Universiteit Leiden

nl en

Thony Visser (LUCAS) verlaat Leiden

Professor dr. Anthonya (Thony) Visser wordt met ingang van 1 november 2019 decaan van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en verlaat het LUCAS.

Visser, hoogleraar Moderne Europese Literatuur en Cultuur, in het bijzonder de Duitse, is sinds 1999 aan onze faculteit verbonden en is sinds 2014 wetenschappelijk directeur van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Thony Visser heeft vele bestuurlijke functies bekleed binnen en buiten de universiteit, zoals opleidingsvoorzitter Duitse taal en cultuur en MA-opleiding Literary Studies. Ze is ook lid geweest van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen (NWO), bestuurslid van de Landelijke Onderzoeksschool Literatuurwetenschappen (OSL) en lid van de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy. Tevens heeft ze vele internationale functies bekleed, waaronder als senior fellow aan het Freiburg Institute for Advanced Studies en als gasthoogleraar aan de Emory University in Atlanta. Voorts was ze lid van commissies die het geesteswetenschappelijk onderzoek hebben geëvalueerd in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De laatste jaren werkte ze bij het LUCAS aan financiële stabiliteit, het transparanter maken van werkprocessen en het efficiënter inrichten van de instituutsorganisatie.

Logische volgende stap

Visser: ‘Ik vind het een eer om decaan te worden van de prachtige faculteit der Letteren in Groningen. Het is een logische volgende stap in mijn loopbaan en tegelijkertijd een echte uitdaging. Ik ben verheugd dat ik mijn Leidse, nationale en internationale ervaring met de Geesteswetenschappen zal kunnen inzetten in Groningen.

Ik kijk als hoogleraar en bestuurder terug op een enerverende en leerzame tijd bij FGW. Ik heb hier  inspirerende mensen leren kennen (collega’s en studenten), waardevolle gesprekken gevoerd over onze disciplines en onze manier van werken en ik heb met veel plezier en energie samengewerkt met vele collega’s binnen en buiten de faculteit. Graag wil ik iedereen, in het bijzonder het faculteitsbestuur en mijn collega’s bij het LUCAS danken voor de samenwerking. De wereld is klein, we zullen elkaar vast nog wel tegenkomen en ik zal de Leidse faculteit Geesteswetenschappen met warme belangstelling blijven volgen.’

Samenwerking

Decaan Mark Rutgers: ‘Ik feliciteer Thony met deze prachtige stap. Ze heeft veel betekend voor onze faculteit en ze zal worden gemist. Haar inzet en betrokkenheid is altijd heel groot geweest en ik ben haar dankbaar voor de prettige en constructieve samenwerking.  Namens het hele faculteitsbestuur wens ik haar veel succes en plezier met de nieuwe uitdaging. Ongetwijfeld zullen we elkaar regelmatig tegenkomen in het landelijke decanenoverleg geesteswetenschappen, dus helemaal afscheid nemen doen we niet.’

Wie Thony Visser als WD van het LUCAS  gaat opvolgen is nog niet bekend.

Meer informatie: lees het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.