Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkelen vanuit een stevig fundament: Sybille Lammes nieuwe wetenschappelijk directeur van het LUCAS

Per 1 november 2019 is Sybille Lammes, hoogleraar Nieuwe Media en Digitale Cultuur, de nieuwe wetenschappelijk directeur van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Ze volgt Anthonya Visser op, die sinds 2014 wetenschappelijk directeur was van het instituut. De benoeming is voor drie jaar. We vroegen haar naar haar toekomstplannen voor het LUCAS.

‘Ik heb het LUCAS altijd een erg interessant instituut gevonden omdat het zoveel verschillende disciplines samenbrengt’, vertelt Lammes. Het interdisciplinaire past bij mij; ik heb in verschillende centra gewerkt waar veel interdisciplinaire banden werden gesmeed en ik hoop dat ik met die achtergrond positieve, frisse input kan geven aan het LUCAS. Ook is het een instituut dat al erg stevig staat. LUCAS heeft een goede organisatie, degelijke financiën, en een uitstekende onderzoeksondersteuning. Dit heeft al geresulteerd in successen en ook in een mooi rapport van de visitatiecommissie. Ik kan daar op doorbouwen’, aldus Lammes. 

Sybille's plannen voor het LUCAS

Waar komt de focus op te liggen de komende drie jaar? In haar termijn als wetenschappelijk directeur hoopt Lammes bredere disciplinaire verbanden te ontdekken en te begrijpen en op basis daarvan een visie te ontwikkelen waarin alle groepen van het instituut zich thuisvoelen. ‘Ik vind het belangrijk om tussen de drie onderzoeksclusters van het LUCAS dwarsverbanden te stimuleren, zonder de kracht van afzonderlijke velden en disciplines te verzwakken. Dat is binnen de humaniora van academisch en internationaal belang en zet Leiden nog beter op de kaart’, aldus Lammes. ‘Daarbij vind ik het vormen van verbanden met partners buiten de universiteit ook hard nodig, zeker in de zin van de impact die we als instituut én faculteit in de samenleving teweeg kunnen brengen. Geesteswetenschappen hoeft niet enkel toegepast onderzoek te zijn, integendeel zelfs. Ook op allerlei creatieve manieren valt er aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen in de samenleving. We moeten niet enkel oplossingen aandragen, maar het debat aangaan’, betoogt Lammes. 

‘Geesteswetenschappen hoeft niet enkel toegepast onderzoek te zijn, integendeel zelfs. Ook op allerlei creatieve manieren valt er aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen in de samenleving.
 

Lammes heeft een achtergrond in Media Studies en wil de daarbij horende kennis, ervaring en netwerken effectief inzetten in haar nieuwe functie. ‘Op het gebied van Media Studies is er binnen het LUCAS veel aanwezig, maar dat mag beter uit de verf komen. Met de erfenis van Johan Huizinga in mijn achterhoofd en het archief dat daarover digitaal is gemaakt, zie ik kansen om dat te laten groeien’, aldus Lammes. ‘Ik vind het daarin belangrijk om niet alleen op contemporaine media te focussen, maar ook ander potentieel in LUCAS aan te boren.’ Lammes heeft als onderzoeker tevens veel internationale netwerken waarin ze actief blijft: ‘Dat kan een positieve invloed hebben op de manier waarop het LUCAS zich kan differentiëren van andere universiteiten of instituten. En hoe het instituut kan aansluiten bij bepaalde trends.’

De combinatie met onderzoek en onderwijs

In haar nieuwe functie zal ze minder tijd hebben voor onderzoek en onderwijs, maar ze blijft twee dagen in de week actief als onderzoeker en docent. ‘Gelukkig kan ik mijn lievelingsvak Big media blijven geven; een eerstejaars cursus binnen de nieuwe Engelstalige bacheloropleiding Arts, Media & Society’, vertelt Lammes. ‘De cursus gaat over de betekenis van digitale media in ons hedendaagse leven; denk aan big data, kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes. Ik vind het belangrijk dat studenten daar belezen in worden en kunnen nadenken over wat dat allemaal precies betekent vandaag de dag. Ook om kritische burgers te zijn en te worden.’ 

Over Sybille Lammes

Lammes begon ooit aan de Theaterwetenschappen Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Film- en Televisiewetenschappen. Na daar docent te zijn geweest kreeg ze een vaste baan in Utrecht bij het net opgestarte masterprogramma Nieuwe media & Digitale cultuur. Daar ontstond haar interesse voor game en spel en ze haalde een NWO Veni-subsidie binnen op het onderwerp postkolonialisme en games. Ze ontving een ERC beurs voor een onderzoek naar digitale cartografie, waarbij ze als visiting scholar samenwerkte met de University of Manchester. Na een baan bij het Centre for Interdisciplinary Methodologies (CIM) van de University of Warwick, is ze sinds 2017 hoogleraar Nieuwe Media en Digitale Cultuur bij de Universiteit Leiden.

Momenteel doet ze onderzoek naar het opzetten van een Playlab over geschiedenis in samenwerking met Angus Mol en Aris Politopoulos, is ze bezig met de rol van spel in de samenleving met onderzoekers van de University of Melbourne en zit ze in de onderzoeksopstartfase over spel en politiek met Frans Willem Korsten en Sara Polak. 

Lieselotte van de Ven
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.