Universiteit Leiden

nl en

Boek

Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

Mariëtte Huizinga, Dorien Graas en Anika Bexkens vragen aandacht voor leerproblemen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking in de klas. Met hun nieuwe boek willen zij het leerkrachten makkelijker maken om aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Auteur
Mariëtte Huizinga, Dorien Graas en Anika Bexkens
Datum
12 mei 2017
Links
Meer informatie van de uitgever

Handvatten voor een visie

Om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen hebben kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs gepaste begeleiding en zorg nodig. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders een visie ter ondersteuning formuleren en toepassen. Dit boek biedt concrete handvatten om met de ontwikkeling van zo’n visie aan de slag te gaan. Hierbij gaat ruime aandacht naar de relatie tussen onderzoek en praktijk.

Drie pijlers

De ondersteuning van deze kinderen en hun ouders stoelt op drie pijlers: de vroegsignalering van onderwijsleerproblemen, de waarborging van de positieve effecten van inclusief onderwijs en het mogelijk maken van sociale integratie in de klas en daarbuiten. Jeugdhulp en passend onderwijs moeten worden verbonden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen, veel waarde wordt gehecht aan de participatie van ouders en vertrouwen wordt gegeven aan de deskundigheid van de leerkracht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.