristen deze toepassingen van technologie toe te passen en de beperkingen te begrijpen. Toch is dit noodzakelijk, want pas dan kunnen ze ontwikkelaars van deze technologie sturen bij het borgen van juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden.

Bovenstaande behoefte stelling heeft geleid tot de ontwikkeling van de opleiding Leiden Legal Technologies Program.

De opleiding biedt academische kennis en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren. Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: the Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Na het voltooien van de opleiding:

Heeft u kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische processen; 

Heeft u inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding; 

Bent u in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij u zich bewust bent van transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid; 

Heeft u strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij u rekening houdt met organisatorische, ethische en maatschappelijke eisen; 

Bent u in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar u werkzaam bent; 

Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid; 

● Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers. 

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van colleges en zelfstudie. De opleiding neemt op jaarbasis 300 uur in beslag.

Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

Cursus 1: Geautomatiseerde Juridische Beslissingsprocessen
Lesdagen: 9, 16, 23, 30 september en 7 oktober 2022.
Deadline essay op: 21 oktober 2022

Cursus 2: Legal Research & Legal Fact-finding
Lesdagen: 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2022.
Deadline essay op: 16 december 2022

Cursus 3: Legal Big Data – Het voldoen aan informatieverzoeken
Lesdagen: 13, 20, 27 januari en 3 en 10 februari 2023
Deadline essay op: 17 februari 2023

Cursus 4: Smart Contracts, Blockchain & Contract Analyse
Lesdagen: 10, 17, 24, 31 maart en 14 april 2023
Deadline op: 21 april 2023

Capstone project
Lesdagen: 12, 26 mei en 2, 9, 16 juni
Deadline op: 23 juni

Houdt deze website in de gaten voor updates. Voor vragen mail naar: legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl

Voorwaarden

FAQ

Deze website maakt gebruik van cookies.