Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leiden Legal Technologies Program

Het Leiden Legal Technologies Program is een multidisciplinaire opleiding voor professionals. Door middel van vier cursussen, die ook los te volgen zijn, trachten we een brug te slaan tussen de juridische en technische wereld.

"Het recht zal steeds meer in harmonie met de technologie gaan optrekken. Dat gaat niet vanzelf, daar is behalve een andere mind-set ook de combinatie van technische en juridische kennis voor nodig. Daarom leggen wij in deze opleiding de nadruk op Legal Technology."

- Michel Rademaker MTL, Deputy Director The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in Den Haag, in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Voor vragen mail naar: 
legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl

Technologische ontwikkelingen en verregaande digitalisering van de maatschappij leiden zijn overal om ons heen, ook binnen het juridische domein. Legal big data is vandaag de dag daardoor ook een realiteit waar de jurist van de toekomst niet omheen kan. Het Leiden Legal Technologies Program is ontwikkeld zodat ambtenaren, rechters, advocaten en bedrijfsjuristen in harmonie kunnen blijven opereren met deze ontwikkelingen en daarmee relevant kunnen blijven binnen hun vakgebied.

Technologie en rechtsgeleerdheid spreken niet dezelfde taal, waardoor ze elkaar vaak niet begrijpen. Daardoor is het lastig voor juristen om technologische ontwikkelingen toe te passen en de beperkingen er van te begrijpen. Door middel van bijscholing in Legal Technologies stellen we juristen in staat om ontwikkelaars van deze technologie te adviseren en zo de juridische verdedigbaarheid, transparantie, wetgeving, en maatschappelijke normen en waarden te waarborgen.

De opleiding biedt academische kennis en praktische inzichten in juridisch-technologische ontwikkelingen in het beleids-, bestuurlijke en juridische domein. In tegenstelling tot de klassieke benadering van onderwijs, biedt deze opleiding een multidisciplinair kader om Legal Technologies te begrijpen, toe te passen en te evalueren. Legal technologies worden behandeld vanuit het perspectief van herkenbare juridische toepassingen. Hierbij wordt zowel kracht, beperkingen, gevoeligheden, ethische aspecten, en maatschappelijke eisen en implicaties van technologie behandeld.

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van colleges en zelfstudie. De opleiding neemt op jaarbasis 300 uur in beslag.

De opleiding wordt verzorgd door het Centre for Professional Learning in samenwerking met drie faculteiten van Universiteit Leiden: the Faculty of Governance and Global Affairs, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Na het voltooien van de opleiding:

Heeft u kennis van de belangrijkste wettelijke vereisten en best practices die ten grondslag liggen aan verschillende juridische processen; 

Heeft u inzicht in de technologieën en algoritmes die van belang kunnen zijn voor deze juridische processen, inclusief hun werking, sterktes en zwaktes en onderlinge verhouding; 

Bent u in staat om deze technologieën en algoritmes te valideren, waarbij u zich bewust bent van transparantie, juridische verdedigbaarheid en reproduceerbaarheid; 

Heeft u strategisch inzicht verkregen in de wijze waarop de technologieën kunnen worden opgenomen in de behandelde juridische processen, waarbij u rekening houdt met organisatorische, ethische en maatschappelijke eisen; 

Bent u in staat het aldus verkregen juridische, technische en strategische inzicht op vindingrijke wijze toe te passen en hierover te adviseren aan verschillende organisaties, waaronder het bedrijf waar u werkzaam bent; 

Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid; 

● Vervult u dankzij uw multidisciplinaire kennis een brugfunctie in werkgerelateerde discussies met collega’s, leidinggevenden en onderzoekers. 

Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

Cursus 1: Digitalisering en de Democratische Rechtsstaat
Lesdagen: 9, 16, 23, 30 september en 7 oktober 2022.
Deadline essay op: 21 oktober 2022

Cursus 2: Wet Open Overheid - Legal fact finding
Lesdagen: 4, 11, 18, 25 november en 2 december 2022.
Deadline essay op: 16 december 2022

Cursus 3: Wet open overheid - Ondersteuning met juridische technologie
Lesdagen: 13, 20, 27 januari en 3 en 10 februari 2023
Deadline essay op: 17 februari 2023

Cursus 4: Desinformatie, Smart Contracts en Contract Analyse
Lesdagen: 10, 17, 24, 31 maart en 14 april 2023
Deadline op: 21 april 2023

Capstone project
Lesdagen: 12, 26 mei en 2, 9, 16 juni
Deadline op: 23 juni

Houdt deze website in de gaten voor updates. Voor vragen mail naar: legaltechnologies@fgga.leidenuniv.nl

Voorwaarden

FAQ

Deze website maakt gebruik van cookies.