Universiteit Leiden

nl en

Drie publicaties dr. Peter van der Zwan

Afgelopen maand zijn drie artikelen met dr. Peter van der Zwan, universitair docent op de afdeling Bedrijfswetenschappen, als hoofdauteur of coauteur geaccepteerd voor publicatie in internationale tijdschriften. Het gaat om twee artikelen in het blad Small Business Economics en een in het blad International Review of Entrepreneurship.

Small Business Economics

Het artikel “Analyzing the changing education distributions of solo self-employed workers and employer entrepreneurs in Europe” (samen met André van Stel) bekijkt de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen in Europa vanaf 1997, vergelijkt degenen zonder en met personeel, en analyseert West-Europa in vergelijking met de rest van Europa. De auteurs vinden een stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel in Europa, en dan met name een stijging onder hoogopgeleide vrouwen. Gemiddeld genomen wordt er in West-Europa geen verschillend opleidingsniveau waargenomen tussen zelfstandigen zonder en degenen met personeel; in de rest van Europa zijn zelfstandigen met personeel gemiddeld genomen hoger opgeleid dan degenen zonder personeel.

Het tweede artikel in Small Business Economics (met Jolanda Hessels en Martijn Burger) richt zich op het welzijn van freelancers (“Happy Free Willies? Investigating the relationship between freelancing and subjective well-being”). Freelancers ervaren een hogere werktevredenheid dan personen in loondienst. Op het gebied van levenstevredenheid vinden de auteurs geen verschillen. Daarnaast ervaren freelancers een relatief hoge tevredenheid met hun vrije tijd.

De artikelen in Small Business Economics zijn open access en beschikbaar via de volgende links:

International Review of Entrepreneurship

Het artikel “Solo self-employment and wellbeing: An overview of the literature and an empirical illustration” (met Jolanda Hessels) heeft een wat bredere focus dan het artikel hierboven en richt zich op het welzijn van zelfstandigen zonder personeel in het algemeen. Het artikel bestaat uit twee delen. Ten eerste geeft het een overzicht van eerdere studies op dit gebied. Daarna voeren de auteurs een econometrische analyse uit op basis van een dataset van 20.000 personen. Ook hier vinden we dat zelfstandigen zonder personeel relatief hoog scoren op het gebied van tevredenheid met hun vrije tijd; ze scoren relatief laag op het gebied van tevredenheid met inkomen. Andere welzijnsdimensies worden ook in het onderzoek meegenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.