Universiteit Leiden

nl en

LUF-subsidie voor uitgave juridisch dagboek Van Bleiswijk

Namens het Meijersfonds ondersteunt het LUF met een projectsubsidie van €2.500 een kritische editie van het juridisch dagboek van Johan van Bleiswijk, raadsheer in de Hoge Raad van Holland tussen 1723 en 1748. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Egbert Koops (hoogleraar rechtsgeschiedenis), Tim van Polanen (promovendus rechtsgeschiedenis) en Boudewijn Sirks (em. hoogleraar Oxford).

Het juridisch dagboek van Van Bleiswijk is om verschillende redenen van belang. Rechters spreken door hun vonnis en doorbreken zelden of nooit het geheim van raadkamer. In de achttiende eeuw was dit niet anders. Bovendien werden vonnissen destijds niet van een publieke motivering voorzien. In hun privédagboeken klapten de rechters echter flink uit de school. De Leidse hoogleraar E.M. Meijers, naamgever van het Meijersfonds dat na zijn dood in 1954 door zijn familie is ingesteld, riep daarom in 1919 op tot meer onderzoek naar de rechtspraak van de zeventiende en achttiende eeuw. Zelf publiceerde hij het door hem "na menig Sherlock Holmes uurtje" teruggevonden dagboek van de vermaarde raadsheer en geleerde Cornelis van Bynkershoek. Meijers wist in 1919 echter nog niet dat diens directe collega Johan van Bleiswijk voor dezelfde periode ook een dagboek had bijgehouden. Vergelijking van de twee dagboeken onderling en met het archief van de Hoge Raad, dat inmiddels geheel is gedigitaliseerd, maakt het mogelijk om in detail te reconstrueren hoe vroegmoderne rechters tot hun oordeel kwamen. Bovendien werpt het onderzoek een licht op de vraag hoe juridische kennis institutioneel werd verankerd.

In dit onderzoeksproject wordt het dagboek van Johan van Bleiswijk voor het eerst uitgegeven en van een kritisch commentaar voorzien. Na peer review zal de publicatie onder auspiciën van de Commissie voor de Geschiedenis van de Nederlandse Rechtswetenschap van de KNAW verschijnen in de Legal History Series van Brill. De projectsubsidie stelt de onderzoekers in staat om het boek voor een aantrekkelijke prijs of open access te laten verschijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.