Universiteit Leiden

nl en

Sybille Lammes wordt hoogleraar Nieuwe media en digitale cultuur

Op 1 september 2017 start Sybille Lammes als hoogleraar Nieuwe media en digitale cultuur aan de Universiteit Leiden. Ze stapt over van de Britse University of Warwick om in Leiden de verwevenheid van digitale cultuur met het dagelijks leven te onderzoeken.

Digitalisering

“De continuïteit én tegelijk de discontinuiteit die digitalisering met zich meebrengt is interessant”, zegt Lammes.  “Enerzijds verandert het dagelijks leven enorm door de komst van digitale technologieën, maar aan de andere kant blijven sommige dingen ook hetzelfde, al worden ze op een andere manier ingevuld. Zo spreek je mensen nog steeds, al gebruik je daarvoor bijvoorbeeld tegenwoordig vaker de mobiele telefoon of social media.”

Bij het onderzoeken van digitale cultuur weerhoudt Lammes zich van een veroordelend perspectief over de positieve of negatieve effecten van digitale cultuur. “Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe de digitale cultuur mensen uitnodigt om dingen op een andere manier te doen.”

Sybille Lammes

Interdisciplinair

Het werk van Lammes is interdisciplinair. Vaak kijkt ze over de grenzen van haar eigen achtergrond in de Geesteswetenschappen heen en werkt ze samen met cartografen of sociale wetenschappers. Voor haar huidige project, de app Playfields, gebruikt ze cartografie om met digitale, mobiele kaarten wetenschappelijk veldwerk op een andere manier te benaderen.

Studenten kunnen met de app Playfields, buiten het leslokaal onderzoek doen terwijl ze opdrachten krijgen. “Playful learning”, noemt Lammes  het, “bedoelt om andere methodologieën te ontwikkelen en buiten de gebaande paden te kunnen treden.”

Lesgeven

Naast ruimte voor onderzoek bij het Leiden Institute for the Arts in Society, zal Lammes ook les gaan geven bij studies die nieuwe media en digitale cultuur behandelen, zoals International Studies, Arts, Media and Society en Art History. Als de app Playfields klaar is voor gebruik, zou ze deze ook graag gebruiken bij haar onderwijs in Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.