Universiteit Leiden

nl en

Ton Liefaard en Yannick van den Brink spreken tijdens themadag expertgroep jeugdrechters in Vredespaleis

Op vrijdag 15 november 2019 vond de jaarlijkse themadag expertgroep jeugdrechters plaats in het Academiegebouw van het Vredespaleis te Den Haag. De dag stond in het teken van de dertigste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: het IVRK).

Tevens werd stilgestaan bij het afscheid van kinderrechter en medeoprichter van de expertgroep jeugdrechters mevrouw mr. Jolande Calkoen-Nauta. De dag kende een extra feestelijk tintje, nu H.K.H. Prinses Beatrix een deel van het middagprogramma bijwoonde.

De themadag was opgedeeld in een ochtendprogramma en een middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma, dat uitsluitend voor jeugdrechters bestemd was, sprak dr. Sophie de Valk over haar promotieonderzoek naar repressie in de residentiële jeugdzorg. Aansluitend verzorgde drs. Jaap van der Spek een presentatie over de rol van de kinderrechter vanuit filosofisch oogpunt.

Tijdens het middagprogramma, waarbij circa 200 jeugdrechters en speciale genodigden aanwezig waren, zette allereerst mr. dr. Yannick van den Brink het nieuwe General Comment nr. 24 van het VN-Kinderrechtencomité uiteen. Dit document heeft betrekking op de rechten van minderjarigen in het strafrecht en geldt als een vervanging van General Comment nr. 10. Aan hand van interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en vertegenwoordigers van de politie en Bureau Halt besprak hij de wenselijkheid en de haalbaarheid van de voorstellen van het Kinderrechtencomité voor het Nederlandse jeugdstrafrecht.

Vervolgens stond prof. mr. Ton Liefaard, in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix, stil bij de vraag hoe kinderrechten verduurzaamd kunnen worden. Hiertoe pleitte hij onder meer voor de herinvoering van het Ministerie voor Jeugd en Gezin, het mee laten gaan van kinderrechten met de eenentwintigste eeuw en het investeren in rechtsingangen voor minderjarigen. Ook uitte hij zijn zorgen over de grote maatschappelijke en sociale verschillen tussen Nederlandse kinderen onderling, in het bijzonder tussen de kinderen in Nederland en kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk.

De derde en laatste spreker van de middag was kinderrechter en voorzitter van de expertgroep jeugdrechters mr. Ellen van Kalveen. In haar bijdrage stond Van Kalveen stil bij de geschiedenis, de huidige rol en de toekomst van de kinderrechter, een en ander in relatie tot het IVRK. Zij kwam tot de slotsom dat de kinderrechter een faciliterende rol speelt bij de realisatie van kinderrechten en dat via de vier kernbeginselen van het IVRK stappen gezet kunnen worden om tot een effectievere bescherming van de rechten van het kind te komen.

Aansluitend volgden drie gesprekstafels waarbij verschillende functionarissen uit de rechtspraak, wetenschappers, waaronder prof. mr. Mariëlle Bruning en prof. mr. Isabeth Mijnarends, en andere professionals uit het jeugdveld in gesprek gingen met H.K.H. Prinses Beatrix en vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag over diverse jeugdrechtelijke thema’s. De themadag werd afgesloten met een korte terugkoppeling van de gesprekstafels aan de zaal, waarna uitgebreid afscheid werd genomen van mr. Jolande Calkoen-Nauta. Zij werd door de waarnemend burgemeester van Den Haag, namens de koning, bevorderd tot Officier In de Orde van Oranje-Nassau wegens haar grote verdienste voor de ontwikkeling van de jeugdrechtspraak in Nederland en daarbuiten.

Verslag: Mr. Tim Grootenhuis

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.