Logo Universiteit Leiden.

nl en

Legal Technologies

Een multidisciplinaire opleiding

Waarom een opleiding in Legal Technologies?

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden tot disruptie, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het meest acute punt in de huidige disruptieve ontwikkelingen is dat bovengemiddeld geschoolde ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie moeten blijven opereren met  deze ontwikkelingen willen ze relevant blijven.

Legal fact-finding (eDiscovery), het afhandelen van informatieverzoeken (wet openbaarheid bestuur, maar ook verzoeken van toezichthouders en AVG gerelateerde verzoeken), arbitrage, bewijsbeslag, smart contracts zijn maar een paar deelgebieden waar technologie onmisbaar is geworden. Juristen willen beslissingen nemen op basis van feiten en niet op basis van vage vermoedens of veronderstellingen: zonder de inzet van technologie is dat niet langer mogelijk.

Legal & Technologies: Wederzijds begrip!

Een extra complicatie hierbij is dat  technologie en rechtsgeleerdheid niet dezelfde taal spreken en elkaar daardoor vaak niet begrijpen. Daardoor is het lastig voor juristen deze toepassingen van technologie toe te passen en de beperkingen te begrijpen. Toch is dit noodzakelijk, want pas dan kunnen ze ontwikkelaars van deze technologie sturen bij het borgen van juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden.

Bovenstaande behoefte stelling heeft geleid tot de ontwikkeling van de opleiding Legal Technologies.

De opleiding biedt academische kennis en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren. Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: the Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Na het voltooien van de opleiding:

● Heeft u kennis en begrip opgedaan van technologische ontwikkelingen, de potentie daarvan en de ethische vraagstukken die daarbij komen kijken;

● Loopt u voorop in het analyseren, evalueren en toepassen van deze inzichten in uw professionele werkpraktijk;

● Bent u in staat te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en plannen te formuleren voor mogelijke veranderingen in de strategie van uw organisatie;

● Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers.

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van colleges en zelfstudie. De opleiding neemt op jaarbasis 300 uur in beslag.

Houdt deze website in de gaten voor updates.

Deze website maakt gebruik van cookies.